Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) malować, odmalować/odmalowywać; przedstawiać, wyobrażać sobie; opisywać;

(Noun) obraz, obrazek, rysunek, rycina portret, wizerunek, wyobrażenie; zdjęcie, fotografia; okaz; sytuacja; uosobienie;
get the picture - (Verb) rozumieć, łapać, kapować;
travel picture - film przyrodniczy;
picture to sb|sth - wyobrażać sobie kogoś|coś;
pictures - (Noun) kino;
news picture - kronika;
be in pictures - pracować w branży filmowej; być w omawianej sytuacji;
take a picture - zrobić zdjęcie;
make a picture - zrobić/nakręcić film;
be out of picture - nie mieć nic wspólnego z omawianą sytuacją; nie liczyć się; być martwym;
picture of misery - okaz nędzy;
off-air picture - fragment materiału zdjęciowego nagrany po zakończeniu emisji na żywo;
picture book - książka z obrazkami;
put sb in the picture - wprowadzić kogoś w sytuację;
picture gallery - galeria obrazów, galeria malarstwa;
stay out of the picture - trzymać się z dala od sprawy;
stay out of the picture - trzymać się z dala od sprawy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(depiction
pictorial composition) obraz, obrazek
(in general): ~s rysunki
(illustration) ilustracja
(portrait) portret
(drawing) rysunek, rycina
(photo) zdjęcie, fotografia: to take a ~ of sb robić komuś zdjęcie
(image on TV screen) obraz.
2.
(embodiment) okaz, uosobienie.
3.
(film): the ~s
(pl, cinema show, cinema) kino.
4.
(of information) sytuacja
don't fail to keep me in the ~nie zapomnij informować mnie na bieżąco.vt
1.
(depict) przedstawiać, ukazywać, odmalowywać (sytuacj) .
2.
(imagine): ~ yourself wyobraź sobie.~ cpds~ book n książka z obrazkami
~ gallery n galeria obrazów, galeria malarstwa
~ postcard n widokówka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

obraz, obrazek, rysunek, widok, zdjęcie, ujęcie, portret, wizja (TV) , (US) film
be in the ~ (pot.) ~być w omawianej sytuacji
be out of ~ (pot.) ~nie mieć nic wspólnego z omawianą sytuacją
get the ~ (pot.) ~zrozumieć powstałą sytuację
put sb in the ~ (pot.) ~objaśnić komuś sytuację
take a ~ zrobić zdjęcie (fotografię)
take ~s fotografować
~ of health/misery okaz zdrowia/obraz nędzy
~ sth to oneself wyobrażać sobie

Nowoczesny słownik angielsko-polski

obrazek

migawka

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

rysunek m

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

obraz m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s obraz
zdjęcie
to take a ~ zrobić zdjęcie
pl ~s bryt. ~film
kino
aerial ~ zdjęcie lotnicze
~ vt wyobrażać, przedstawiać

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OBRAZKOWATY

OBRAZ

RYSUNEK

ILUSTRACJA

MALOWIDŁO

MALUNEK

RYCINA

WIDOCZEK

WIDOK

WIZERUNEK

ZDJĘCIE

FILM

FOTOGRAFIA

WYOBRAŻENIE

SYTUACJA [PRZEN.]

OBRAZOWAĆ

ZOBRAZOWAĆ

OBRAZ: PRZEDSTAWIAĆ NA OBRAZIE

ODMALOWAĆ

KREŚLIĆ

OPISAĆ

WYOBRAŻAĆ SOBIE

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N obraz
N obrazek (w książce)
N zdjęcie (fotograficzne)
N sytuacja (w kraju)
N film (kinematograficzny)
N okaz
N kino
V pokazywać (na zdjęciu)
V wyobrażać (sobie mentalnie)
V wiedzieć, o co chodzi
V powiedzieć komuś, o co chodzi

Wordnet angielsko-polski


1. (a situation treated as an observable object
"the political picture is favorable"
"the religious scene in England has changed in the last century")
obraz
synonim: scene

2. (graphic art consisting of an artistic composition made by applying paints to a surface
"a small painting by Picasso"
"he bought the painting as an investment"
"his pictures hang in the Louvre")
obraz: : synonim: painting

