Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) kreślić linie; (po)liniować; pokryć / pokrywać zmarszczkami; zmarszczyć; stać wzdłuż; obsadzać, obsadzić, wysadzać, wysadzić; stać w kolejce; podszywać, podszyć; podbijać, podbić; wykładać, wyścielać; podklejać, podkleić;
old age lined her face - starość naznaczyła jej twarz zmarszczkami;
the road was lined with trees. - Droga była wysadzana drzewami.;
line sb up - ustawiać rzędem/rzędami; kazać (komuś) stanąć rzędem/rzędami;
have sth lined up - mieć coś na oku; zorganizować, przygotować;
line out - wykonać; sport zdobyć punkt przez mocne uderzenie piłki; sport zostać wyeliminowanym za uderzenie płaskiej piłki przechwyconej przez przeciwnika;
line sth up (with sth) - ustawiać w rzędzie, stawiać rzędem, ustawić równo; zmontować, przygotować coś/kogoś;
line up against sb|sth - wystąpić wspólnie przeciwko komuś/czemuś;
line up! - w szeregu zbiórka!;
line up with sb|sth - stanąć/opowiedzieć się po stronie kogoś/czegoś;
line one’s pocket - napychać sobie kieszenie, nabijać sobie kabzę;
line up - ustawić się w szeregu/rzędzie/kolejce, stanąć w szeregu/rzędzie/kolejce; ustawić się jeden za drugim, stanąć jeden za drugim, stanąć w dwuszeregu;
line one’s pocket - napychać sobie kieszenie, nabijać sobie kabzę;
line up - ustawić się w szeregu/rzędzie/kolejce, stanąć w szeregu/rzędzie/kolejce; ustawić się jeden za drugim, stanąć jeden za drugim, stanąć w dwuszeregu;

