Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) jądro; ziarno, pestka; centralna część; istotna treść; sedno; technika jądro;
kernel sentence - lingwistyka zdanie jądrowe;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (of nut or fruit-stone) jądro
ziarno (owocu)
(fig) sedno, istota

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

jądro (orzecha), centralna część, sedno, rdzeń atomowy

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s jądro, pestka (owocu)
sedno (sprawy)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n jądro (owocu), pestka
fig. sedno (sprawy)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NASIONO

SEDNO SPRAWY

ISTOTNA TREŚĆ

TRZON

Wordnet angielsko-polski


1. (the choicest or most essential or most vital part of some idea or experience
"the gist of the prosecutor's argument"
"the heart and soul of the Republican Party"
"the nub of the story")
istota, sedno, meritum, kwintesencja, jądro, esencja
synonim: substance
synonim: core
synonim: center
synonim: centre
synonim: essence
synonim: gist
synonim: heart
synonim: heart and soul
synonim: inwardness
synonim: marrow
synonim: meat
synonim: nub
synonim: pith
synonim: sum
synonim: nitty-gritty

2.
jądro, kernel: :

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

jądro

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

sedno

ziarno

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

rdzeń; ziarno owocu
~, atomic - rdzeń atomowy

Słownik środowiska angielsko-polski

pestka f

Słownik techniczny angielsko-polski

1. jądro n
2. rdzeń atomowy, zrąb atomowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Then you can harvest the kernels, and then you just need a few kernels.
Następnie pestki, potrzeba tylko paru pestek - dodaję do nich grzybnię i impregnuję kolby kukurydzy.

TED

But as you think of coal, this is what burned wheat kernels look like.
Jeśli pomyśleć o węglu, tak wyglądają spalone nasiona zboża.

TED

All the days of his separation shall he eat nothing that is made of the grape-vine, from the kernels even to the husk.
Po wszystkie dni Nazarejstwa swego ze wszystkiego, co wyrasta z macicy winnej, od ziarnka aż do łupiny, jeść nie będzie.

Jesus Army

So the inferences and assertions are often flawed (even if they contain a kernel of truth), but then how well will our own understanding of nature hold up in another 2,000 years?.

www.guardian.co.uk

But you think there's, like, a kernel of good inside me, right?
Ale myślisz, że jest we mnie jeszcze jakaś element dobra?

Usually people latch on to things when there is a kernel of truth.
Zazwyczaj ludzie zamykają się na innych jeśli coś jest prawdą.

When Linus developed the kernel he wasn't doing it for the project.
Kiedy Linus stworzył jądro, nie robił tego dla projektu

You know, some people say underneath gossip there's a kernel of truth.
Wiesz, niektórzy mówią, że w każdej plotce jest ziarko prawdy.

But as it happens. somebody else did a better kernel before we did.
Ale okazało się, że ktoś inny wykonał lepsze jądro, zanim my to zrobiliśmy.

A kernel released through stubborn feeble grasp. And all is quiet.
Cielesne uwolnienie poprzez ciągłe pojmowanie. I wszystko jest ciche.

But there was still no free kernel.
Wciąż jednak nie było wolnego jądra.

This came from the system kernel.
To pojawiło się z jądra systemu.

His kernel is called Linux.
Jego jądro nazywa się Linux.