Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) dzwonić, uderzać, bić w; rozbrzmiewać;
ring in - zadzwonić do pracy;
ring sth up - zapisać coś na swoim koncie; zadzwonić na; zaliczyć coś;
ring true - brzmieć wiarygodnie;
ring around - wydzwaniać tu i tam, obdzwaniać różne osoby;
ring back - oddzwaniać;
ring hollow - brzmieć nieszczerze;
ring sb’s praises - głosić czyjąś chwałę;
ring in sb’s ears - dźwięczeć komuś w uszach;
ring off - rozłączać się;
ring up - zadzwonić; finanse dokonać sprzedaży, rejestrować sprzedaż w kasie fiskalnej;
ring down the curtain on an area - zamknąć pewną epokę;
the number is ringing. - Numer odpowiada.;
please ring for service - proszę dzwonić na obsługę;
ring the hours - wybijać godziny;
ring sb up - zadzwonić do kogoś;
ring out sth - obwieszczać;
ring out - rozlegać się, rozdzwaniać się;
ring out - rozlegać się, rozdzwaniać się;

(Noun) kółko, krąg; obręcz; sport arena, ring; sport boks, kariera bokserska; dzwonek, dźwięk dzwonka, dzwonienie; technika palnik, płytka grzejna; pierścień, pierścionek; przyroda słój; szajka, gang;
have rings round one’s eyes - mieć podkrążone oczy;
spy ring - siatka szpiegowska;
dance in a ring - tańczyć w kole;
have the ring of truth - brzmieć prawdziwie;
give a ring - zadzwonić;
ring in the nose - kolczyk w nosie;
gas ring - (Noun) okrągły palnik gazowy;
drug ring - gang narkotykowy, siatka narkotykowa;
hang up after seven rings - rozłączyć się po siedmiu sygnałach;
ring tone - (Noun) sygnał dzwonienia; sygnał dzwonka;
saturn’s rings - astronomia pierścienie Saturna;
run rings around sb - zostawiać kogoś daleko w tyle, nie dawać komuś szans;
wedding ring - (Noun) obrączka;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(with stone; signet~) pierścionek, pierścień; wedding ~ obrączka ślubna.
2.
(circle) krąg: ~s of a tree; tree ~ s s; they stood in a ~ stali w kręgu; she had ~s under her eyes miała podkrążone oczy.
3.
(conspiracy) klika.
4.
(of circus, boxing etc.) arena, ring.vt
1.
(encompass) okrążyć.
2.
(put ~ on) zaobrączkować.
3.
(put ~ around) zakreślać.~ cpds ~-finger n C palec serdeczny; ~leader n C herszt; ~-road n C obwodnica; ~worm n U grzybica. Phrasal verbs: ~ to ~ down/up zadzwonić; ~ to ~ out abrzmieć

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zakreślać koło/kółko, otaczać, okrążać, zakładać obrączkę, obrączkować

(za) dzwonić, wydzwaniać, brzmieć, rozbrzmiewać, rozlegać się, dźwięczeć, telefonować
koło, kółko, krążek, krąg, klika, banda, szajka, ring (bokserski), arena, dzwonek (dźwięk), pierścień, pierścionek, obrączka (ślubna), brzmienie
~ (sb) (za) dzwonić (do kogoś)
~ (sth) dzwonić (czymś)
~ (for sb) dzwonić (na kogoś)
~ round/around telefonować do szeregu osób
~ back oddzwonić, odtelefonować
~ in zatelefonować do kogoś
~ off skończyć rozmowę telefoniczną, odłożyć słuchawkę
~ out brzmieć donośnie
~ up telefonować do kogoś
sth ~s the bell coś mi to przypomina
~ the changes wprowadzać zmiany
give sb a ~ zatelefonować do kogoś
sth ~s in one's ears/head coś dźwięczy w czyichś uszach