(Noun) linia, kreska; rząd, szereg; zmarszczka, bruzda; krój; granica, linia graniczna; kierunek; lina, sznur, linka, żyłka; technika linia elektryczna, przewód; linia telefoniczna, połączenie; trasa; linia kolejowa, tory, torowisko; ród; kształt; literatura linijka, wiersz, wers; stanowisko; branża, dziedzina, specjalność; strefa zainteresowań; wzór, model; pozycja, szyk; linia obrazu; działka; metoda, sposób; sposób myślenia; biznes seria; granica; kolejka, ogonek; tekst, kwestia; wykręt, wymówka; akt małżeństwa; zarys, obrys; militarny dwuszereg; militarny linia bojowa; militarny umocnienia, okopy;
midaxillary line - medycyna linia pachowa, linia środkowopachowa;
line of sight - linia wzroku;
line frequency - (Noun) częstotliwość odchylania linii;
drive in a straight line - jechać prosto;
be on the line - wisieć na włosku;
he takes the line that... - on uważa, że...;
interspinal line - medycyna linia międzykolcowa kości biodrowej;
free-throw line - (Noun) sport linia rzutów wolnych, linia rzutów osobistych;
head-line - nagłówek;
one of our most popular lines - jeden z naszych najpopularniejszych wzorów/modeli;
all the lines were engaged. - Wszystkie linie były zajęte (telefoniczne).;
line of argument - argumentacja;
boundary line - granica; sport linia końcowa boiska;
line of ascent - linia wstępująca/wstępna;
give sb a line - połączyć kogoś;
get off the line - rozłączyć się;
bottom line - (Noun) sedno sprawy; biznes najniższa (proponowana) suma; podsumowanie, konkluzja; wynik; finanse wynik końcowy, zysk netto; finanse podliczenie, bilans;
overhead line - (Noun) technika linia napowietrzna;
be first in line for sth - być pierwszym w kolejce do czegoś;
forget one’s lines - zapomnieć roli/kwestii;
help line - telefon zaufania; infolinia;
something along these lines - coś w tym guście/rodzaju;
stand in line - stać/czekać w kolejce;
lines - (Noun) wiersze, linie zapisu;
line of thought - tok myślenia/rozumowania, sposób myślenia/rozumowania;
line manage - biznes być (dyrektorem) odpowiedzialnym za coś;
be in line for sth - mieć duże szanse na coś;
gas line - kolejka po paliwo;
take 100 lines! - napisz tę linijkę 100 razy! (jako kara szkolna);
cast one’s line - zarzucić wędkę;
we reached the end of the line - niczego więcej nie mogliśmy zrobić, to był kres naszych możliwości;
starting line - linia startu; linia startowa;
air lines - linie lotnicze;
get in line - stanąć/ustawić się w kolejce;
along similar lines - w podobny sposób;
curved line - linia krzywa;
coaxial line - technika kabel koncentryczny, współosiowy;
demarcation line - medycyna linia demarkacyjna;
walk in a straight line - iść prosto;
line printer - informatyka drukarka wierszowa;
below the line - sport pod kreską; biznes poza mediami;
scanning line - (Noun) technika linia wybierania;
the line ab - matematyka prosta AB;
trace one’s line back to sb - wywodzić swoje pochodzenie od kogoś;
the tudor line - ród/dynastia Tudorów;
come into line with sb - podporządkować się komuś;
get into line! - stań w szeregu!;
katie’s on the line - dzwoni Katie;
come from a long line of miners - wywodzić się z rodziny o tradycjach górniczych;
the male line - linia męska;
plimsoll line - (Noun) znak wolnej burty;
line drawing - rysunek szrafowany, rysunek kreskowy;
that line has been discontinued - tego modelu/wzoru już się nie produkuje;
on the line - (być) zagrożonym; na linii;
shipping line - linia żeglugowa;
axillary line - medycyna linia pachowa;
laugh line - bruzda mimiczna;
streetcar line - linia tramwajowa;
get a line on sb - dostać poufne informacje o kimś;
be next in line for presidency - być następnym w kolejce do prezydentury;
be in the firing line - znajdować się na linii ognia;
line dancing - rodzaj tańca country and western;
throw sb a line - rzucić komuś linę;
take an official line - zająć oficjalne stanowisko;
straight-line depreciation - finanse amortyzacja liniowa;
give sb a line about sth - naopowiadać komuś niestworzonych historii o czymś; napomknąć komuś o kimś/czymś;
you are (stepping) out of line. - Zachowujesz się nieodpowiednio.;
in straight lines - w równych rzędach;
line feed - technika przesuw papieru o jedną linię do góry, przesunięcie o wiersz;
increase in line with sth - wzrastać proporcjonalnie do czegoś/równolegle z czymś;
basilar line - medycyna linia podstawy czaszki;
front line states - geografia państwa graniczące z RPA; organizacja państw graniczących z RPA;
line of communication - linia komunikacyjna; połączenie, kontakt;
get out of line - wyłamywać się;
run along familiar lines - (Verb) biec utartym torem;
get on the line to sb - połączyć się z kimś, zadzwonić do kogoś;
the ball went over the line - piłka wyszła poza boisko;
this picture is out of line. - Ten obrazek wisi krzywo.;
long line of disasters - długi szereg nieszczęść;
put the washing on the line - powiesić pranie na sznurze;
above the line - sport nad kreską; biznes z użyciem mediów;
line judge - sport sędzia liniowy;
pure line - medycyna szczep izogeniczny; biologia czysta linia;
frame line - (Noun) technika linia oddzielająca klatki;
power line - technika linia elektroenergetyczna, linia wysokiego napięcia;
start a new line - zacząć w nowej linijce, zaczynać od nowej linijki;
fall line - geografia krawędź płaskowyżu; sport linia największego spadku; geologia linia uskokowa;
blue line - medycyna rąbek ołowiczy;
shore line - linia brzegowa;
line item - finanse pozycja syntetyczna;
colour line - (Noun) segregacja rasowa;
line spacing - interlinia;
shoot a line - przechwalać się;
hook, line, and sinker - całkowicie, bez reszty;
parasternal line - medycyna linia przymostkowa;
miss a line - opuścić linijkę/wiersz;
belt-line - okólna linia;
cross the line - przekroczyć równik;
branch line - linia boczna; lokalna/boczna linia kolejowa;
border line - pogranicze;
be on the line to sb - rozmawiać z kimś przez telefon;
front line - pierwsza linia; militarny linia frontu, front, bezpośrednio sąsiadujący z obszarem konfliktu; sport napastnicy pierwszej linii;
do sth along the right lines - robić coś prawidłowo;
don’t give me that line! - nie opowiadaj mi tu jakichś historyjek!;
the line went dead - połączenie zostało przerwane;