3. (a form of entertainment that enacts a story by sound and a sequence of images giving the illusion of continuous movement
"they went to a movie every Saturday night"
"the film was shot on location")
film, obraz: : synonim: movie
synonim: film
synonim: moving picture
synonim: moving-picture show
synonim: motion picture
synonim: motion-picture show
synonim: picture show
synonim: pic
synonim: flick

4. (a representation of a person or scene in the form of a print or transparent slide or in digital format)
fotografia, zdjęcie, fotka: : synonim: photograph
synonim: photo
synonim: exposure
synonim: pic

5. (the visible part of a television transmission
"they could still receive the sound but the picture was gone")
wideo: : synonim: video

6. (a graphic or vivid verbal description
"too often the narrative was interrupted by long word pictures"
"the author gives a depressing picture of life in Poland"
"the pamphlet contained brief characterizations of famous Vermonters")
obrazowanie: : synonim: word picture
synonim: word-painting
synonim: delineation
synonim: depiction
synonim: characterization
synonim: characterisation

Słownik internautów

obrazek, zdjęcie

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

obraz
obrazek

Słownik audio-video Montevideo

film wysokobudżetowy, film wysokonakładowy, film klasy A w USA

obraz, film, zdjęcie, fotografia, obraz fotograficzny, wizja [TV]

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

namalować

opis

portret

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

obraz; fot. zdjęcie
~, battle - obraz bitwy, scena bitewna
~, clear - obraz czysty, obraz wyraźny
~, clinic - obraz kliniczny
~, distorted - obraz zniekształcony
~, high-quality - zdjęcie wysokiej jakości
~, infrared - zdjęcie w podczerwieni
~ of events - obraz wydarzeń
~, panoramic - obraz panoramiczny
~, simplified - obraz uproszczony

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We have all seen pictures of the scenes precipitated by the recent food shortages.
Wszyscy widzieliśmy zdjęcia ze scen spowodowanych ostatnimi kryzysami żywności.

statmt.org

This means that the picture is much more encouraging than is usually thought.
Oznacza to, że sytuacja jest dużo bardziej zachęcająca niż się powszechnie uważa.

statmt.org

(Applause) I want to point out a few other exceptional people in this picture.
(Brawa) Chciałbym wam pokazać kilku innych wyjątkowych ludzi na tym zdjęciu.

TED

The picture emerging is not entirely heroic.

www.guardian.co.uk

Some passengers stopped to take pictures of the dead and wounded.

www.guardian.co.uk

But in recent years a darker, more disturbing picture of a failed utopia has also made its way around the world.

www.guardian.co.uk

57am:Sally Bercow, the Labour activist and wife of the Commons Speaker, is one of several people circulating this picture on Twitter:.

www.guardian.co.uk

We stop at a magnificent larger-than-life picture of Ali's arm and fist wrapped for work.

www.guardian.co.uk

What if we shot the whole picture in black and white?
A co jeśli nakręcilibyśmy cały ten film jako czarno-biały?

He was with us when we were taking the picture.
Był z nami jak robiliśmy sobie zdjęcie.

We want to have a picture taken in a few minutes.
Chcemy mieć zdjęcie za kilka minut.

And you want to take a picture in my room?
Chcesz sobie zrobić zdjęcie w moim pokoju?

Want to see picture of someone who he has social life?
Chcesz zobaczyć zdjęcie kogoś, kto nie ma życia towarzyskiego?

Would you like to see a picture of my mother?
Chcesz zobaczyć zdjęcie mojej matki?

Because I'm trying to give each picture its own look.
Chcę, żeby każdy film miał odrębny styl.

What do you want with the picture of my brother?
Co pan robi ze zdjęciem mojego brata?

I mean, you like seeing your picture in the paper.
Czy lubisz widzieć swoje zdjęcie w gazecie?

The girl from the picture, the one who called us?
Dziewczyna z obrazka, która do nas zadzwoniła?

If you had her picture, maybe I could do something.
Gdybyś miała jej fotografię, być może mógłbym w czymś pomóc.

I can't picture in my head what they look like.
I nie mogę zobaczyć w głowie jak oni wyglądają.

And then be the only guys in town with a clear picture!
I wtedy będziemy jedynymi facetami z przejrzystym obrazem!

Then how did you see her picture on the local news?
Jak wypatrzyliście jej zdjęcie w lokalnych wiadomościach?

