Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) walczący/walcząca, wojownik/wojowniczka, bojownik/bojowniczka; sport zapaśnik/zapaśniczka; sport bokser(ka); militarny żołnierz; militarny myśliwiec, samolot myśliwski;
fighter plane - militarny myśliwiec, samolot myśliwski;
be a fighter - nie poddawać się bez walki, nie poddawać się szybko;
fighter pilot - militarny pilot myśliwca;
fighter pilot - militarny pilot myśliwca;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(one who fights) wojownik.
2.
(fig) bojownik.
3.
(~ aircraft) samolot myśliwski: ~ cover osłona myśliwców.~ cpds ~-bomber n myśliwiec bombardujący
~-pilot n pilot myśliwca

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

samolot myśliwski, myśliwiec, wojownik, bojownik

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s żołnierz
bojownik
lotn. myśli-wiec
samolot myśliwski
~- ground attack samolot myśliwsko-bombowy
night ~ nocny myśliwiec

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n żołnierz
bojownik
lotn. myśliwiec

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WOJOWNIK

BOJOWIEC

MYŚLIWIEC

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

bojownik
myśliwiec

Wordnet angielsko-polski


1. (a high-speed military or naval airplane designed to destroy enemy aircraft in the air)
myśliwiec, samolot myśliwski
synonim: fighter aircraft
synonim: attack aircraft

2. (someone who fights (or is fighting) )
wojownik: : synonim: combatant
synonim: battler
synonim: belligerent
synonim: scrapper

3.
bijatyka, mordobicie, nawalanka: : synonim: fighting game

4. (someone who fights for a cause)
bojownik: : synonim: champion
synonim: hero
synonim: paladin

Słownik internautów

bojownik, żołnierz
myśliwiec, samolot myśliwski

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

bojownik

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bojówkarz

szermierz

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

lotn. myśliwiec; wojsk. żołnierz; bojownik; wojownik
~, agile - myśliwiec zwrotny, myśliwiec zwinny
~, air-superiority - myśliwiec zapewniający przewagę powietrzną
~, all weather - myśliwiec latający w każdych warunkach pogodowych
~, ally - myśliwiec sojuszniczy
~, assault - samolot myśliwsko szturmowy
~, bombing - myśliwiec bombardujący
~, carrier (based) - myśliwiec lotniskowy
~, chasing - myśliwiec pościgowy
~, clear weather air defence - myśliwiec obrony przeciwlotniczej przeznaczony do walki tylko w warunkach dobrej pogody
~, close-range - myśliwiec bliskiego zasięgu
~, close support - myśliwiec bezpośredniego wsparcia
~, combat - myśliwiec bojowy
~, covering - myśliwiec osłaniający
~, day air defence - myśliwiec dzienny obrony powietrznej
~, defensive - samolot myśliwski osłony
~, delta - myśliwiec typu delta
~, diving - myśliwiec nurkujący
~, enemy - żołnierz nieprzyjacielski; myśliwiec nieprzyjacielski
~, escort - myśliwiec eskortujący, myśliwiec osłaniający
~, fallen - poległy wojownik, poległy żołnierz
~, fleet-defence - myśliwiec ochrony floty
~ for independence - bojownik walk o niepodległość
~, freedom - bojownik o wolność
~, ground attack - myśliwiec do zwalczania celów naziemnych
~, guerilla - partyzant
~, high altitude - myśliwiec latający na dużych wysokościach
~, high performance - myśliwiec o wysokich parametrach
~, interceptor - myśliwiec przechwytujący
~, invisible - myśliwiec niewidzialny
~, jet powered - myśliwiec o napędzie odrzutowym
~, land based - myśliwiec lądowy, myśliwiec bazujący na lądzie
~, light weight - myśliwiec lekki
~, long range - myśliwiec dalekiego zasięgu
~, manoeuverable - myśliwiec zwrotny
~, medium-range - myśliwiec średniego zasięgu
~, missile-equipped - myśliwiec wyposażony w pociski
~, multi mission; ~, multi-task - myśliwiec wielozadaniowy
~, naval - myśliwiec morski
~, night - myśliwiec nocny
~, nimble - myśliwiec zwrotny, myśliwiec zwinny
~, Ninja - wojownik Nindża
~, on-board - mar. myśliwiec pokładowy
~, operational - myśliwiec taktyczny
~, peltast - hist.wojsk. peltasta
~, piston engine - myśliwiec z silnikiem tłokowym
~, propeller driven - myśliwiec o napędzie śmigłowym
~, protective - myśliwiec osłaniający
~, pursuit - myśliwiec pościgowy
~, radial engined - myśliwiec z silnikiem radialnym
~, resistance - bojownik ruchu oporu
~, rocket (firing) - myśliwiec rakietowy
~, rocket propelled - myśliwiec o napędzie rakietowym
~, short range - myśliwiec krótkiego zasięgu
~, single engine - myśliwiec jednosilnikowy
~, single seat - myśliwiec jednomiejscowy
~, tactical - myśliwiec taktyczny
~, tailless - myśliwiec bezogonowy
~, training - myśliwiec szkoleniowy
~, two seater - myśliwiec dwumiejscowy
~, urban guerilla - partyzant walczący w mieście
~, variable geometry - myśliwiec o zmiennej geometrii skrzydeł
~, vertical take off - myśliwiec pionowego startu

