Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) świst; życie, energia; zamek błyskawiczny;

(Verb) zapinać; świstać; migać, gnać; informatyka kompresować;
zip up - zasuwać zamek błyskawiczny;
zip sth open - zapiąć coś;
zip sth shut - rozpiąć coś;
zip sb up - zapiąć komuś zamek; zasunąć zamek na kimś, zapiąć kogoś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(~-fastener) zamek błyskawiczny.
2.
(sound of bullet) świst.
3.
(coll, energy) werwa.
4.
(US): Z~ code kod pocztowy.vt (usu ~~up) zapinać zamek.vi (of bullet etc.) przelatywać ze świstem.

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(fastener) zamek błyskawiczny, odgłos przelatującego pocisku/darcia materiału, świst, (pot.) energia
zamykać na zamek błyskawiczny
~ up zasuwać zamek błyskawiczny
~ sb up zasunąć zamek na kimś

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ekler

kompresować plik

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

zIpn (też zip fastener) Zamek błyskawiczny; suwak He would still wear fly buttons rather than zips (Wolał nosić spodnie z guzikami niż z suwakiem) - Jilly Cooper (1980) The girls had undone zip fasteners (Kobiety porozpinały zamki błyskawiczne) - Iris Murdoch (1987) Mary is feeling for the top of his zip (Mary ręką szuka początku jego suwaka) - John Le Carré (1986) I love zip fasteners (Uwielbiam zamki błyskawiczne) - Club (2000) I found his zip and his hard cock popped out (Znalazłam suwak [rozporka] i wyskoczył mi jego kutas) - Mayfair (2002)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŚWIST

ŚWIŚNIĘCIE

WERWA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N zamek błyskawiczny
V zamykać na zamek błyskawiczny
N Comp kod pocztowy

Wordnet angielsko-polski


1. (a fastener for locking together two toothed edges by means of a sliding tab)
zamek błyskawiczny, suwak, zamek, ekler
synonim: slide fastener
synonim: zipper
synonim: zip fastener

2. (a quantity of no importance
"it looked like nothing I had ever seen before"
"reduced to nil all the work we had done"
"we racked up a pathetic goose egg"
"it was all for naught"
"I didn't hear zilch about it")
zero, nic: : synonim: nothing
synonim: nil
synonim: nix
synonim: nada
synonim: null
synonim: aught
synonim: cipher
synonim: cypher
synonim: goose egg
synonim: naught
synonim: zero
synonim: zilch
synonim: zippo

3. (forceful exertion
"he plays tennis with great energy"
"he's full of zip")
energia: : synonim: energy
synonim: vigor
synonim: vigour

Słownik internautów

zamek błyskawiczny

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

nic (a nic), zero, null, ani centa

pał (k) a, lufa, gała, dynia, bania (ocena niedostateczna)

energia, przebojowość, rzutkość, życie, obrotność

lecieć gdzieś (szybko), zasuwać gdzieś, biec gdzieś (szybko), śpieszyć się gdzieś

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przelecieć

suwak

zasuwać

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Images of national sides of coins (300 dpi, zipped-jpegs) - including the coins of:
Wizerunki narodowych stron monet (300 dpi, jpeg zip) następujących państw:

ECB

So "Iron Man" zips right out, and "Waiting for Superman" can wait for a really long time.
"Iron Man" tak wypada, "Waiting for Superman" również może czekać długi czas.

TED

Now you've got to picture Aunt Zip at 105 years old in Sodom, North Carolina.
Wyobraźcie sobie Ciotkę Zip, lat 105, w Sodom w Karolinie Północnej.

TED

And here's a line of text that actually evolves from the exhaust of a scooter zipping across the page.
A tutaj mamy linijkę tekstu, która powstała po przejechaniu przez stronę skutera.

TED

Oh, Zip, no man has ever done this for me before.
Och, Zip! Żaden mężczyzna jeszcze dla mnie tego nie robił.

Most of them don't know their phone number or zip code.
Większość nie zna własnego telefonu czy kodu.

He seems to have lost some zip on his fastball.
Wygląda, że jego szybkie piłki straciły nieco impetu. Wolna kręcona.

The numbers on the boxes were certainly not zip codes.
Numery kartonów nie były z pewnością kodami pocztowymi.

No, I've just accidentally moved them to another zip code.
Nie, ja tylko przez nieuwagę przeniosłam je w inny rejon.

Why do they make these damn skirts so hard to zip?
Czemu te spódniczki tak ciężko się zapinają?