run-on line - (Noun) literatura przerzutnia;
be on the right lines - iść w dobrym kierunku;
line of battle - szyk bojowy; strategia;
credit line - finanse linia kredytowa; informacja w napisach;
plumb line - (Noun) technika sznurek pionu, pion, linia pionowa;
spectral line - (Noun) fizyka linia widmowa, linia spektralna;
draw a line - narysować linię;
below-the-line advertisement - reklama pozamedialna;
six-yard line - sport linia pola brakowego;
be on the firing line - być wystawionym na krytykę;
line management - biznes zarządzanie na szczeblu podstawowym; biznes liniowa organizacja zarządzania, ścisłe kierownictwo, władza liniowa; biznes kierownictwo podstawowego szczebla;
the line had been cut - odcięto prąd;
single line - linia pojedyncza;
on the right lines - trafny/słuszny;
the title passes to the next in line - tytuł przechodzi na następnego w linii;
laughter line - bruzda mimiczna;
along different lines - w inny sposób;
step into line - podporządkować się;
punch line - (Noun) puenta, pointa;
in-line skate - sport łyżworolka;
the line is dead. - Nie ma sygnału, telefon jest głuchy.;
feed sb a line - wcisnąć komuś kit, opowiedzieć komuś bajeczkę;
in line with - równolegle z, proporcjonalnie do, w zgodzie z;
isoelectric line - medycyna linia izoelektryczna;
double line - linia podwójna;
form a line - stać rzędem, stać w rzędzie, rosnąć rzędem, rosnąć w rzędzie, utworzyć rząd/szereg;
broken line - linia przerywana;
have one’s bikini line waxed - wydepilować sobie bikini woskiem;
don’t take that line with me! - nie próbuj ze mną zadzierać!;
keep sb in line - trzymać kogoś w karbach/ryzach;
fall in line with sth - spadać proporcjonalnie do czegoś/równolegle z czymś;
in-line skating - (Noun) sport jazda na łyżworolkach;
line storm - sztorm równonocny;
ascending line - prawniczy linia wstępna;
line ahead - szyk torowy;
line from a book - cytat z książki;
be in line with sth - być w jednej/równej linii z czymś, zgadzać się z czymś;
mason-dixon line - historia linia Masona-Dixona;
bring the lines down - zerwać linie;
put the chairs in line - ustawcie krzesła w jednej linii/równo;
killed in the line of duty - (Adjective) militarny poległy na polu bitwy/chwały; zmarły podczas pełnienia obowiązków służbowych;
be descended from sb in a direct line - pochodzić w prostej linii od kogoś;
be (way) out of line - być (zupełnie) nie na miejscu;
choose the line of least resistance - iść po linii najmniejszego oporu; wybrać najłatwiejszy sposób;
line backer - sport gracz drugiej linii obrony;
tom is in line for promotion. - Tom ma szansę na promocję.;
lead line - (Noun) medycyna rąbek ołowiczy na dziąsłach; linka sondy;
load line - (Noun) marynistyka linia/wodnica ładunkowa, linia wodna;
stag-line - faceci podpierający ściany na dyskotece;
do a line with sb - chodzić z kimś;
on line - technika podłączony, w trybie bezpośrednim, w czasie rzeczywistym, czynny;
boldness of line - technika śmiała kreska;
poverty line - administracja minimum socjalne; statystyka linia ubóstwa, granica ubóstwa; próg ubóstwa;
marriage lines - świadectwo ślubu;
epiphyseal line - medycyna kresa nasadowa;
line of attack - kierunek ataku;
date line - (Noun) geografia linia zmiany daty, międzynarodowa granica daty; nagłówek;
line of longitude - geografia południk;
line abreast - szyk czołowy;
line fault - wyjście za linię;
supply line - linia zaopatrzenia;
the female line - linia żeńska;
sign on the dotted line - podpisać na linii kropkowanej; wyrazić zgodę, zaakceptować;
along (the) ... lines - w stylu czegoś; w ... sposób;
he is second in line to the throne. - On jest drugi w kolejności do tronu.;
all along the line - na całej linii, pod każdym względem, od samego początku;
the line - geografia równik; oddział piechoty, dwuszereg;
be out of line - wystawać z szeregu;
goal line - (Noun) sport linia bramkowa;
fulcrum line - medycyna oś obrotu;
line fishing - wędkarstwo, łowienie ryb na haczyk;
be out of line with sth - nie zgadzać się z czymś, być sprzecznym z czymś; odróżniać się od czegoś, być innym w porównaniu do czegoś; nie działać, być niesprawnym;
pipe line - budownictwo rurociąg;
line of occlusion - medycyna linia zwarcia;
yard line - sport jedna z linii na boisku do futbolu amerykańskiego;
line of flight - trajektoria, tor;
in broad lines - w zarysie;
be on line - funkcjonować, działać; technika być podłączonym do internetu, mieć połączenie internetowe; komunikować się za pomocą internetu;
assembly line - technika linia montażowa; taśma montażowa;
receiving line - (Noun) rząd osób witających gości;
read between the lines - czytać między wierszami;
off line - technika odłączony, autonomiczny;
classic line of a dress - klasyczny krój/linia sukienki;
line of defence - militarny linia obrony;
county line - granica okręgu;
tramcar line - linia tramwajowa;
line microphone - technika mikrofon kierunkowy;
singing isn’t really my line - śpiewanie nie jest moją mocną stroną/specjalnością;
graduated line - miarówka;
hit the line - rzucić się z piłką na linię obrony; wykonać śmiałe posunięcie;
straight line - matematyka linia prosta;
line of credit - finanse linia kredytowa;
make a bee-line for a place - iść/pójść dokądś w linii prostej;
bee-line - linia powietrzna;
feed lines to sb - podrzucać komuś kwestie;
nice line in sportswear - ładne wzory odzieży sportowej;
absorption line - medycyna linia absorpcyjna, prążek absorpcyjny;
the front line - napastnicy pierwszej linii;
solid line - linia ciągła;
new line - biznes nowy towar;
calendar line - (Noun) geografia linia zmiany daty, granica daty;
finish line - (Noun) sport linia mety, meta;
midclavicular line - medycyna linia środkowoobojczykowa;
parting line - linia podziału;
at every station along the line - na każdej stacji na trasie;
hold the line, please - proszę nie odkładać słuchawki, proszę się nie rozłączać (w rozmowie telefonicznej);
line of descent - linia zstępująca/zstępna;
drop sb a line - napisać do kogoś krótki list; napisać kilka słów, skrobnąć do kogoś parę słów;
the party line - linia partyjna;
enemy lines - linie/pozycje nieprzyjaciela;
line manager - biznes kierownik szczebla podstawowego; biznes kierownik produkcji;
