Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pośladek, zad, zadek, tyłek, pupa; włóczęga, tramp, próżniak, pasożyt, obibok; popijawa, impreza;
dive bum - miłośnik nurkowania;
go on the bum - pasożytować, żerować, eksploatować;
put bums on seats - przyciągać tłumy;
give sb the bum’s rush - wyrzucić kogoś;
get the bum’s rush - zostać wylanym;
be on the bum - włóczyć się, wałęsać się;

(Verb) próżnować, obijać się; włóczyć się, wałęsać; żebrać; żyć na czyjś koszt; wycyganić;
bum from sb - wyżebrać/wybłagać/wycyganić od kogoś;
bum about - wałęsać się bez celu, szwendać się;
bum one’s way - pójść swoją drogą; wyruszyć na włóczęgę;
bum sb out - wkurzyć/wpienić/rozdrażnić kogoś;
bum along - wlec się, toczyć się, ślimaczyć się;
bum a ride - załatwić sobie podwiezienie/transport;
bum along - wlec się, toczyć się, ślimaczyć się;
bum a ride - załatwić sobie podwiezienie/transport;

(Adjective) chory; kiepski, marny, tandetny; mizerny;
bum deal - lipny biznes/interes;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(colloq, buttocks) tyłek
zadek
pośladki.
2.
(US, tramp, vagrant) włóczęga.
3.
(lazy person) próżniak.vi (sl, cadge, scrounge) cyganić, wyłudzać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(around/about) (pot.) włóczyć się, szwendać się, obijać się, próżnować, podróżować okazją
(pot.) włóczęga, próżniak, nieudolny, nieprzydatny
(pot.) tyłek
~ sth (off/from sb) dostać coś (od kogoś)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

łajza

wałkoń

pupa

głupek

obibok

palant

menel

obszczymur

zawalidroga

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

2. - n (także bummer - am. pot. tramp, włóczęga, kloszard
vi to bum about (around) - obijać się, wałęsać się

1. - n bryt. pot. tyłek
bryt. pot. bum bag - mała torebka przyczepiona do paska

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KIEPSKI

ZAD

ZADEK

TYŁEK

POŚLADEK

ZASTĘPCA SZERYFA

WŁÓCZĘGA

PRÓŻNIAK

PRÓŻNOWAĆ

OBIJAĆ SIĘ [AM., POT.]

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

włóczęga
nicpoń
pupa

Wordnet angielsko-polski

(the fleshy part of the human body that you sit on
"he deserves a good kick in the butt"
"are you going to sit on your fanny and do nothing?")
pupa, tyłek, zadek, cztery litery
synonim: buttocks
synonim: nates
synonim: arse
synonim: butt
synonim: backside
synonim: buns
synonim: can
synonim: fundament
synonim: hindquarters
synonim: hind end
synonim: keister
synonim: posterior
synonim: prat
synonim: rear
synonim: rear end
synonim: rump
synonim: stern
synonim: seat
synonim: tail
synonim: tail end
synonim: tooshie
synonim: tush
synonim: bottom
synonim: behind
synonim: derriere
synonim: fanny
synonim: ass

Słownik internautów

zadek
włóczęga

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

włóczęga, bezdomny, ulicznik, tramp, łazęga

zdefektowany, spieprzony, schrzaniony, zepsuty

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

włóczyć

żebrak

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I don't want to spend the rest of my war sat on my bum making dentures.
Nie chcę spędzić reszty mojej wojny siedząc na tyłku i robiąc protezy.

OpenSubtitles

The Maori twins with the tattooed bum?
Bliżniaczki Maori z wytatuowanymi pośladkami?

TED

And the problem is that a lot of people suck at drawing, and they get bummed out at this, sort of, you know, stick figure, awful little thing that they created.
Wielu ludzi w ogóle nie umie rysować i dołuje ich ludzik z patykami za kończyny, ten mały potworek, którego stworzyli.

TED

What was the line? bum Of The Month Club?" There is no faulting his candour.

www.guardian.co.uk

My brother, who had been looking out of the window with his telescope, turned round, stuck the telescope up the SS man's bum and said, 'Stick 'em up!' I don't think that happened to him often.

www.guardian.co.uk

Yeah, sure, you can have a bit of a tum or a big bum and be absolutely fine with it," she adds quickly.

www.guardian.co.uk

It sends you offers when you are shopping and you can message friends asking 'does my bum look big in this?'-".

www.guardian.co.uk

When was the last time you looked at my bum?
Kidy ostatni raz patrzyłeś na mój tyłek?

I had to tell him to stop looking at your bum.
Musiałam mu powiedzieć żeby przestał gapić się na twoje piersi.

A bum always says yes to anyone at any price.
Śmiecie zawsze zgadzają się na wszystko za każdą cenę.

I might ask you to put it in me bum later.
Później mogę poprosić, żebyś mi go zasadził w tyłek.

I was a bum. She looked at me like a princess.
Wyglądałam tam jak kloszard, a ona patrzyła na mnie, jak na jakąś księżniczkę.

I was wondering why you'd give an old friend a bum phone number.
Zastanawiałem się, dlaczego dałaś staremu przyjacielowi lipny numer telefonu

How did I get mixed up with a bum like him?
Jak ja mogłam się zadawać z takim palantem jak on?’’ -Dobre pytanie. -Ah tak?