Nowoczesny słownik języka angielskiego

otaczać, okrążać, zakładać obrączkę

dzwonić, zadzwonić, rozbrzmiewać, dźwięczeć, telefonować
pierścionek, pierścień, krąg, koło, ring, arena, dzwonek, brzmienie, cienie pod oczami
otaczać, zakreślać kółkiem (np. odpowiedź)
~ the changes wprowadzić odmianę, urozmaicenia
give sb a ~ zadzwonić do kogoś
run ~s around sb zostawiać kogoś daleko za sobą
~ back oddzwonić

Nowoczesny słownik angielsko-polski

ring (np. w boksie)

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

rIÎn (W kuchence elektrycznej lub piecyku) Element grzewczy; część, która nagrzewa się pod wpływem prądu; gaz Leave it on the ring! (Zostaw to na gazie!) - Student University College London (1999)@@

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n 1. pierścień, krążek 2. łój (drzewa) 3. porozumienie typu kartelowego, ring

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

syndykat m

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

pierścień m, obwódka f, krąg m

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

pierścień, obwódka, krąg

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s pierścień
krąg, ko-ło
arena
sport. ring
szajka
espionage ~ siatka szpiegowska
~ sight celownik pierścieniowy
safety pin ~ pierścień zawleczki zabezpieczającej (granatu)
vt two-rzyć koło

vt vi dzwonić, dźwięczeć
~ up telefonować (sb do kogoś)
s dźwięk, dzwonek (telefonu)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

2. - vt vi dzwonić
dźwięczeć, brzmieć
bryt. to ring back - oddzwonić
bryt. to ring up - telefonować (sb - do kogoś)
bryt. to ring off - kończyć rozmowę (telefoniczną)
to ring the bell - dzwonić
to ring true - brzmieć prawdziwie
does it ring a bell with you? - czy to obiło ci się o uszy?
n dźwięk dzwonka, dzwonienie, dzwonek (telefonu)
bryt. to give sb a ring - dzwonić do kogoś
ring finger - palec serdeczny
bryt. ring road - obwodnica

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RINGOWY

BOKS

PIERŚCIONEK

KOŁO

KRĄG

OPASANIE

KLIKA

RING

ARENA

BRZMIENIE

DZWONEK

DZWONKO

OBRĘCZ

OBRĄCZKA

POGŁOS

DZWONIENIE

OBRĄCZKOWAĆ

ZAOBRĄCZKOWAĆ

PODKRĄŻYĆ

OKRĄŻYĆ

DZWONIĆ

ZADZWONIĆ

WYDZWANIAĆ

PRZEDZWONIĆ

DŹWIĘCZEĆ

BRZMIEĆ (DOBRZE ŹLE)

ROZBRZMIEWAĆ

ZABRZMIEĆ

ZAGRZMIEĆ

ODBIĆ

ZADŹWIĘCZEĆ

ZAHUCZEĆ

TĘTNIĆ

Wordnet angielsko-polski


1. ( (chemistry) a chain of atoms in a molecule that forms a closed loop)
pierścień
synonim: closed chain

2. (a platform usually marked off by ropes in which contestants box or wrestle)
ring, ring bokserski: :

3. (a strip of material attached to the leg of a bird to identify it (as in studies of bird migration) )
obrączka: : synonim: band

4. (an association of criminals
"police tried to break up the gang"
"a pack of thieves")
banda, szajka, chewra, hewra: : synonim: gang
synonim: pack
synonim: mob

5. (an association of criminals
"police tried to break up the gang"
"a pack of thieves")
siatka, sieć: : synonim: gang
synonim: pack
synonim: mob

6. (a toroidal shape
"a ring of ships in the harbor"
"a halo of smoke")
pierścień: : synonim: halo
synonim: annulus
synonim: doughnut
synonim: anchor ring

Słownik internautów

ring; pierścionek, obrączka; kartel, syndykat; dzwonić (przez telefon) ; przebijać numery