take a firm line with sb - zająć wobec kogoś twarde stanowisko;
hard line - twarde postępowanie, bezkompromisowość;
dentate line - medycyna linia zębata;
put one’s reputation on the line - wystawić na szwank swoją reputację;
line squall - szkwał frontowy;
service line - sport linia serwisowa;
hair line - linia włosów;
line of fire - linia ognia;
off-line equipment - urządzenia (peryferyjne) autonomiczne;
black line - technika kineskop z czarnym szkłem;
line extension - biznes rozszerzanie linii produktów, rozszerzanie asortymentu;
dress or something in that line - sukienka lub coś w tym stylu;
the thin line of her mouth - cienka linia/kreska jej ust;
do sth along the wrong lines - robić coś nieprawidłowo;
atrophic line - medycyna pręga zanikowa skóry;
line of products - biznes linia/asortyment produktów;
she was thinking along the same lines. - Rozumowała w ten sam sposób.;
in the line of duty - podczas pracy, w ramach pracy; w zakresie obowiązków; militarny na służbie;
phase alternative line - technika (system) PAL;
hot line - gorąca linia;
walk a fine line - stąpać po cienkiej linie, stąpać po kruchym lodzie;
mass production line - linia technologiczna do masowej produkcji;
step out of line - zachowywać się nieodpowiednio/niestosownie, pozwalać sobie na zbyt wiele;
get caught in the line of fire - znaleźć się na linii ognia;
line of enquiry - kierunek śledztwa, kierunek badań;
state line - granica stanu;
squall line - przyroda linia nawałnic; linia szkwałów;
dead-ball line - (Noun) sport linia końcowa boiska; sport linia końcowa;
be first in the firing line - być pod ostrzałem krytyki;
along the line - (gdzieś) po drodze, podczas;
what line (of business) is he in? - W jakiej branży pracuje?, czym się zajmuje?;
draw the line at (doing) sth - zaprzestać, skończyć; odmawiać, odmówić; wyznaczyć, wyznaczyć granicę;
learn one’s lines - nauczyć się roli/tekstu;
put a line through sth - przekreślić coś;
line of vision - medycyna oś widzenia;
side-line - linia autowa;
life-line - lina ratownicza, linia życia;
line of work - rzemiosło, fach; rodzaj pracy, typ pracy;
make sb fall into line - zmusić kogoś do posłuszeństwa;
repairs on the line - roboty torowe;
line interference - technika zakłócenia sieciowe;
put one’s reputation on the line - wystawić na szwank swoją reputację;
line squall - szkwał frontowy;
service line - sport linia serwisowa;
hair line - linia włosów;
line of fire - linia ognia;
off-line equipment - urządzenia (peryferyjne) autonomiczne;
black line - technika kineskop z czarnym szkłem;
line extension - biznes rozszerzanie linii produktów, rozszerzanie asortymentu;
dress or something in that line - sukienka lub coś w tym stylu;
the thin line of her mouth - cienka linia/kreska jej ust;
do sth along the wrong lines - robić coś nieprawidłowo;
atrophic line - medycyna pręga zanikowa skóry;
line of products - biznes linia/asortyment produktów;
she was thinking along the same lines. - Rozumowała w ten sam sposób.;
in the line of duty - podczas pracy, w ramach pracy; w zakresie obowiązków; militarny na służbie;
phase alternative line - technika (system) PAL;
hot line - gorąca linia;
walk a fine line - stąpać po cienkiej linie, stąpać po kruchym lodzie;
mass production line - linia technologiczna do masowej produkcji;
step out of line - zachowywać się nieodpowiednio/niestosownie, pozwalać sobie na zbyt wiele;
get caught in the line of fire - znaleźć się na linii ognia;
line of enquiry - kierunek śledztwa, kierunek badań;
state line - granica stanu;
squall line - przyroda linia nawałnic; linia szkwałów;
dead-ball line - (Noun) sport linia końcowa boiska; sport linia końcowa;
be first in the firing line - być pod ostrzałem krytyki;
along the line - (gdzieś) po drodze, podczas;
what line (of business) is he in? - W jakiej branży pracuje?, czym się zajmuje?;
draw the line at (doing) sth - zaprzestać, skończyć; odmawiać, odmówić; wyznaczyć, wyznaczyć granicę;
learn one’s lines - nauczyć się roli/tekstu;
put a line through sth - przekreślić coś;
line of vision - medycyna oś widzenia;
side-line - linia autowa;
life-line - lina ratownicza, linia życia;
line of work - rzemiosło, fach; rodzaj pracy, typ pracy;
make sb fall into line - zmusić kogoś do posłuszeństwa;
repairs on the line - roboty torowe;
line interference - technika zakłócenia sieciowe;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(thread, string) sznurek
(string, cord) żyłka
(tool) : plumb ~ pion.
2.
(cabel) przewód, linia
direct ~linia bezpośrednia
(colloq) : hot ~ gorąca linia
the ~ is bad połączenie jest kiepskie
(US, busy) : the ~ is engaged linia jest zajęta
he is on the ~ rozmawia przez telefon
give me a ~ to the Ministry połącz mnie z ministerstwem
an outside ~, please poproszę linię zewnętrzną
hold the ~! proszę się nie rozłączać!
3.
(rails) tory
(mil) : ~s of communication linie łączności
main ~ magistrala
branch ~ linia boczna
(path) droga
trasa.
4.
(transport) linia: air ~s linie lotnicze.
5.
(long mark) linia
(geom, geogr etc.) : ~s of force linie działania siły
date ~ linia zmiany czasu
(imaginated line) : ~ of fire linia ognia.
6.
(ona face etc.) zmarszczki.
7.
(drawn, painted) kreska
~ drawing rysunek ołówkiem
in broad ~sw zarysie
(pl, shape) szkic
~s of a ship linie zarysu kadłuba statku
szkic statku.
8.
(limit) granica
dividing ~ linia podziału
(fig) : to draw a ~ between odróżniać od siebie dwie rzeczy
to draw the ~ ustalać granice
one must draw the ~ somewhere muszą być jakieś granice
she draws the ~ at that sprzeciwia się temu
(sport) : the ball went over the ~piłka wyszła poza boisko
at the starting ~ na linii startu.
9.
(rząd) szereg
to stand in ~ stać w szeregu, stać w rzędzie
(US, queue) stać w kolejce, stać jeden za drugim, ustawiać się w kolejce, stać w ogonku
in ~ with w zgodzie (lub zgodnie) z czymś, według czegoś
(fig) proporcjonalny do czegoś
(fig) : to bring into ~zmuszać do dostosowania się, nakłaniać do dostosowania się
to come/fall into ~ dostosowywać się
(fig) podporządkowywać się
(fig) : to be out of ~być nie do przyjęcia, być nie na miejscu
(mil) : in ~ w szeregu
to draw up in ~ podjeżdżać jeden za drugim.
10.
(mil, position) : front ~linia frontu