If your idea is to look like a bum, it doesn't fit you.
Jeśli chciałaś wyglądać jak dziwka, to ci to za bardzo nie wyszło.

Boy: No, now you sit around like a bum all day.
Nie, teraz siedzisz całymi dniami jak menel.

In this business you end up as a bum, or a corpse.
W tym biznesie kończy się jako menel albo trup

I won the damn title and they think I'm a bum!
Wygrałem ten cholerny tytuł, a oni myślą, że jestem dupkiem.

I hear Godfather himself say you look like a bum.
Słyszałem, jak Ojciec Chrzestny osobiście mówił, że wyglądacie jak menel.

My leg's bum too but nobody feels sorry for me.
Ja też mam chorą nogę a nikt mi nie współczuje.

Next thing you know, I have a tat on my bum.
Kolejną rzeczą jaką wiesz jest to, że mam tatuaż na tyłku.

I had two grand go up in smoke because of a bum gate.
Dwa tysiaki poszły z dymem z powodu rozwalonej bramki.

Maybe end up on the street like your bum?
Może skończy na ulicy jak twój menel?

Ah, shut up and go to sleep, you little bum.
Przymknij się i idź spać, ty mały głupku.

Then he can call me a bum all he wants.
W takim razie może mnie nazywać przybłędą kiedy tylko chce.

I have these thoughts about pushing a pen up my bum!
Ja mam takie myśli o... wsadzaniu ołówka w tyłek.

Even if these pants do ride up my bum crack.
Nawet jeśli te spodnie miałby pęknąć w pół.

Soon you'll make enough money to leave that bum.
Niedługo zarobisz tyle by opuścić tego menela.

I mean, middle-aged man with his arm stuck up my bum.
To znaczy, człowiek w średnim wieku z ręką wsadzoną w mój tyłek.

No decent girl will live in this dump with a bum like you.
Żadna przyzwoita dziewczyna nie będzie mieszkała w tym śmietniku z takim włóczęgą jak ty.

With your bum knee, a comeback is just a dream.
Z twoim rozwalonym kolanem, powrót to tylko marzenie.

No, Graeme, your bum does not look big in those.
Nie, Graeme, twój tyłek nie wygląda w tym grubo.

When I was her age, i wanted to be a beach bum.
Gdy ja byłam w jej wieku, chciałam się tylko wygrzewać na plaży.

I'm an 80-year-old man with a bum hip and a weak heart.
Jestem 80-cio latkiem z chorym biodrem i słabym sercem.

He was a bum then and he's a bum now.
Był wałkoniem wtedy i teraz też jest.

It's a racket where you're almost guaranteed to end up a bum.
W boksie prawie masz zagwarantowane, że skończysz jako głupek.

You had some experience with a bum leg yourself?
Miałeś jakieś doświadczenie z chorymi nogami?

I take it this bum will be calling you.
Przypuszczam, że ten nieudacznik będzie do ciebie dzwonił.

My doc got a bum ticker, have to take it now on.
Mój lekarz mówi, że pikawa mi siada, więc od teraz muszę na nią uważać.

Want that slick bum to make suckers out of you?
Chcesz, żeby ten spryciarz zrobił z nas frajerów?

The weird, stinky old bum who lives up the hill?
Dziwnym, śmierdzącym stary menelem, który mieszka na górze?

And I am not a bum, you police frog!
I nie jestem żadnym przybłędą, ty...policyjna żabo jedna!

Did that bum Halil send you to guard his house?
Ten próżniak Halil przysłał cię do pilnowania swojego domu?

My girls work on a strictly chat and smile but no touch bum basis.
Moje dziewczyny pracują wyłącznie na zasadzie rozmowy i uśmiechy, ale bez dotykania.

She tried to stick her finger up my bum.
Jak to robiliśmy próbowała wsadzić mi palec w dupę.

The bum thinks that if he burns me they'll elect him mayor.
Ten palant myśli, że jeśli mnie wykiwa, wybiorą go na burmistrza.

That bum's got no rhythm! - I don't believe this!
Tej pupy nie dostać żadnego rytmu! - nie wierzę temu!

You may think it's a bum shelter, but it's something else.
Wygląda jak schronienie bezdomnego, ale jest jeszcze coś.

All the world's money wouldn't help that lazy bum.
Wszystkie pieniądze świata nie pomogłyby temu leniwemu tyłkowi.

Well, she's got blonde hair, red lips, a nice bum.
Ma blond włosy, czerwone usta, niezły tyłek.

But no jeans that hang low on the bum okay,
Ale nie dżinsy, które wiszą nisko na bum w porządku,

You want me to look like a bum?
Chcesz, bym wyglądał jak włóczęga?

An old woman got into our place... a bum. Home?
Do naszego mieszkania weszła pewna stara kobieta, chyba włóczęga. Do naszego mieszkania?

They won't make me a bum like you.
Ja nie będę taką łajzą.

You gave him a metaphorical pat on the bum?
Dał mu pan w, przenośni, klapsa w tyłeczek? - Tak.

You remember $9,300, what I gave you when you were a bum?
Pamiętasz 9,300 dolarów, które ci dałam kiedy byłeś na dnie?