Słownik techniczny angielsko-polski

myśliwiec m, samolot myśliwski

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Marvin Shabazz, you're a great fighter... and you will get your title shot.
Marvin Shabazz, jesteś świetnym bokserem... i dostaniesz okazję do tytułu.

OpenSubtitles

As Mr Cohn-Bendit rightly said, there are indeed many last-minute resistance fighters.
Jak słusznie powiedział pan poseł Cohn-Bendit, mamy wielu bojowników ostatniej chwili.

statmt.org

They burned two churches and prevented fire-fighters from entering the village.
Spalili oni dwa kościoły i uniemożliwili straży pożarnej wjazd do wsi.

statmt.org

Baroness Ashton, I know that you are not a fire-fighter, a midwife or any other such person.
Pani baronesso, wiem, że nie jest pani strażakiem, akuszerką ani nikim takim.

statmt.org

Well, we heard that one too, but "Pioneer Germ Fighters" totally rules.
My też tego słuchałyśmy, ale "Pionierzy w walce z zarazkami" rządzą.

TED

The military is on its highest peacetime alert, he said, adding that the South Korean air force has deployed fighter jets to the island.

www.guardian.co.uk

A US defence official told Reuters today that the US and Saudi Arabia are discussing a package that includes 84 new F-15 fighter jets, upgrading another 70 of them as well as buying 72 Black Hawk helicopters built by Sikorsky Aircraft, a unit of United Technologies Corporation.

www.guardian.co.uk

Hundreds of troops, fighter jets and tanks prepared for exercises a month after North Korean attack on Yeonpyeong island.

www.guardian.co.uk

FILM The fighter David O Russell's boxing biopic stars Mark Wahlberg as "Irish" Micky Ward; Christian Bale has a meaty supporting role as his half-brother.

www.guardian.co.uk

And let me tell you, your mother was a fighter.
I wierz mi, twoja matka była waleczna.

How can I ever hope to be a good fighter?
I jak tu niby walczyć?

Not quite the fighter you made him out to be.
Niezupełnie ten sam wojak, którego z niego robiłeś.

He had his own policy, but a fighter's body is everything to them.
Miał swoją własną polisę, ale ciało wojownika jest dla nich wszystkim.

I don't want anything to happen to this young fighter.
Nie chcę, by cokolwiek się stało temu młodemu wojownikowi.

No one can visit me and I'm not a fighter.
Nikt nie może mnie odwiedzać, a ja nie jestem bojownikiem.

This guy is the best fighter I have ever seen.
Ten facet jest najlepszym wojownikiem l kiedykolwiek zobaczył.

Are there too he was young, for a freedom fighter?
Nie za młody na bojownika o wolność?

You're also a fighter. I can see it in your eyes.
Poznaję po twoich oczach, że jesteś też wojownikiem.

Because there is something that makes you lose, and not his fighter like us.
Coś tam mówi ze jest przegrany, nie będzie fighterem jak ty.

Jake is much more than just a very good fighter.
Jake jest kims więcej, niz tylko dobrym zawodnikiem.

One guy is ahead, how that would affect you as a fighter?
Jeden z walczących ma handicap. Jaki wpływ miałoby to na ciebie?

What you said is right, it's no good being mixed up with a fighter.
Co powiedział pan ma rację, to nie jest dobre zmieszaniu się z zawodnikiem.

That's why we got to show her that you, George, are a fighter.
Dlatego musimy pokazać jej, że ty, George McFly, jesteś wojownikiem.

That not one more fighter be sent across the channel.
by ani jeden samolot nie został wysyłany za kanał.