vt
1.
(lining) podszywać.
2.
(fig) wypełniać
the wall was ~d with books ściana była zastawiona półkami pełnymi książek
(fig, fill) : to ~ one's pockets/purse wzbogacać się.
3.
(tech, of a wall etc.) obudowywać

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

linia, lina, linka, sznurek, przewód, kabel, połączenie, trasa, droga, kolejka, ogonek, wiersz, tekst, cytat, werset, zmarszczka, zarys, obrys, kształt, krawędź, granica, kres, położenie, pozycja, sposób, metoda, podejście, seria, generacja, idea, myśl przewodnia
wykładać (coś czymś), wyściełać, obstawiać, ustawiać, zajmować miejsce, pokrywać
in ~ w linii, w kolejności, w kolejce
in ~ for sth w kolejności po coś
in ~ with na równi z, równolegle z
in the sports ~ w dziedzinie sportu
in sb's ~ w czyimś zakresie
in the ~ of duty/service w zakresie obowiązków
off ~ autonomiczny
on ~ czynny (o urządzeniu), działający/pracujący bezpośrednio/w czasie rzeczywistym (praca z komputerem)
be/put on the ~ iść na ryzyko
lay sth on the ~ (pot.) ~wyłożyć kawę na ławę
out of ~ odpaść, wyłamać się z szeregu, odstawać od reszty
along the ~ w czasie, w międzyczasie, gdzieś
draw the ~ zaprzestać, skończyć
get a ~ on sb/sth otrzymać informacje o kimś/czymś
sb is shooting a ~ ktoś przesadza, ktoś kłamie
give me the ~, please proszę o połączenie z miastem (do telefonistki w centrali)
hold the ~, please proszę poczekać i nie odkładać słuchawki
~ up ustawiać się w kolejce, ustawiać rzeczy w kolejności, przygotowywać
~ up with/behind/alongside popierać
~ up against sprzeciwiać się
choose/follow/take the ~ of least resistance postępować po linii najmniejszego oporu
take a strong/firm ~ przyjąć mocną/ostrą linię postępowania
be in/out of ~ with być w zgodzie/niezgodzie z
come/ fall into ~ with zaakceptować poglądy, zgodzić się
toe the ~ poddać się dyscyplinie partyjnej
drop sb a ~ (pot.) ~napisać do kogoś (list)
read between the ~s (przen.) ~czytać między wierszami
all along the ~ w każdym miejscu, w ciągu
hot ~ "
gorąca linia"
(telefoniczna, między Białym Domem a Kremlem)
party/shared ~ telefon towarzyski
the ~ oddział piechoty, (US) dwuszereg (w wojsku)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zmarszczka

wers

krój

metoda

stanowisko

krecha

kurs

sposób

podejście

specjalność

kabel

połączenie

linijka

działka

żyłka

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. linia 2. artykuł 3. branża ~ card rejestr polis ubezpieczeniowych sprzedanych dla osób indywidualnych~ of credit linia kredytowabanking ~ bankowośćcheap ~ artykuły tanieconference ~ linia konferencyjnacredit ~ linia kredytowadate ~ granica zmiany daty

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n 1. linia 2. specjalność, dziedzina 3. rząd, szereg 4. trasa 5. sposób postępowania line manager dyrektor odpowiedzialny line of action sposób działania line of conduct sposób postępowania line of defence linia obrony line of goods linia towarowaabove the line nad kreskąascending line linia wstępna below the line pod kreskąbusiness line dziedzina gospodarczacredit line linia kredytowaproduction line linia produkcyjnarelation in direct line krewny w linii prostej

