Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) tyłek, siedzenie;

Wordnet angielsko-polski

(the fleshy part of the human body that you sit on
"he deserves a good kick in the butt"
"are you going to sit on your fanny and do nothing?")
pupa, tyłek, zadek, cztery litery
synonim: buttocks
synonim: nates
synonim: arse
synonim: butt
synonim: backside
synonim: bum
synonim: buns
synonim: can
synonim: fundament
synonim: hindquarters
synonim: hind end
synonim: posterior
synonim: prat
synonim: rear
synonim: rear end
synonim: rump
synonim: stern
synonim: seat
synonim: tail
synonim: tail end
synonim: tooshie
synonim: tush
synonim: bottom
synonim: behind
synonim: derriere
synonim: fanny
synonim: ass