Regulamin portalu ling.pl

  1. Serwis ling.pl prowadzony jest przez LangMedia Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Skwierzyńska 25/3, 53-521 Wrocław KRS 0000189966, NIP: 671-176-22-04, KRS: 0000306795 (VI Wydział Gospodarczy KRS przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej), Kapitał zakładowy 180 000 zł
  2. Serwis udostępnia słowniki w wersji elektronicznej na podstawie umów licencyjnych z dysponentami praw autorskich.
  3. Słowniki podlegają ochronie prawa autorskiego. Dozwolone jest korzystanie z nich na użytek własny w ramach serwisu internetowego ling.pl i aplikacji mobilnych autoryzowanych przez Wydawcę. Każdy inny użytek wymaga uzyskania zgody Wydawcy.
  4. Korzystanie ze słownika nie wymaga rejestracji. Niektóre dodatkowe funkcje, a także bazy słownikowe, są jednak dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Każdy użytkownik serwisu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych z bazy.
  5. Wszystkie słowniki ogólne ling.pl dostępne są bezpłatnie.
  6. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonych publikacji. Przy każdej z definicji słownikowych podany jest autor/wydawca danego słownika, co umożliwia uwiarygodnienie tłumaczeń i źródeł.
  7. Serwis słowników ogólnych utrzymywany jest z reklam.
  8. W sprawie reklamacji lub problemów z płatnościami prosimy o kontakt mailowy na adres slownik@ling.pl.
  9. Reklamacji podlegają jedynie niepoprawnie działające usługi. Na państwa zgłoszenia postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej (maksymalnie 14 dni).