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

asortyment, granica, linia

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n lina, sznur, linka

n równik

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

linia f

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

linia f, kresa f

obrzeżać vt

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

linia, kresa, wyścielić, obrzeżać

Słownik angielsko-polski mLingua © Internetowe Centrum Tłumaczeń mLingua

Kresa

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s linia
lina, sznur
szereg
pot. kolejka
granica
kurs, kierunek
zajęcie, rodzaj zainteresowania
linia postępowania
wiersz, linia
dziedzina, specjalność
handl. branża
aim-ing ~ linia celowania
anchor ~ linka zaczepowa (kotwicząca) (np. maszt)
artillery control ~ linia o-graniczenia ognia artylerii
battle ~ szyk bojowy, ugrupowanie bojowe
bomb release ~ (skr. BRL) linia (ru-bież) zrzutu bomb
contour ~ warstwica
to crack a ~ przełamać front (linię obro-ny)
final coordination ~ art. ostatnia linia koordynacji ognia
final protective ~ ostatnia rubież obrony
firing ~ linia stanowisk og-niowych
gun-target ~ linia celowania (działo-cel)
hold-ing ~ rubież oporu
interrupted ~ linia przerywana
isodose rate ~ linia jednakowego poziomu napromieniowania (izodoza)
isogonic ~ izogona
~ abreast linia styczności (frontu)
~ ahead mors. szyk torowy
~s of communication linie łączności
~ of departure art. linia (rubież) otwarcia ognia
~ of elevation art. linia podniesienia (strzału)
~ of position art. linia celu
~ of sight art. linia celowania
~ of supply droga dowozu zaopatrzenia
~ of withdrawal droga odejścia (wycofania się)
main ~ of resistance główna linia oporu
nofire ~ art. rubież bezpiecznego prowadzenia ognia
nuclear safety ~ rubież bezpieczeństwa uderzenia jądrowego
observer-target ~ art. linia obserwator-cel
off ~ łączn. autonomiczna linia łączności
on ~ łączn. bezpośrednia linia łączności
orienting ~ linia orientacyjna, art. linia kierunku dozoru
parachute suspension ~s linki nośne spadochronu
phase ~ rubież wyrównania, cel pośredni natarcia
position ~ linia pozycyjna
reference ~ linia odniesienia
report ~ linia składania meldunków
rhumb ~ loksodroma (linia miary kątowej)
safety ~ rubież bezpieczeństwa
stat-ic ~ przyczepiona do samolotu linka otwierająca spadochron
thrust ~ kierunek (oś) natarcia
adj liniowy
~ inclination zwłoka liniowa
vt liniować
ustawiać w rząd (w linii)
~ up formować, wyrównywać

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

2. - vt wyściełać, wykładać
podszywać (podszewką)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

LINIOWY

PRZEWODOWY

LINA

LINEWKA

PRZEWÓD

WYTYCZNA

LINIA

PRĄŻEK

KRESKA

BRUZDA

RYS

RUBIEŻ

ORDYNEK

WIERSZ

LIŚCIK

SZEREG

RZĄD

KOLEJKA

RÓD

TOR

TOROWISKO

KIERUNEK

TRASA

DYSCYPLINA

DZIEDZINA

BRANŻA

FACH

TOWAR

LINIOWAĆ

POLINIOWAĆ

KRESKOWAĆ

POKRESKOWAĆ

ZAKRESKOWAĆ

POKREŚLIĆ

PRZEKREŚLAĆ

RYSOWAĆ

ZMARSZCZYĆ

PORADLIĆ

WYSADZAĆ

SZEREG: UJĄĆ W SZEREGI

USTAWIAĆ W SZEREGU

PODSZYĆ

PODBIĆ

WYŚCIÓŁKOWAĆ

FUTROWAĆ

OBŁOŻYĆ

WYKLEIĆ

WYTAPETOWAĆ

OBANDAŻOWAĆ

NAPEŁNIĆ

POKRYĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (the road consisting of railroad track and roadbed)
linia kolejowa
synonim: railway line
synonim: rail line

2. (mechanical system in a factory whereby an article is conveyed through sites at which successive operations are performed on it)
linia produkcyjna, nitka produkcyjna: : synonim: production line
synonim: assembly line

3. (a fortified position (especially one marking the most forward position of troops)
"they attacked the enemy's line")
linia: :

4. (the descendants of one individual
"his entire lineage has been warriors")
linia: : synonim: lineage
synonim: line of descent
synonim: descent
synonim: bloodline
synonim: blood line
synonim: blood
synonim: pedigree
synonim: ancestry
synonim: origin
synonim: parentage
synonim: stemma
synonim: stock

5. (a formation of people or things one behind another
"the line stretched clear around the corner"
"you must wait in a long line at the checkout counter")
rząd, szereg, sznur, linia, wąż, łańcuch: :

6. (a pipe used to transport liquids or gases
"a pipeline runs from the wells to the seaport")
rurociąg: : synonim: pipeline

7. (a commercial organization serving as a common carrier)
linia, linie: :

8. (the principal activity in your life that you do to earn money
"he's not in my line of business")
praca, zatrudnienie, robota: : synonim: occupation
synonim: business
synonim: job
synonim: line of work

9. (the maximum credit that a customer is allowed)
linia kredytowa: : synonim: credit line
synonim: line of credit
synonim: bank line
synonim: personal credit line
synonim: personal line of credit

10. (text consisting of a row of words written across a page or computer screen
"the letter consisted of three short lines"
"there are six lines in every stanza")
wiersz, wers, linijka, linia: :
1
1. (a succession of notes forming a distinctive sequence
"she was humming an air from Beethoven")
melodia: : synonim: tune
synonim: melody
synonim: air
synonim: strain
synonim: melodic line
synonim: melodic phrase
1
2. (a slight depression or fold in the smoothness of a surface
"his face has many lines"
"ironing gets rid of most wrinkles")
zmarszczka: : synonim: wrinkle
synonim: furrow
synonim: crease
synonim: crinkle
synonim: seam
1
3. (a particular kind of product or merchandise
"a nice line of shoes")
linia: : synonim: product line
synonim: line of products
synonim: line of merchandise
synonim: business line
synonim: line of business
1
4. (a length (straight or curved) without breadth or thickness
the trace of a moving point)
linia: :
1
5. (a mark that is long relative to its width
"He drew a line on the chart")
kreska: :
1
6.
kreska: :
1
7. (a conceptual separation or distinction
"there is a narrow line between sanity and insanity")
oś: : synonim: dividing line
synonim: demarcation
synonim: contrast

Słownik internautów

kabel telefoniczny
lina, sznur
linia, rubież
kolejka (ludzi)
tyraliera
ustawić w szereg, rząd

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) a large quantity of one particular security being either bought or sold by a single investor (usu. an institution) ~- duża ilość jednego papieru wartościowego kupionego lub sprzedanego przez pojedynczego inwestora (zwy-kle instytucję)