No, just every other guy in the zip code.
Nie, tylko co drugi facet.

Oh, Zip, I've never seen anything so beautiful in all my life.
Och, Zip. Nigdy w życiu nie widziałam czegoś tak pięknego.

That zip means it's passing a few meters from our ears.
Świst oznacza, że kula przelatuje kilka metrów od naszych uszu.

There was zip evidence of any crime. Legwork went nowhere.
Ale nigdzie nas to nie doprowadziło, nie było żadnych dowodów.

And if you want to get more specific, it's actuallyspecific zip codes.
A jeśli chcemy więcej konkretów, mamy konkretne kodypocztowe.

My computer doesn't even have a Zip drive.
Mój komputer nie ma nawet wejścia na dyskietki.

Zip. You are not worthy to utter his name.
Nie jesteś godzien, aby wymawiać jego imię.

See me zip by you a few times?
Widziałaś jak cię sfotografowałem kilka razy?

I got two words for you, sugar, Zip disc.
Mam dla ciebie dwa słowa słodziutki... Dysk Zip.

Will one of you boys zip me up?
Czy któryś z was pomoże mi się zapiąć?

We can zip through them as a possibility.
Możemy przelecieć przez nie, można tak.

The Braves lost to the Dodgers last night, 3- zip.
Wczoraj Braves przegrali z Dodgers 3 do 7.

It's a zip code, it's just a first installation I did.
To kod To pierwsza instalacja, którą stworzyłem.

No more dangling from zip lines or high-speed chases.
Nie więcej zwisające z linii zip lub szybkich pościgów.

And when it makes a delivery It needs its own zip code
A żeby go dostarczył Musi mieć kod pocztowy

But if they lose, we get zip.
Ale jeśli przegrają, nie dostajemy nic.

We didn't even remotely own anything like what Bill was selling them. Nada, zip.
Nawet zdalnie nie posiadaliśmy niczego podobnego to tego, co Bill im sprzedawał.

Oh, Zip, I'm so glad that you feel that way.
Och, Zip. Bardzo się cieszę, że tego chcesz.

With solar internet and a zip line.
Z internetem na baterie słoneczne i zjazdem linowym.

Zip it. I thought we were never gonna talk about my whole Dave thing.
Myślałam, że nigdy nie porozmawiamy o tej całej sprawie z Dave'm.

Simple zip is all you need.
Prosty zamek, to wszystko co potrzebujesz.

You picking anything up with yours? Zip.
Widzisz coś u siebie? Nic.

Pete, I don´t want her zip code.
Pete, nie potrzebuję jej kodu pocztowego.

These, these were in the hidden zip file.
Te były w ukrytym pliku zip.

If he died after,she gets zip.
Umiera po rozwodzie, nie dostaje nic.

See that it has a zip.
Zobacz, że ma zip.

Zip it or I'll come up there and zip it for you.
Zamknij ją albo ja tam pójdę i zamknę ją za ciebie!

He said zip your mouth shut.
Tak, kazał ci się zamknąć.

Communities for the poor and mental hospitals, Level 1 38 Colovaja Zip.
Wspólnota ludzi biednych oraz szpitali dla umysłowo chorych, poziom 138 Colovaja Zip.

Hey, Ross. I'm so glad someone's here. Could you zip me up?
Cześć Ross Tak się cieszę, że ktoś tu jest, czy możesz mnie zapiąć?

We have zip on him.
Nic na niego nie mamy.

Help me with my zip?
Pomożesz mi z zamkiem błyskawicznym?

Wejust throw him in the back, zip over to Mercy. No blood, no dying.
Rzucamy go do tyłu, wieziemy, nie ma krwi, nie ma umierania.

My name, my street, my zip code, my e-mail address.
Moje nazwisko, ulica, kod pocztowy i e-mail.

Lieutenant Zip died this morning.
Porucznik Zip zmarł dziś rano.

Your zip stuck or something?
Zamek ci się zaciął, czy coś?

I'll zip into town, and zip right back.
Pojadę do miasta i zaraz wracam.

Zip or button fly, sir?
Zamek czy guziki?

Close 'em and zip it.
Zamykaj oczy i się przymknij.

Jake, what`s our zip code?
Jake, jaki jest nasz kod pocztowy?

Zip up your mouth, Jeremiah.
Zamknij usta Jeremiah.

Zip it and start spinning, pussycat!
Zapinaj i obracaj się, kociaczku!

Zip you jacket, it's very cold.
Zapnij kurtkę, jest bardzo zimno.