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. obrączka
pierścień

2. dzwonek
dzwonienie

Słownik astronomiczny aut. K. Czart, słownik udostępniony dzięki portalowi Astronomia.pl

pierścień

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

szajka
head (leader) of the ring: szef szajki
ring-leader: prowodyr

Słownik audio-video Montevideo

dzwonić, dzwonek

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kółko

Słownik religii angielsko-polski

dzwonić vi

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

kółko; tech. pierścień
~, adjusting - pierścień nastawny
~, annual - leśn. pierścień przyrostu rocznego, słój drewna
~, bearing - pierścień łożyska
~, breech - obsada zamka (broni)
~, concentric - pierścień koncentryczny
~, defensive - wojsk. pierścień obrony
~, gear - pierścień zębaty
~, growth - leśn. słój drewna
~, iron - pierścień żelazny
~, middle band - pierścień pośredni
~, mooring - pierścień cumowniczy
~, muzzle - artyl. pierścień wzmacniający wylot lufy
~, nose - lotn. zaczep
~, nozzle - pierścień dyszy, wylot dyszy
~, obturating - pierścień uszczelniający (broni)
~ of defence - pierścień obrony
~ of fortifications - pierścień umocnień
~ of forts - pierścień fortów
~ of walls - pierścień murów
~, officer's - hist. pierścień oficerski
~, outer - pierścień zewnętrzny
~, pressure - pierścień dociskowy (miny)
~, reinforcing - artyl. pierścień wzmacniający
~, sealing - pierścień uszczelniający (broni)
~, setting - pierścień nastawny
~, slip - pierścień ślizgu
~, stopper - pierścień oporowy
~, tightening - pierścień zaciskowy
~, trench - pierścień okopów

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

pierścień
krąg
~, annual growth - bot. pierścień rocznego przyrostu
~, concrete krąg betonowy
~, well krąg studzienny

Słownik techniczny angielsko-polski

1. dzwonić
2. otaczać pierścieniem

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Passengers who flew in to Osh's airport yesterday were trapped there as gunfire was exchanged at an Uzbek village near the airport's ring road.

www.guardian.co.uk

Eyes that opponents learned not to make contact with in the ring before the opening bell.

www.guardian.co.uk

Russia might claim to have uncovered a spy ring of its own, possibly Russians working for US companies.

www.guardian.co.uk

At the point Edward Cullen (Robert Pattinson) presents Bella Swan (Kristen Stewart) with the traditional bauble as he proposes marriage, he could almost be a Jonas brother suggesting she join his Silver ring Thing; significantly, this comes moments after he's knocked back her invitation to go all the way, claiming it's "too dangerous".

www.guardian.co.uk

Although, I think she might like a ring at some point.
Chociaż myślę, że może ona jak pierścień w pewnym momencie. .

Who else is man enough to step into the ring?
Kto jest na tyle mężczyzną by stanąć na ringu?

You were right not to give me a ring years ago.
Miałeś rację, że nie dałeś mi wtedy tego pierścionka.

She says the ring is not here because of us.
Mówi, że obrączka nie jest tu przez nas.

Getting back at her because she didn't want the ring.
Mścisz się, bo nie chciała pierścionka.

Never thinking we'd find out about the call girl ring.
Nie sądzili, że dowiemy się o dziewczynach na telefon.

He wants to get you and me in the ring.
On po prostu chce zobaczyć mnie i ciebie na ringu.

To hear them ring means your life is at an end!
Usłyszeć ich dżwięk znaczyże, twoje życie jest skończone!

If you see or hear anything, ring me at the house.
Jeśli coś usłyszą lub zobaczą, daj mi znać.

Look, I got no business getting back in the ring.
Nie mam żadnego interesu w tym żeby wrócić

Decided the ring I had wasn't good enough for her.
Stanowczego pierścionka, który miałem nie było wystarczająco dobry dla niej.

All I need to do is a ring or two more.
Wszystko czego mi trzeba to pierścień albo dwa.

How much would you take even to get in the ring with him?
Ile byś wziął - za samo wejście z nim na ring?

The second ring, for the mind, three times to the left.
Drugi pierścień za umysł. Trzy razy w lewo.

And for the first time in 50 years, he took out this ring.
I wtedy po raz pierwszy od 50 lat, spojrzał na pierścień.

When I went to get the ring, it was already gone.
Kiedy chciałem zabrać pierścień, już go tam nie było.