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

linia
kreska
lina

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

linia~, assembly linia montażowa~, process~ technological linia technologiczna, ciąg technologiczny~, waste sorting linia do sortowania odpadów

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

granica (zakres)
ascending line: linia wstępna
line of defence: linia obrony
relation in direct line: powinowaty w linii prostej
relative in direct line: krewny w linii prostej

Słownik audio-video Montevideo

linia
linia telefoniczna
linia obrazu [TV]
linijka tekstu
także: oznaczenie gniazd sygnałów wejściowych i wyjściowych wizji i fonii
sygnał wizji i fonii

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

słodka gadka, nawijka (rozmowa mająca na celu poderwanie kogoś)

historyjka, bajer

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

granica

kreślić

lniany

rodzaj

sznur

szpaler

Słownik religii angielsko-polski

wiersz m

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

lina; linka; mat. linia; kreska; wojsk. dwuszereg; takt. rubież
~ abreast - mar. szyk czołowy
~ ahead - mar. szyk torowy
~, advanced - linia wysunięta
~, aerial transmission - el. linia napowietrzna
~, agonic - linia zerowych deklinacji magnetycznych; geogr. agona
~, anchor - lina kotwiczna
~, army front - linia frontu armii
~, ascending - linia wznosząca
~ astern - mar. szyk torowy
~, assembly - linia montażowa, taśma montażowa
~, attack - linia ataku, rubież ataku
~, barrage - linia zapory ogniowej
~, base - osnowa geodezyjna
~, battle - linia bitwy; mar. szyk okrętów
~, bearing - rad-lok. linia namierzania
~, blast - linia wybuchu
~, bomb release - linia zrzutu bomb, rubież bombardowania
~, bomb safety - linia bezpiecznego bombardowania
~, bombing - rubież bombardowania
~, bore sight - linia celowania (działo cel)
~, boundary - linia graniczna
~, broad gauge - kolej. linia szerokotorowa
~, broken - rys. linia przerywana
~, building - linia zabudowy
~, cable - linia kablowa
~, cease fire - wojsk. linia przerwania ognia, linia zawieszenia broni
~, calendar - linia zmiany daty
~, civil communications - linia łączności cywilnej
~, column - linia kolumn, szyk bojowy
~, combat - linia bojowa
~, command - linia dowodzenia
~, communications - linia łączności, linia telekomunikacyjna, linia komunikacyjna, linia zaopatrzenia
~, continuous - rys. linia ciągła
~, continuous trench - ciągła linia okopów
~, contour - linia obrysu; fiz. izolinia; kart. warstwica
~, co-ordination - linia koordynacji
~, counter attack - rubież kontrataku
~, Curzon - polit. Linia Curzona
~, Daladier - fortyf.(Francja) Linia Daladiera
~, dashed - linia przerywana; rys. linia kreskowana
~, deck - mar. lina pokładu
~, defence; ~, defensive - linia obrony, rubież obrony
~, departure - rubież wyjścia
~, deployment - linia rozwinięcia, rubież rozwinięcia
~, descending - linia opadająca; mar. lina opustowa (nurka)
~, descent - linia opadania (np. spadochronu)
~, detonation - linia wybuchu
~, dismounted - rubież spieszenia
~, distribution - en.,US linia niskiego napięcia, linia rozprowadzająca
~, dividing - linia rozgraniczenia
~, dose rate contour - izolinia dawki napromieniowania
~, dot and dash - rys. linia punktowo kreskowa
~, dotted - rys. linia kropkowana
~, draughtmark - mar. linia zanurzenia
~, electrified railway - kolej. linia zelektryfikowana
~, enemy('s) - linia nieprzyjaciela
~, energized - el. linia pod napięciem
~, engagement - rubież wprowadzenia do walki
~, escape - linia ucieczki, trasa ucieczki
~, extended - linia rozciągnięta; takt. tyraliera
~, external - linia zewnętrzna
~, fire - linia ognia, rubież ogniowa
~, fire support co-ordination - linia koordynacji wsparcia ogniowego
~, firing - linia ognia, linia ostrzału; linia stanowisk ogniowych
~, fishing - żyłka rybacka
~, flight - linia lotu
~, fortification(s) - lina fortyfikacyjna, linia umocnień
~, fortified - linia umocniona
~, fortified defence - umocniona linia obrony
~, fortress - linia fortyfikacji
~, forward - linia wysunięta, rubież przednia
~, forward defence - wysunięta linia obrony
~, free hand - linia odręczna
~, front - wojsk.,meteo. linia frontu
~, Gothic - fortyf. (Włochy) Linia Gotów
~, grid - kart. linia siatki, linia współrzędnych
~, guarded - linia strzeżona
~, Gustav - fortyf. (Włochy) Linia Gustawa
~, hand-over - linia przekazania (prowadzenia) operacji bojowych
~, hauling - lina halownicza
~, heading - navig. linia kursu
~, high water - znak wysokiej wody
~, high tension; ~, high voltage - el. linia wysokiego napięcia
~, Hindenburg - fortyf.(Niemcy) Linia Hindenburga
~, horizon - linia horyzontu; astr. widnokrąg
~, horizontal - linia pozioma
~, infantry - linia (rozwinięcia) piechoty
~, interception - lotn. rubież przechwycenia
~, internal - linia wewnętrzna
~, internal communications - linia łączności wewnętrznej
~, international date - geogr. linia zmiany daty
~, interrupted - rys. linia przerywana
~, intersection - linia przecięcia
~, isobaric - meteo. izobara
~, isodose rate - izolinia dawki napromieniowania
~, landing - linia lądowania, rubież lądowania
~, lead - lotn. linia wyprzedzenia celu
~, Little Maginot - (Czechosłowacja) Mała Linia Maginota
~, live - el. linia pod napięciem
~, low water - znak niskiej wody
~, low voltage - el. linia niskiego napięcia
~, lubber - żegl. linia symetralna
~, MacNamara - fortyf. (Wietnam) Linia MacNamary
~, Maginot - fortyf. (Francja) Linia Maginota
~, main - linia główna, rubież główna
~, Mannerheim - fortyf. (Finlandia) Linia Mannerheima
~, Mareth - fortyf.(Tunezja) Linia Maretha
~, medium voltage - el. linia średniego napięcia
~, Metaxas - fortyf. (Grecja) Linia Metaksasa
~, mining - rubież minowania
~, mooring - mar. lina cumownicza
~, narrow gauge - kolej. linia wąskotorowa
~, neutral - linia neutralna
~, no fire; ~, non fire - artyl. linia zakazu prowadzenia ognia, linia objęta zakazem ostrzału, linia bezpieczeństwa
~, nuclear safety - linia bezpieczeństwa uderzenia jądrowego
~, nylon - linka nylonowa
~, observation - linia obserwacji, rubież obserwacji
~, observer target - linia celowania (działo cel)
~, obstacle - linia zapór
~ of action - linia akcji (bojowej)
~ of arrangement - linia szyku
~ of attack - kierunek ataku
~ of authority - droga służbowa
~ of battle - mar. szyk torowy
~ of circumvallation - fortyf. linia cyrkumwalacyjna
~ of command - linia dowodzenia
~ of communications - linia łączności, linia telekomunikacyjna, linia zaopatrzenia
~ of countervallation/contravallation - fortyf. linia kotrwalacyjna
~ of defence, extended - rozciągnięta linia obrony
~ of defences - linia umocnień
~ of defensive walls - linia murów obronnych
~ of demarcation - linia demarkacyjna
~ of departure - pozycja wyjściowa do natarcia; balist. linia rzutu; takt. podstawa wyjściowa
~ of development - linia rozwinięcia, rubież rozwinięcia
~ of elevation - linia podniesienia lufy
~ of enemy advance - linia natarcia nieprzyjaciela
~ of enemy defence - linia obrony nieprzyjaciela
~ of entrenched troops - linia okopanych wojsk
~ of entrenchments - linia okopów
~ of fall - linia upadku (pocisku)
~ of fighting vehicles - linia wozów bojowych
~ of guns - linia dział
~ of impact - linia uderzenia
~ of marching soldiers - kolumna maszerujących żołnierzy
~ of own troops - linia własnych wojsk
~ of own troops, forward - wysunięta linia własnych wojsk
~ of position - linia celowania (działo cel)
~ of resistance - linia oporu
~ of retreat - linia odwrotu; takt. kierunek odwrotu
~ of sentries - linia posterunków
~ of sight - linia (położenia) celu; linia wzroku
~ of the Earth's magnetic field, force - fiz. linia sił pola magnetycznego Ziemi
~ of the least resistance - dosł.i przen. linia najmniejszego oporu
~ of the steepest slope - linia największego spadku terenu
~ of triangulation, base - geod. podstawa triangulacyjna
~ of vision - linia wzroku
~ of withdrawal - takt. kierunek odwrotu
~, operational - linia operacyjna
~, outpost - takt. linia czat
~, overhead - el. linia napowietrzna
~ of own troops, forward - linia wysunięta własnych wojsk
~, parachute shroud - linka nośna spadochronu
~, patrol - linia patroli
~, piquet - linia pikiet
~, platoon - linia plutonu, linia plutonów
~, Plimsoll - mar. linia dopuszczalnego zanurzenia, znak Plimsolla
~, polar - lotn. biegunowa
~, position - linia położenia celu; linia stanowisk
~, power - el. linia zasilania
~, process - linia produkcyjna, linia technologiczna
~, production - linia produkcyjna
~, radio - łączn. radiolinia
~, railway - linia kolejowa
~, rear defence - linia obrony tyłów
~, reefing - żegl. reflinka
~, reference - linia odniesienia
~, report/ing - wojsk. linia meldowania, rubież meldowania
~, ridge - topogr. linia grzbietowa
~, safety - linia bezpieczeństwa, linia bezpieczna; wojsk. rubież bezpieczenstwa
~, sea - widnokrąg (na morzu)
~, secret telephone - tajna linia telefoniczna
~, separating - linia rozgraniczenia
~, shipping - mar. linia żeglugowa
~, shroud - spad. linka nośna
~, siege - linia oblężenia
~, Siegfried - fortyf. (Niemcy) Linia Zygfryda
~, signal - linia sygnalizacyjna
~, single track (railway) - kolej. linia jednotorowa
~, skirmish(ing) - linia potyczek; takt. tyraliera
~, smoke-screen - takt. rubież zadymiania
~, sounding - lina do sondowania
~, spotting - linia celowania (działo cel)
~, squad - linia drużyn
~, Stalin - fortyf. (Białoruś) Linia Stalina
~, static - spad. linka wyzwalająca, linka zwalniająca
~, steering - spad. linka sterująca
~, straight - mat. (linia) prosta
~, strand - geogr. linia brzegowa
~, supply - linia zasilania; wojsk. linia dostaw, linia zaopatrzenia, rubież zaopatrzenia
~, suspension - lina mostu; spad. linka nośna
~, sweep - mar. linia trałowania, rubież trałowania
~, take off - lotn. linia startu, rubież startu
~, tapped - łączn. linia na podsłuchu, linia podsłuchiwana
~, target - linia celu
~, telegraph - linia telegraficzna
~, telephone - linia telefoniczna
~, thrust - lotn. linia ciągu
~, towing - lina hiolownicza
~, transatlantic - nawig. linia transatlantycka
~, transmission - el. linia przesyłowa
~, transport - linia transportu
~, tree - szpaler drzew
~, trench - linia okopów
~, troop deployment - linia rozwinięcia wojsk, rubież rozwinięcia wojsk
~, underwater - linia podwodna; linka podwodna
~, vertical - linia pionowa
~, wavy - rys. linia falista
~, weakly-defended - linia słabo broniona
~, weapon target - linia celowania (działo cel)
~, Weygand - fortyf. (Francja) linia Weyganda
~, wire - łączn. linia przewodowa
~, withdrawal - linia wycofania (wojsk), rubież wycofania
~, zero - artyl. kierunek dozoru

