Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) opalony, jasnobrązowy; garbowany;

(Noun) opalenizna, kolor jasnobrązowy; kora garbarska;

(Verb) opalać, garbować;
tan sb’s hide - wygarbować/złoić/przetrzepać komuś skórę;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(colour) kolor brązowy, brąz.
2.
(tint of skin): sun ~ opalenizna.vt/vi (convert to leather) garbować (skór)
(fig): to ~ sb's hide, to ~ the hide off someone łoić komuś skórę.
2.
(make brown) opalać (się)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

opalenizna, garbnik
opalać się, brązowić, garbować skórę
jasnobrązowy

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

garbnik m, dębnik m, tanina f

1. garbować vt 2. opalać się vr

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

garbnik, dębnik, garbować, opalać się na słońcu, tanina

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s opalenizna
vt opalać (się)

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

t{nadj Opalony She looks tall, tan, and healthy (Jest wysoka, opalona i zdrowa) - Student University of Tennessee (1999) Your face is really tan! (Ale masz opaloną twarz!) - Student University of Alabama (2000)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

GARBARSKI

DĘBNIK

GARBNIK

OGORZAŁOŚĆ

OPALAĆ SIĘ

GARBOWAĆ

BRĄZOWIEĆ

BRĄZOWIĆ

ZBRĄZOWIEĆ

ZŁOIĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N opalenizna
Adj jasnobrązowy
V opalać się

Wordnet angielsko-polski


1. (a browning of the skin resulting from exposure to the rays of the sun)
opalenizna
synonim: suntan
synonim: sunburn
synonim: burn

2. (ratio of the opposite to the adjacent side of a right-angled triangle)
tangens, tg: : synonim: tangent

Słownik internautów

brąz palony

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

brązowawy

brunatny

garbowanie

opalać

orzechowy

żółtobrązowy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

kora garbarska; opalenizna

Słownik techniczny angielsko-polski

garbnik m (substancja mająca zdolność garbowania)

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Trevor Neilson: And also, Tan's mother is here today in the fourth or fifth row.
Trevor Neilson: Mama Tan jest z nami dzisiaj w czwartym lub piątym rzędzie.

TED

And it came to pass, that he abode many days in Joppa with one Simon a tanner.
I stało się, że przez wiele dni został Piotr w Joppie u niejakiego Szymona, garbarza.

Jesus Army

Madam President, media critics have labelled the Bali COP as 'talks with a tan'.
Pani przewodnicząca! Komentatorzy w mediach nazwali konferencję na Bali "rozmowami przy opalaniu".

statmt.org

Man-tan turned its users a rich beige-orange - less "tan" coloured, more "swum through a lake of fruit juice".

www.guardian.co.uk

Quick tan Lotion by Coppertone was launched soon after - it speckled skin, stained palms and discoloured clothes, but did go some way towards mimicking the brown blush first popularised by Coco Chanel in the 1920s.

www.guardian.co.uk

Until she stepped off her friend's yacht in Cannes, sunburned after the hot summer of 1923, the tan had been thought of as fairly d?©class?©, exclusively for those who worked on the land.

www.guardian.co.uk

The Real Madrid star likes to couple his deep tan with an all-over body wax.

www.guardian.co.uk

After an initial 40 minute blast at 220C, the turkey cooks quietly at 170C for a couple of hours, before I remove the foil and turn the heat back up so it can tan for the final half hour.

www.guardian.co.uk

Grown up in sparkling (though rather uncomfortable looking) Giorgio Armani Priv?© complete with California tan and Hollywood hair.

www.guardian.co.uk

Where did you find the time to get a tan?
Kiedy znalazłeś czas, żeby się opalić?

We can tan both of our backs at the same time.
Możemy opalać nasy plecy w tym samym czasie.

It looks weird if a person just has tan hands.
I to wygląda dziwnie jak człowiek ma opalone jedynie ręce.

Aren't people from Arizona supposed to be, like, really tan?
Czy ludzie z Arizony nie powinni być opaleni?

I'm just getting a base tan for our trip to Rio.
Robię bazę pod opaleniznę na naszą wycieczkę do Rio.

You're going home for the summer to get a tan on your pale tail.
Jedziesz do domu na lato. Żeby złapać trochę opalenizny.

You know, my tan is much darker than yours now.
Jestem teraz bardziej opalona od ciebie.

Yeah, I'm by the pool right now, getting a tan.
Tak, teraz jestem przy basenie, opalam się.

Director Tan, please include my name in the custodians' list too.
Pani dyrektor, proszę dopisać mnie do listy jego opiekunów.