But me, I'm more of a lover than a fighter.
Ale ze mnie bardziej kochaś, niż wojownik.

You're a great fighter, but you've been retired for five years.
Jesteś wielkim zawodnikiem, ale już od pięciu lat nie walczysz.

Well, you must be quite a fighter to make it past my cow.
Musisz być niezłym wojownikiem, skoro pokonałeś moją krowę.

Yeah, you don't become a fighter pilot suddenly at age 20.
Nie stajesz się nagle pilotem w wieku 20 lat.

Yeah, but you're always telling me that I'm a fighter.
Tak, ale ty zawsze mówi mi, że jestem zawodnikiem.

It would be insane for a fighter to take before a fight.
To byłoby szaleństwem dla boksera brać przed walką.

I was a fighter who dreamed that can bring peace.
Byłem wojownikiem, który śnił, że może przynieść pokój.

Can you guarantee that I am a fighter no one will win?
Czy możesz zagwarantować, że mój wojownik nie wygra?

Our fighter plane can make a sudden turn within one second.
Nasz samolot może się obracać o 270 stopni na sekundę.

Even if he were not in perfect condition, he's still a professional fighter.
Nawet gdyby mistrz nie był w szczytowej formie... jest nadal zawodowym bokserem..

I thought I'd done the job, but she's a fighter, like me.
Myślałem, że wszystko zrobiłem dobrze, ale ona jest wojownikiem, tak jak ja.

You're obviously not a Resistance fighter, so take it off.
Nie jesteś jego żołnierzem, więc zdejmij ten płaszcz.

Nobody runs from a fight faster than an old fighter.
Nikt nie ucieka od walki szybciej od starego wojownika.

He is too smart to be just a hired fighter.
On jest zbyt bystry, żeby być tylko najemnikiem.

The controls will feel very heavy compared to a fighter.
Stery mogą ci się wydać bardzo ciężkie.

You were a hell of a fighter, better than Willie.
Byłeś niesamowity, dużo lepszy niż Willie.

But if you're a good fighter on the streets, you'll end up in jail.
Ale jeśli bijecie się dobrze tylko na ulicach, to skończycie w więzieniu.

After that, no manager wanted to put his fighter in with Maggie.
Potem nikt nie chciał wystawiać zawodniczek do walki z nią.

It feels different than when I hold a fighter on the ring!
To inne uczucie, niż gdy ściskam przeciwnika na ringu!

Fighter, there's no great advantage! in knowing what your past is!
Nie trzeba być wielkim odkrywcą, żeby dojść, jaką miałeś przeszłość.

Nobody at home knows this, but I'm a fighter, too.
Nikt nie wie o tym, że też jestem wojowniczką.

Rocky ain't no more a fighter than his old man was.
Rocky nie jest nie więcej fighter niż jego stary człowiek.

Our metal friend was only here to kill that fourth fighter when he came home.
Nasz metalowy przyjaciel był tu tylko po to, by zabić czwartego bojownika, gdy wróci do domu.

My grandfather said being a fighter pilot is the best job on earth.
Mój dziadek mówił, że bycie pilotem myśliwca jest najlepszą pracą na ziemi.

Why does a potential freedom fighter waste his life gambling?
Dlaczego bojownik o pokój marnuje życie na hazard?

His fighter is to be recharged and ready to go within the hour.
Jego myśliwiec ma być zatankowany i gotów do lotu w ciągu godziny.

I need my robot to be a fighter, not a lover.
Mój robot musi być wojownikiem, a nie kochankiem!

Besides, we both know I'm training to become a cage fighter.
Poza tym, obaj wiemy, że trenuję do walk w klatkach. Od kiedy?

He's a highly skilled fighter with a taste for blood.
Jest wysoce wykwalifikowanym wojownikiem, z pociągiem do krwi.

Did you ever imagine being in the cockpit of a fighter plane?
Wyobrażałaś sobie kiedyś, że siedzisz w kokpicie myśliwca?

It's good being a Fighter, 'cause you can play solo.
Dobrze jest być wojownikiem, bo można grać w pojedynkę.

Sykov best fighter I have in the last few years.
Sykov jest najlepszym wojownikiem, jakiego miałem w ostatnich latach.

Finger, I drive a cab now, not a space fighter.
Teraz jeżdżę taksówką, a nie kosmo myśliwcem.

I trained you to be a fighter, not a billboard.
Trenowałem cię na boksera, a nie na billboard.

They wanted me to say I was a fighter.
Chcieli, żebym się przyznał, że byłem wojownikiem.