Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) zaopatrywać w ogon; zamykać; chodzić krok w krok za; obrywać ogonki; medycyna obcinać ogony; łączyć końcami;
tail back - ciągnąć się, rozciągać się;
tail away - zamierać;
tail to the tide - kołysać się na fali;
tail in - budownictwo wmurowywać, wpuszczać w mur;
tail off - maleć, zmniejszać się stopniowo; ucichać;

(Noun) ogon; poła; tył, koniec; tyłek, zadek; kolejka; cień; ślad, trop; świta; dupa; cipa; prawniczy ograniczone prawo własności; dolny brzeg/margines; długi warkocz;
tail of a stream - spokojna partia wody;
turn tail - dać nogę, wziąć nogi za pas, zmykać;
tail of slate - wystająca część gontu;
tail unit - lotnictwo usterzenie ogonowe;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(of animal) ogon
(dim) ogonek
the dog wagged its ~ pies merdał ogonem
the ~ of the kite ogon latawca
(sth shaped like a tail) : comet's ~ warkocz komety.
2.
(fig, end) ogon, koniec
the driver behind sits on my ~ kierowca za mną siedzi mi na zderzaku
the ~ of the plane tył samolotu.
3. to put a
~ on sb śledzić kogoś.
4. with one's
~ between one's legsw stanie całkowitej klęski, z podwiniętym ogonem: my opponents walked away with their ~s between their legs moi przeciwnicy odeszli jak niepyszni.
5. to turn
~ (and run away) uciekać z podwiniętym ogonem, brać nogi za pas.
6.
(of a coin) : ~s orzeł, orzełek: heads or ~s orzeł czy reszka.
7.
(coat) : ~s frak.vt (follow closely) śledzić (kogoś) .vi
1.
(follow) ciągnąć się.
2.
(dwindle) zmniejszać się.~ cpds ~ back n korek: a three-mile ~ of cars
~ coat n frak
~ end n puenta (żartu)
~ edge n dolna krawędź (książki)
pl~ lights n tylne światła (samochodu)
~ pipe n rurawydechowa
~ wind n tylny podmuchwiatru
~ spin korkociąg (samolotu) . Phrasal verbs: ~ to ~ away vi (to grow weaker) słabnąć, zamierać
~ to ~ back vi (to form a tailback) ciągnąć się sznureczkiem, jechać w ogonku
~ to ~ off vt/vi (to lessen in quantity) maleć, zmniejszać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ogon, część końcowa, koniec, ogon komety, poła, (lotn.) usterzenie ogonowe, (pot.) detektyw, szpicel
(pot.) śledzić, (pot.) iść za kimś
~ away zamierać (o głosie)
~ back ciągnąć się, rozciągać się (o korku na drodze)
~ off zmniejszać się, zanikać, zamierać
have one's ~ between one's legs czuć się upokorzonym

Nowoczesny słownik angielsko-polski

końcówka narty

piętka

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n ograniczenie dziedzictw do wyznaczonych spadkobierców tail female majątek, który może być dziedziczony tylko w linii żeńskiej tail male majątek, który może być dziedziczony tylko w linii męskiejheir in tail ustawowy spadkobierca

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

ogon m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s ogon
warkocz (długi)
tył
all moving ~ pływające usterzenie poziome
annular ~ assembly pierścieniowy układ opierzenia
cross type ~ assembly krzyżowy układ opierzenia
~ fin brzechwa
~-first aircraft samolot o układzie kaczki
~ fuse zapalnik tylny
~ hook zaczep ~ (hak) ogonowy
~ light światło ogonowe
~ pipe am. rura wydechowa (bryt. exhaust pipe)
~ rotor śmigło ogonowe
~ stall przeciągnięcie steru poziomego
~ wind wiatr w plecy, tylny wiatr

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MIOTŁA

OGONEK

POŁA (KOSZULI)

ORSZAK

TYŁ WOZU

OBCIĄĆ OGON

ŚLEDZIĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N ogon
N frak
N orzeł (rewers monety)
V śledzić
V Phras zmniejszać się
V Phras ucichać

Wordnet angielsko-polski


1. (a spy employed to follow someone and report their movements)
anioł stróż, ogon
synonim: shadow
synonim: shadower

2. (the rear part of a ship)
rufa: : synonim: stern
synonim: after part
synonim: quarter
synonim: poop

3. (the fleshy part of the human body that you sit on
"he deserves a good kick in the butt"
"are you going to sit on your fanny and do nothing?")
pupa, tyłek, zadek, cztery litery: : synonim: buttocks
synonim: nates
synonim: arse
synonim: butt
synonim: backside
synonim: bum
synonim: buns
synonim: can
synonim: fundament
synonim: hindquarters
synonim: hind end
synonim: keister
synonim: posterior
synonim: prat
synonim: rear
synonim: rear end
synonim: rump
synonim: stern
synonim: seat
synonim: tail end
synonim: tooshie
synonim: tush
synonim: bottom
synonim: behind
synonim: derriere
synonim: fanny
synonim: ass

