Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) łup, łupy, zdobycz; forsa; grabież;

(Verb) grabić, plądrować, splądrować; rabować, zrabować; zabierać jako łup, złupić;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U łup
(GB, slang) forsa, kasa

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

plądrowanie, łupienie, grabież, łup
plądrować, grabić, łupić, szabrować

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

grabić, plądrować, dokonywać grabieży, łupić

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt vi grabić
s grabież
łupy

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vt vi grabić
n grabież
łupy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ŁUPIENIE

GRABIEŻ

PLĄDROWAĆ

ŁUPIĆ

ZŁUPIĆ

SZABROWAĆ

ROZSZABROWAĆ

OGRABIĆ

ROZGRABIĆ

ZRABOWAĆ

BUSZOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V łupić
N łup

Wordnet angielsko-polski


1. (informal terms for money)
kieszeń
synonim: boodle
synonim: bread
synonim: cabbage
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: dough
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lettuce
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: scratch
synonim: shekels
synonim: simoleons
synonim: sugar
synonim: wampum

2. (goods or money obtained illegally)
szaber: : synonim: booty
synonim: pillage
synonim: plunder
synonim: prize
synonim: swag
synonim: dirty money

3. (informal terms for money)
forsa, kasa, hajs, waluta, flota, szmal, szmalec, mamona, sałata, kapusta, kapucha: : synonim: boodle
synonim: bread
synonim: cabbage
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: dough
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lettuce
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: scratch
synonim: shekels
synonim: simoleons
synonim: sugar
synonim: wampum

4. (informal terms for money)
lewizna: : synonim: boodle
synonim: bread
synonim: cabbage
synonim: clams
synonim: dinero
synonim: dough
synonim: gelt
synonim: kale
synonim: lettuce
synonim: lolly
synonim: lucre
synonim: moolah
synonim: pelf
synonim: scratch
synonim: shekels
synonim: simoleons
synonim: sugar
synonim: wampum

Słownik internautów

łup
łupy wojenne
plądrować, grabić

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

łup

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

łup, fanty

kapusta, kapucha, szmal, forsa, sałata, mamona, grosz, gotówka, kasa

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

grabić

zdobycz

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

So soldier was fleeing in the Okapi Faunal Reserve. ~~~ On their way, they looted everything.
Tak więc żołnierze uciekali przez Park Narodowy Okapi i plądrowali wszystko na swojej drodze.

TED

We are concerned about the reports of many people killed and wounded, of looting and burning.
Jesteśmy zaniepokojeni doniesieniami o wielu zabitych i rannych, grabieżach i podpaleniach.

statmt.org

The attackers looted the compound before Sudanese troops rescued the survivors.
Napastnicy splądrowali obóz zanim sudańskie oddziały przyszły na ratunek tym, którzy przeżyli.

statmt.org

According to eye witnesses, many shops have been looted by government party supporters.
Według naocznych świadków, wiele sklepów zostało splądrowanych przez zwolenników partii rządowej.

statmt.org

Looting and violence are still being reported.
Wciąż pojawiają się doniesienia o szabrownictwie i przemocy.

statmt.org

There are several ways you can try to track the loot but it is not that easy," he explains.

www.guardian.co.uk

Police believe they are finally getting close to those who "fence" the loot on the black market - where a Â?65,000 watch may go for a third of the price - although Parthenis does not want to be too specific.

www.guardian.co.uk

"Let's say we can speculate that this goes to illegal markets in Europe, and some of the loot seems to be pre-targeted.

www.guardian.co.uk

But the technology just about guarantees the industry extra loot via a 3D surcharge on every ticket.

www.guardian.co.uk

Called the police, and we don't have anything to loot.
Wezwałem już policję, nie mamy nic do zrabowania.

A lot of loot and a rough guy to cross.
Duża forsa i twardzi faceci na drodze.

We're splitting the loot and you come at me with your hand covered?
Dzielimy łup, a ty podchodzisz z zakrytą dłonią?

What're you going to do with all that loot?
Co zamierzasz zrobić z tym całym łupem?

They came to loot your empire, but we intercepted them.
Przybyli tu by złupić twoje Imperium... ... ale my ich powstrzymaliśmy.

It's identical to the one where he hides his loot.
Tak wygląda. Forsa jest w identycznej kasie jak ta.

You let him loot all of my sacred things.
Pozwalasz jego splądrować wszystkich moje święte rzeczy.