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

linia
techn. ciąg
~, biological treatment - linia oczyszczania biologicznego
~, boundary linia graniczna
~, communication linia łączności
~, contour kart. poziomica, warstwica
~, discharge section przekrój hydrometryczny
~, isopiestic hydro. izopieza
~, isothermal geogr. izoterma
~, oxygen linia tlenowa
~, pretreatment linia obróbki wstępnej
~, process ciąg technologiczny, linia technologiczna
~, production ciąg produkcyjny, linia produkcyjna
~, sludge treatment linia przeróbki osadów
~, spring linia źródeł
~, technological ciąg technologiczny
~, water linia stanu wody

Słownik techniczny angielsko-polski

1. linia f
2. sznur m, linka f
3. linia: 1 linia = 2117 · 10-3 m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The EU operates as a representative democracy, in line with the Treaty of Lisbon.
UE funkcjonuje jako demokracja przedstawicielska, zgodnie z traktatem lizbońskim.

statmt.org

The crisis has revealed fault lines in all major advanced economies of the world.
Kryzys ujawnił słabości wszystkich wielkich gospodarek rozwiniętych na świecie.

ECB

Nevertheless, the Member States must be encouraged to continue along these lines.
Niemniej należy zachęcać państwa członkowskie, by nadal podążały w tym kierunku.

statmt.org

This goal is closer today and is also in line with the Treaty of Lisbon goals.
Ten cel dziś się przybliża, a ponadto jest zgodny z celami traktatu lizbońskiego.

statmt.org

I also would like to mention that we are going to secure a special funding line.
Chcę też powiedzieć, że zamierzamy zagwarantować specjalną linię finansowania.

statmt.org

His principal line of response is to sound reasonable but, ultimately, be so boring the interrogators eventually give up.

www.guardian.co.uk

But the prime minister also has a collective responsibility, and to sign on the bottom line of Hamas's demands would not be fulfilling that.

www.guardian.co.uk

And often I thought of that line by Tennyson: "Bright and fierce and fickle is the south/ And dark and true and tender is the north.

www.guardian.co.uk

There have been new laws against discrimination at work and in public services, the abolition of section 28 and the age of consent brought into line with that for heterosexuals.

www.guardian.co.uk

I think they are very much in line with our group's position.
Myślę, że są one zbieżne ze stanowiskiem naszej grupy.

Such a position is also in line with international law and practice.
Stanowisko to jest zgodne z prawem i praktyką międzynarodową.

Is that the line you want to take or not?
Czy to jest kurs, który chce pan obrać, czy nie?

Or a line of something going past one at a time.
Albo jakaś bariera wznosząca się raz na jakiś czas.

But I can still get to the company on another line.
Ale nadal mogę należeć do grupy w innej dziedzinie.

The Americans began to new line of defense and energy.
Amerykanie zaczęli grę w nowym ustawieniu i z wielkim zapałem.

Take our money, you put your life on the line.
Biorąc nasze pieniądze, kładziesz swoje życie na szali.

One of us needs to be in line right now.
Jeden z nas musi być teraz w kolejce.

Man, I tried for an hour to get a line in.
Kurcze, przez godzinę próbowałem dostać się do żyły.

They could be coming here and what's our line of defense?
Mogą się tu zbliżać, a jaka jest nasza linia obrony?

Stay on the line if you've lost more than one friend.
Niech zostaną przy linii osoby, które straciły więcej niż jednego przyjaciela.

You don't want to be in the line of fire.
Nie chcesz być na linii ognia.

My whole life could be at the end of the line.
Całe moje życie może być po drugiej stronie linii.

Go up to the director and ask him for a line.
Idź do reżysera i poproś go o jakąś linijkę tekstu.

And the next week, you better believe I was first in line.
Nie mogłam się doczekać kolejnej soboty! Byłam pierwsza w kolejce po bilety.

But from now on, we keep an open line with one another.
Nie możemy na to pozwolić. Od tego momentu informujemy się nawzajem.

She really should get her own private line, you know.
Ona naprawdę powinna mieć swoją prywatną linie.

Might be time for me to find a new line of work.
To może być dobry moment, żeby znaleźć nową pracę.

Let's see if we can get him on the line.
Zobaczmy, czy się z nim połączymy

But I think you should really consider another line of work.
Ale myślę, że naprawdę powinieneś rozważyć inną metodę pracy.

I'm with you now in a straight line for ever.
Ale teraz jestem z Tobą na zawsze ku tobie.

And if you step out of line, they might find a piece.
A jak będziesz się rzucać, może kawałek znajdą.

I believe that you were behind me in the line.
Byłeś w kolejce za mną.

The next time we come under fire, run in a straight line.
Gdy znów będziemy pod ogniem, biegnij w prostej linii.

Where will those poor boys end up in the front line now.
Gdzie skończą ci biedni chłopcy z pierwszej linii.

And if you get lost, just follow the blue line.
Jeśli się zgubisz idź za niebieską linią.

Can you pick up a call on the office line?
Ma pan rozmowę na lini,.. może pan odebrać w biurze?

My old man used to use that line every other day.
Mój stary powtarzał to co drugi dzień.

I look at my watch. When all the numbers line up.
Patrzę na zegarek, i kiedy wszystkie cyfry są w szeregu, na przykład:

You should see this girl who just got in the line.
Powinieneś zobaczyć dziewczynę, która właśnie stanęła w kolejce.

I mean, your husband is next in line to take over the whole business.
Przecież pani mąż był następny w kolejce do przejęcia biznesu.

That would be a good line if we were going.
To będzie dobre, jeśli tam pójdziemy.

It is a line you wrote as a young man.
To jest wiersz, który napisałeś jako młody chłopak.

This is my first report to you from the front line.
To moje pierwsze sprawozdanie z linii frontu.

You know, people run away from this line between life and death.
Wiesz, ludzie uciekają od tej linii między życiem a śmiercią.

Thanks, but this is the end of the line for you.
Dzięki, chłopaki, ale to już koniec dla was.

And how could you see the Line, the inside, of anything?
I jak możesz widzieć linię, środek, czegokolwiek?

Well, then perhaps you'd like to begin reading at line 342.
Jeśli tak to może zaczniesz czytać od 342 wersu?

What we need to do is focus on this time line.
Musimy skupić się na tym limicie czasu.

He never was cut out for this line of work.
Nigdy nie był wysyłany do tego rodzaju roboty.

I just said you should wait in line like everybody else.
Powiedziałem tylko, że powinieneś stanąć w kolejce, jak wszyscy.

She's trying to keep him on the line. Are you serious?
Próbuje utrzymać go na linii. - Jesteś poważna?

Your call is important to us. Please stay on the line.
Ta rozmowa jest dla nas ważna, więc prosimy pozostać na linii...

I left home at 5:30 to be first in line.
Wyszłam z domu o 5:30,by być pierwsza w kolejce.

I believe that this is in line with what we have said.
Uważam, że stanowisko pana posła jest zgodne z tym, co powiedzieliśmy.

It is important for us to be in line with this.
Ważne jest, byśmy tego przestrzegali.

We absolutely have to bring these into line with each other, at a very high level.
Musimy je wszystkie zdecydowanie bardzo dokładnie wzajemnie dostosować.

I was indeed, earlier on, taking the line that cost is one of the issues.
Rzeczywiście, wcześniej uznałam, że koszt jest jednym z problemów.

But now I'm moving this little baby to the front line.
Ale teraz przenoszę to maleństwo na przód kolejki.

And I want to have my very own clothes line one day.
A chcę mieć moją własną linię ubrań w jeden dzień.