4. (the posterior part of the body of a vertebrate especially when elongated and extending beyond the trunk or main part of the body)
ogon: :

5. (the rear part of an aircraft)
usterzenie: : synonim: tail assembly
synonim: empennage

6. ( (usually plural) the reverse side of a coin that does not bear the representation of a person's head)
reszka: :

7. (any projection that resembles the tail of an animal)
ogon: : synonim: tail end

Słownik internautów

ogon
reszka
określenie dziedziców majątku

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

dosł. i przen. ogon

Słownik astronomiczny aut. K. Czart, słownik udostępniony dzięki portalowi Astronomia.pl

ogon

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

ograniczenie dziedzictwa do wyznaczonych spadkobierców
heir in tail: spadkobierca ustanowiony
tailback: korek uliczny
tail female: majątek, który może być dziedziczony tylko w linii żeńskiej
tail male: posiadanie majątku z zastrzeżeniem, że dziedziczyć mogą jedynie spadkobiercy w linii męskiej

Słownik audio-video Montevideo

koniec rolki

końcówka rolki, zakończenie taśmy filmowej lub magnetycznej [przeciwieństwo rozbiegówki]

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Koniec

natrętnie

poła

Stopka

sztukować

warkocz

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

dosł.i przen. ogon; lotn. usterzenie
~, aircraft - ogon samolotu
~, butterfly - usterzenie motylkowe
~, cantilever - usterzenie wolnonośne
~, classical - usterzenie klasyczne
~, column - ogon kolumny
~, comet's - ogon komety
~, cross - usterzenie poprzeczne
~, cruciform - usterzenie krzyżowe
~, double - usterzenie podwójne
~, horizontal - lotn. usterzenie poziome, zespół poziomy usterzenia ogona
~, slab - usterzenie płytowe
~, standard - usterzenie normalne
~, swept - usterzenie skośne
~, triangular - usterzenie trójkątne
~, vertical - lotn. zespół pionowy usterzenia ogona

Słownik techniczny angielsko-polski

1. usterzenie ogonowe
2. część końcowa, koniec m
3. worek włoka
4. ogon m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

He moveth his tail like a cedar: The sinews of his thighs are knit together.
Okrywają go drzewa cieniste cieniem swoim, a ogarniają go wierzby nad potokami.

Jesus Army

On this side, you've got a number -- the average number of tosses until head-tail-head.
Istnieje matematyczna prawda: przy dwóch liczbach, są trzy możliwości.

TED

Even the residuals of cyanide in the water recovered from tailings dams are purified.
Oczyszcza się nawet pozostałości cyjanku w wodzie odzyskiwanej ze zbiorników flotacyjnych.

statmt.org

However, their causes were similar: tailing ponds which collapsed.
Jednakże ich przyczyny były podobne: przerwanie zbiorników flotacyjnych.

statmt.org

If you line up 295 of those nose to tail, that's about how far back that was.
Na tej przestrzeni można by ustawić kolumnę 295 takich autobusów.

TED

(My favourite bit of Scheffler-magic in this book is the drawing of the dog when he's told he has to be put on a lead - downturned mouth, ears flat, tail limp, he is disappointment comically embodied.

www.guardian.co.uk

This is Captain Ho, 89 years old and still serving Mrs Beeton favourites like Ox tail or Mulligatawny soup, Welsh Rarebit, and the Coliseum special, Sizzling Steak, which sizzles so much on the hot plate that diners are obliged to endure a ritual of hiding behind a large white bib.

www.guardian.co.uk

It is believed the child, who has not been named, saw and stroked the tail of an animal which was sticking out from under a temporary building when it turned on him.

www.guardian.co.uk

The hiker glanced up from the tail of his eye.

www.guardian.co.uk

We're going to try to stay on his tail until morning.
Postaramy się siedzieć mu na ogonie aż do rana.

So, I decided to cut off the head and the tail.
Tak więc, zdecydowałem się odciąć głowę i ogon.

Man, will you look at all the hot tail running around this place?
Człowieka, będziesz wyglądać w ogóle na gorący ogon otaczający to miejsce?

We have four on our tail. That makes six of them!
Mam czterech na ogonie. Jest ich w sumie sześć!

Like for one, the fact that you have a tail.
Zaskoczony, zdecydowanie, i skołowany paroma rzeczami... jak... fakt, że masz ogon.

To my best friend and his hot piece of tail.
Mojego przyjaciela i jego gorącej drugiej połówki.

Put the bill in your mouth and light the tail.
Wkłada się głowę w usta i podpala ogon.

I pulled her over on 95 for a broken tail light.
Zatrzymałem ją na 95 za rozbite tylne światło.

Your husband was in the tail section of the plane.
Pani mąż był w tylnej części samolotu?