Between friends... you got me but what about the loot?
A tak między nami, przyjaciółmi... Dorwałeś mnie. Ale co z forsą??

I gathered everyone this time, not just to loot and plunder!
Zebrałem wszystkich nie po to, aby plądrować czy dla łupów.

This time it'il take you one to five to count your loot.
Tym razem będziesz robił od 1 do 5... ...tylko po to, żeby policzyć dolę.

You got five seconds to tell me where you buried your loot!
Masz pięć sekund, żeby się przyznać, gdzie ukryłaś łupy!

I hit up all the johns for additional loot.
Uderzam do wszystkich klientów dla dodatkowego zysku.

But it was Angelo in the car with the loot, wasn't it?
Ale to był Angelo, w aucie z łupem, prawda?

A lot sharper. I'd like some of that loot you got in the footlockers.
Chciałbym dostać trochę z tego łupu, który trzymasz w skrzyni.

They may catch me, but not the loot.
Mogę mnie złapać, ale nie nasz łup.

Angelo wanted to know where you stashed your loot.
Angelo chciał się dowiedzieć, gdzie ukryłeś swój łup.

After the war, the soldiers sold their loot.
Po wojnie żołnierze sprzedali zdobycze.

They find us heists, we do them, and we split the loot.
Dają nam cynk, robimy napad i dzielimy się po połowie.

They can't loot the magic shop, not now!
Oni nie mogą ograbić sklepu. Nie teraz!

It's a little too much to be discounting that Cooper's Point loot.
Trochę za dużo jak na łup z Cooper's Point.

So Mavrey killed him to avoid splitting the loot.
Więc Mavrey zabił go by uniknąć podziału łupów.

The trouble is in keeping the loot.
Gorzej jest trzymać taki łup.

The Pindaris are here to loot the train.
Pindaris są tu by złupić pociąg.

I don't want pirate's loot in this home.
Nie chcę mieć w tym domu żadnych pirackich łupów.

Now throw down your arms, and your loot.
Teraz rzućcie waszą broń, i łupy.

The British Museum works for science, not for loot.
British Museum pracuje dla nauki, nie dla zdobyczy.

You know, loot of a thousand worlds.
O łupach z tysiąca światów.

Back to the hideoutto split up the loot.
Wracamy i dzielimy się łupem.

You better break off my loot.
Lepiej nie zepsuj mi skoku!

Put the loot in your car.
Włóż łup do swojego samochodu.

Can't you forget about that loot?
Nie możesz skończyć z ta grabieżą.

I mean, where's the good old-fashioned loot?
Znaczy, co stało się ze starym, dobrym łupem?

Hey, look at all that loot!
Hej, popatrz na te wszystkie łupy!

I stashed our loot in cartridge cases.
Nasz łup schowałem w tych kasetkach.

You got more loot than Tiger Woods.
Ty dostałeś więcej łup niż Tygrysa Lasów.

I bet it was overladen with loot.
Założę się, że był obładowany łupami.

And this time, no pimply hooligans will deprive me of my lickable loot.
I tym razem, żadni pryszczaci chuligani nie pozbawią mnie mojego słodkiego łupu.

Let's go loot other houses!
Chodźmy łupić inne domy!

There's loot and plunder all around, and destruction.
Dookoła plądrowanie, grabież i zniszczenie.

I got the loot, Steve!
Ja dorwałem łup, Steve.

You should talk. You loot every Russian corpse.
Mówi to ten... który łupi każdego rosyjskiego trupa.

Loot at her face, mama.
Spójrz na jej twarz, mamo.

Precious loot. I' d say
Cenny łup, rzekłbym.

The way I see it, Germany has hauled in the loot; but this is very tough on the Antwerp Opel workers.
Uważam, że Niemcy zgarnęły forsę; rodzi to jednak poważne trudności dla pracowników zakładu spółki Opel w Antwerpii.

No robbers. No real victims. No loot missing.
Brak rabusiów, brak ofiar, niczego nie brakuje.

Joy, sorrow, daily bread, drink, loot.
Radością, smutkiem, chlebem powszednim, wodą, łupami.

Cardinal, you'il miss the loot.
Kardynale, spóźnisz się na grabież.

Use your loot right... ...you can order them to New Orleans.
Użyj swojej forsy dobrze możesz zamówić je do Nowego Orleanu na weekend.

You beguile innocent people by changing colours.. ..like a chameleon and then loot them.
Oszukiwaliście niewinnych ludzi zmieniając kolory... ...jak kameleon, a następnie ich okradaliście.