Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) chciwy, skąpy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj skąpy, chciwy

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

chciwy

Wordnet angielsko-polski

(immoderately desirous of acquiring e.g. wealth
"they are avaricious and will do anything for money"
"casting covetous eyes on his neighbor's fields"
"a grasping old miser"
"grasping commercialism"
"greedy for money and power"
"grew richer and greedier"
"prehensile employers stingy with raises for their employees")
chciwy, zachłanny, pazerny
synonim: covetous
synonim: grabby
synonim: grasping
synonim: greedy
synonim: prehensile

Słownik internautów

skąpy

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. skąpy