The last thing I could do to bring this ring.
Ostatnią rzeczą jaką mogłem zrobić to przywieźć ten pierścionek.

Like I said, this ring was taken from me a long time ago.
Tak jak powiedziałem, ten pierścionek został mi zabrany dawno temu.

I mean, this was after he gave you the ring?
To było po tym, jak dał ci pierścionek?

Well, then she must have had a ring that brought her back to life.
Więc musi mieć pierścień, który przywrócił ją do życia.

Ring your number and see if they've still got it.
Zadzwoń i sprawdź, czy go jeszcze mają.

Can I just ring and tell somebody where we are?
Czy mogę zadzwonić i powiedzieć komuś, gdzie jesteśmy?

One thing's for sure, you took the ring off the wrong guy.
Jedno jest pewne, zdjąłeś pierścień złemu facetowi.

Sure looks like it, but I don't know what happened to my ring.
Na to wygląda, ale nie wiem, co się stało z moim pierścieniem.

They said my ring got in with your wife's stuff.
Powiedzieli mi, że mój pierścionek zapodział się w rzeczach twojej żony.

We're just trying to figure out what happened in that ring.
Po prostu próbujemy dowiedzieć się, co dokładnie stało się na tym ringu.

That ring has been in my family for 200 years.
Uh, nie? Ten pierścionek jest w mojej rodzinie od 200 lat.

One ring went into her mouth and another came out.
Włożyła jeden pierścionek do ust, a wyjęła inny.

Ring my office, put yourself on the list for a shot.
Zadzwoń do mojego biura, wpisz się na listę.

Waiting for somebody else to put a ring on it.
Czekającą na kogoś innego, kto włoży na nią pierścionek.

Guess it's time to see what this ring can do.
Już czas zobaczyć co ten pierścień potrafi.

I must ring her tomorrow And find out what she thought.
Muszę zadzwonić do niej jutro i dowiedzieć się co ona o tym sądzi.

Come on, a million each had such a nice ring to it.
Przyszły na, milion każdy miał taki miły pierścionek do tego.

I'm actually sitting at home, waiting for the phone to ring.
Siedzę w domu i czekam, aż zadzwoni telefon.

That guy with the ring, he wasn't part of the plan.
Ten gość z pierścieniem, nie był częścią planu.

This is the ring that I had made for you.
To jest pierścionek który zrobiłem dla ciebie.

This is a ring that my mother had given me.
To pierścień, który otrzymałam od matki.

But I'm not going to give her the ring until tomorrow.
Ale nie zamierzam jej dawać pierścionka wcześniej niż jutro.

And if you wish to learn more, give me a ring.
A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, daj mi znać.

I know what it`s like to wait for the phone to ring!
Wiem, jak się czeka przy telefonie!

So why'd she pick a ring that was too big for her?
Więc dlaczego wybrała sobie pierścionek, który był za duży na jej palca?

So, if you want the ring, then this may be your best shot.
Więc, jeśli chcesz pierścień, to może być twoja najlepsza okazja.

But she did say to be sure I was wearing this ring.
Ale ona mówiła na dobrą sprawę Nosiłem ten pierścień.

Although road trip god does have a certain ring to it.
Chociaż Bóg Wyprawy ma z tym coś wspólnego.

Said to ring him back if we're interested, you know.
Powiedział, żeby oddzwonić jeśli będziemy zainteresowane.

The attorney general has an insurance policy on the ring.
Prokurator generalny ma polisę ubezpieczeniową na ten pierścionek.

You hear a phone ring, and it could be anybody.
Słyszysz dzwonek telefonu i to może być ktokolwiek...

It costs five million dollars, to get in the ring with him.
Żeby wejść z nim do ringu, trzeba mieć pięć milionów dolarów.

I just wanted to return the ring, and not mention these things.
Chciałam tylko zwrócić pierścionek, i o niczym więcej nie wspominać.

If I'm not back in 20 minutes, ring that number.
Jeśli nie wrócę za 20 minut, zadzwoń pod ten numer.