Now he puts his tail down since we're talking nice to him.
Teraz jest grzeczniutki kiedy tak miło z nim rozmawiamy.

The Commission itself cannot make head nor tail of it.
Sama Komisja nie rozumie, o co chodzi.

He's right on my tail, but I got it covered.
Mam go na ogonie, ale...

I have a bump on my back where a tail should be.
Mam guza na plecach w miejscu gdzie powinien być ogon.

Did you warn them to watch out for the tail?
Ostrzegłeś ich, żeby uważali na ogon?

I want you to take some of those fighters off my tail.
Ściągnijcie na siebie kilka ich myśliwców z mojego ogona.

I can hold these nails in place with my tail.
Mogę trzymać te paznokcie przy sobie razem z moim ogonem.

Do you know why a comet's tail always points away from the sun? Yes.
A wiesz dlaczego ogon komety zawsze wskazuje przeciwnie do Słońca?

And anything you need is only a flick of your tail away.
I cokolwiek potrzebujesz jest w zasięgu puknięcia ogonem.

She might as well have a tail, and she's ugly.
Równie dobrze mogłaby mieć ogon, na dodatek jest brzydka.

If a guy thinks he's a dog, do we give him a tail?
Jakiś facet przyjdzie ipowie nam, że jest psem, to mu doszyjemy ogon?

That tail number doesn't show up in any of our databases.
Numer z tego ogona nie figuruje w naszych bazach danych.

Made it out of Berlin with half the on my tail.
Uciekałem z Berlina z połową na ogonie.

You'll find the answer to your panic attack, and I'll get my tail back.
Znajdziesz odpowiedzi na atak paniki, a ja odzyskam ogon.

If this can had four legs and a tail, we'd be eating it tonight.
Gdyby ta puszka miała cztery nogi i ogon, jedlibyśmy ją dziś wieczorem.

You must be feeling real stupid about him shaking your tail.
Musisz czuć się naprawdę głupio z powodu tego, że robi w konia

That shark did quite a number on your sorry tail.
Ten rekin zostawił swoją wizytówkę na twoim ogonie.

If you do it, your legs will become a tail, forever.
Jeśli to robisz, twoje nogi staną ogon, na zawsze.

I am 86 seconds on your tail. Be there in a flash.
Jestem 86 sekund za tobą, będę w mgnieniu oka.

I can't sit here on my tail feathers feeling sorry for myself.
Nie mogę usiąść tu podwijając pióra i użalać się nad sobą.

He went outside on the tail to fix the elevator.
Wyszedł na ogon, by odblokować ster.

The Bible doesn't say he has horns and a tail.
Biblia mówi, że nie ma rogów ani ogona.

But at least you got that tail. Otherwise, you're just small potatoes.
Ale przynajmniej masz ogon. zresztą, jest jak mała frytka.

You're going home for the summer to get a tan on your pale tail.
Jedziesz do domu na lato. Żeby złapać trochę opalenizny.

You just keep your eyes open and your tail down.
Miej oczy otwarte i trzymaj się nisko.

That little split tail drain the life out of you?
To małe ruchanko wyssało z ciebie całe życie?

You tell by looking from the dorsal to the tail.
Patrzy się na odległość od płetwy grzbietowej do ogona.

He intends to put his tongue in a woman's tail.
On zamierza włożyć język w ogon kobiety.

From nose to tail, a 757 is 155 feet and 3 inches in length.
Długość, od dzioba do ogona, to 155 stóp i 3 cale

Is there a reason you would have a tail?
Jest jakiś powód, dla którego miałbyś mieć ogon?

I had no idea about the tail until I saw it.
Nie miałem pojęcia o plecach, aż ich nie zobaczyłem.

Here you are, doctor. This should cover your tail fin.
Proszę bardzo, doktorku... to powinno ochronić twoją płetwę ogonową.

All this time, the tail was three hours away.
Cały ten czas ogon był trzy godziny drogi od nas.

The batteries are in the tail, and the tails gone!
Jest w ogonie, a ogona nie ma!

The tail that trailed down my throat was so long.
Strumyczek który sączył się do mojego gardła był tak długi...

Well, my wife likes fur, but you don't see me growing a tail.
Moja żona lubi futra, ale ja nie zapuszczam sobie ogona.

Well, we're the invisible tail car, not the visible one.
Cóż, mamy być niewidocznym ogonem, niewidzialni.

Thing is, it's always there, the darkness, right on my tail.
Rzecz w tym, że to zawsze tam jest, ta Ciemność, zaraz za mną.

You see, normal sperm have an oval head with a long tail.
Widzicie... normalny plemnik ma owalną główkę z długim ogonem.

I'll be on your tail in about 10 seconds.
Będę na twoim ogonie za jakieś 10 sekund.

I love this little bit of water that comes off the back ofhis tail.
Kocham tę odrobinę wody który ścieka z jego ogona.