What you do now besides watch people tan and critique their yards?
Co robisz teraz, poza obserwacją opalających się ludzi i krytyką ich ogródków?

Three things I don't do: tan, date and sing in public.
Są trzy rzeczy, których nie robię: opalanie się, randki i publiczne śpiewanie.

But at Major Tan it's not just about looking good.
U Majora nie chodzi tylko o dobry wygląd.

You guys, all I know is pretty tan lady touched my butt.
Wiem tylko, że ładna pani dotknęła mojego tyłka.

He's leaving in a few days with a tan.
On za parę dni wyjedzie z opalenizną.

So he has to harvest and tan the hides very quickly.
Więc musi zebrać skóry i wyprawić je bardzo szybko.

That's all I have to do to tan it?
Wszystko czo muszę z tym zrobić to opalać?

It's not good to tan when you're on What show is she on?
Ona nie może przebywać na słońcu, bo w nie można być opalonym.

You're going to take me do to the fuel tan ks.
Zabierzesz mnie na dół do zbiorników z paliwem.

I fight in the revolution and you guys tan.
Ja walczę w rewolucji, a wy się opalacie.

He was just jogging in a tan sweat suit, Chief.
On tylko biegał w jasnobrązowym dresie, szefie.

I'll never get a tan and it looks horrible.
Nigdy się nie opalę i wyglądam okropnie.

You go to the cottage and get a tan!
Sama jedź do domku i się opalaj!

I definitely think that the tan line accentuates the look, don't you?
Zdecydowanie myślę, że ta linia opalenizny akcentuje wygląd, prawda?

Yeah, I guess you get a tan in California, huh?
Taak, Pewnie opaliłeś się w Kaliforni, co?

Everyone on a dance show has a spray tan.
Wszyscy na pokaz tańca ma opaleniznę aerozolu.

Five years ago, Ricky Tan bought the press on the black market.
lat temu Ricky Tan kupił maszyny na czarnym rynku.

Can I interest you in our mystique tan today?
Czy mogę Cię dziś zainteresować naszą mistyczną opalenizną?

He better not be working on his tan.
On lepiej nie pracuj nad jego opalenizną.

So, how tan do you want to go?
Chodzi ci o to, że nie ma tytułu lekarza?

We're back two days, already I'm losing my tan.
Znów dwa dni, już tracę opaleniznę.

I'd love to stay, but I don't tan well.
Chciałbym zostać, ale nie opalam się za dobrze.

Now, how can you have a deep tan and have nowrinkles?
Jak można być tak opaloną i nie mieć zmarszczek?

Quite a tan for this time of year.
Niezła opalenizna jak na tę porę roku.

The secret to a great tan is control.
Tajemnica wspaniałej opalenizny tkwi w jej kontrolowaniu.

I'm going to be working on my tan and a case of Cuervo
Od jutra zacznę pracować nad swoją opalenizną w Cuervo.

Look at the tan line on this guy.
Spójrz na linię opalenizny u tego faceta.

He found out his partner, Tan, was working for the Triads.
Dowiedział się, że jego partner, Tan, pracował dla Triad.

You can say goodbye to the tan ones.
Możesz się pożegnać z tymi brązowymi.

He says he's from Palm Springs, but doesn't have a tan.
Mówi, że jest z Palm Springs, chociaż nie jest opalony.

I think a good tan is as important as a good script, you know?
Myślę, że opalenizna jest tak samo ważna jak scenariusz.

So you think this guy Ricky Tan blew up the embassy?
Myślisz, że ten Ricky Tan wysadził ambasadę? Nie wiem.

Maybe I could merge them into a tan.
Może połącze je w opaleniznę.

I'il tan your arse if you don't learn some manners.
Wygarbuję ci skórę jeśli nie nauczysz się dobrych manier

At least in you can be miserable while you get a tan
W możesz być nieszczęsliwy gdy się spieczesz za mocno

Tan resigned, and the case was never solved.
Tan rzucił pracę i sprawy nie rozwiązano.

After all, Indians are just white flunkies with a tan...
W końcu, Hindusi to tylko białe pachołki z opalenizną...

Like a black and tan, you know?
Jak czarny i opalony, wiesz?

It gave me, like, this glowing tan. And I suddenly felt like another person.
Dałą mi coś jak lśniącą opaleniznę I nagle poczułam się jak inna osoba

She's sexy, slim and tall, with a deep tan.
Jest seksowna, szczupła i wysoka, bardzo opalona.