We only had his picture on the cover of the record.
Jedyne co mieliśmy to jego zdjęcie na okładce.

He can be here in an hour and take your picture tonight.
Może być tu za godzinę i zrobić panu zdjęcie dziś w nocy.

You have to let me take a picture of them.
Musisz mi pozwolić zrobić ich zdjęcie.

He must be very important to have his picture taken.
Musi być kimś ważnym skoro robią mu zdjęcia.

On page 132 is a pretty good picture of me.
Na stronie 132 jest moja całkiem niezła fotka.

You have no idea what a guy can picture in 15 minutes.
Nie masz pojęcia, co facet może sobie wyobrazić w 15 minut.

I never once asked him to put me in a picture.
Nigdy nie prosiłam go aby wziął mnie do filmu.

He almost kept me out of the picture long enough.
Prawie udało mu się utrzymać mnie z dala wystarczająco długo

The big picture was you actually put a word in her head.
Tam był wielki transparent, ze słowem, które umieściłeś w jej głowie.

Picture what you think God wants your life to be like.
Wyobraź sobie... wyobraź sobie jakim bóg chce, by było twoje życie.

Out day and night with an American, getting your picture taken?
Biegasz po mieście dzień i noc z Amerykanką, robią ci zdjęcia?

Come to kitchen and see picture of my dead wife.
Chodź do kuchni i zobacz zdjęcie mojej nieżyjącej żony.

Or you want to watch the rest of the picture?
Chyba, że chcesz obejrzeć film do końca?

Sometimes, I try to picture us in 5 or 10 years.
Czasami, prσbujκ wyobraziζ sobie nas za 5 albo 10 lat.

All she got was one picture and her mother's name.
Jedyne, co ma, to jej zdjęcie i imię.

Would you like to come back and look at my little picture?
Miałby pan ochotę wrócić tam ze mną i obejrzeć moje malutkie zdjęcie?

You had a picture of a car on your wall?
Miałeś zdjęcie samochodu na ścianie?

The picture on the right is from two days ago.
Obraz po prawej, jest sprzed dwóch dni.

I know. But we have to focus on the big picture.
Wiem, ale musimy skupić się na szerszej perspektywie.

Everyone we know has had their baby's picture in the paper.
Wszyscy wiemy, że ma zdjęcia ich dzieci na papierze.

She always makes a face when you take her picture.
Zawsze robi miny, jak się ją fotografuje.

In the big picture, we could be close to real balance.
Jednakże patrząc ogólnie, możemy faktycznie być blisko osiągnięcia rzeczywistej równowagi.

At the same time, we also need to see the bigger picture.
Jednocześnie jednak powinniśmy umieć spojrzeć szerzej.

Of course, this is also something that has to be put into the picture.
Oczywiście to również trzeba uwzględnić.

I spent all last night trying to picture her smile.
Całą noc próbowałem wyobrazić sobie jej uśmiech...

I'd like for you to picture it in your mind.
Chciałabym, żebyście wyobrazili go sobie.

And I'd love to offer you a part in my new picture.
Chciałbym ci zaoferować rolę w moim nowym filmie.

I'm going to tell the truth about you after your next picture.
Dlatego prawdę o tobie wyjawię po twym kolejnym filmie.

The sound isn't very good, but picture quality is better than I expected.
Dźwięk nie jest zbyt dobry, ale jakość obrazu jest wyższa niż myśleliśmy.

When I first saw your picture, you seemed to be calling me.
Gdy pierwszy raz ujrzałem twoje zdjęcie, wyglądało, jakbyś mnie wzywała.

Then I think about that pretty woman in the picture.
I mysle o tej ladnej kobiecie na zdjeciu.

That you want me to take him off the picture.
I że chcesz, bym wycofał go z pracy przy filmie.

I'm sure your parents would like to see you in the picture.
Jestem pewny, że twoi rodzice woleliby zobaczyć cię na zdjęciu.

Now, the right picture can win or lose a war.
Jeśli zdobędziesz zdjęcie... Odpowiednie zdjęcie... może wygrać albo przegrać wojnę.

I want you to picture that problem in your mind.
Mając zamknięte oczy... wyobraźcie sobie ten problem.

I even used to look at our old class picture once in a while.
Mam nawet nasze zdjęcie i patrzę na nie czasami.