Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) recytacja, recytowanie, deklamacja wyuczonego utworu poetyckiego; wyliczanie; odczytywanie listy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C recytacja

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

recytacja, recytowanie (wyuczonego utworu poetyckiego) , deklamacja, wyliczanie, odczytywanie listy (przedmiotów, nazwisk itp,)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n recytacja, deklamacja

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RECYTACJA

RECYTOWANIE

DEKLAMACJA

Wordnet angielsko-polski


1. (a public instance of reciting or repeating (from memory) something prepared in advance
"the program included songs and recitations of well-loved poems")
deklamacja, recytacja
synonim: recital
synonim: reading

2. (systematic training by multiple repetitions
"practice makes perfect")
ćwiczenie: : synonim: exercise
synonim: practice
synonim: drill
synonim: practice session

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

odmawianie
recytacja
recytowanie