Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) wracać/wrócić;
home in on - namierzyć, kierować się na, celować w;
home in on - namierzyć, kierować się na, celować w;

(Adverb) w domu, u siebie, w kraju, do domu, do kraju, do siebie;

(Noun) dom; ojczyzna, kolebka; siedziba; sport bramka, meta;
bring sth home - uświadomić coś, unaocznić coś;
retirement home - (Noun) dom spokojnej starości, dom opieki; dom emeryta;
last home - miejsce wiecznego spoczynku;
home from home - drugi dom;
return home - wracać do domu; powrót do domu;
see sb home - odprowadzić kogoś do domu;
press sth home - wcisnąć lub włożyć na właściwe/odpowiednie miejsce; zaakcentować coś, zwrócić szczególną uwagę na coś;
at home - sport na własnym boisku; w domu; w kraju;
work from home - pracować w domu/chałupniczo;
hit sth home - celnie trafić, trafić w sedno;
make sb feel at home - ciepło kogoś przyjąć;
dog’s home - schronisko dla psów; psiarnia;
find a home for - znaleźć miejsce dla;
take home - zarabiać na czysto;
get home - dotrzeć do domu;
be home free - najgorsze mieć za sobą;
leave home - opuszczać dom;
be at home - (Verb) czuć się jak u siebie w domu; dobrze się znać;
come from a broken home - pochodzić z rozbitej rodziny;
be home and dry - przebrnąć przez coś, być w domu;
take sb home - przyprowadzić kogoś do domu;
cat’s home - schronisko dla kotów;
take sb home - przyprowadzić kogoś do domu;
cat’s home - schronisko dla kotów;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n
1.
(place) dom
miejsce zamieszkania
~ economics zajęcia z gospodarstwa domowego
~ help pomoc domowa
it was a ~ from ~ to był jak drugi dom
~ of one's own własny dom
(in one's place) u siebie
(in football) na własnym boisku
to make yourself at ~ rozgaszczać się
I feel at ~ here czuję się tu jak u siebie
he is away from ~ jest z dala od domu.
2.
(institution) : a ~ for the disabled ośrodek dla niepełnosprawnych
he put his parents into a ~ umieścił rodziców w domu opieki.
3.
(in games) : the ~ stretch ostatnia prosta.
4.
(attrib) krajowy
miejscowy
the ~ market rynek lokalny
~ Office Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
~ team miejscowa drużyna
~ rule samorządność
~ town miasto rodzinne
~ country ojczyzna.~ cpds ~-baked adj domowego wypieku
~-bre-wed adj (piwo) domowej roboty
~coming n powrót do domu
~-grown adj krajowej hodowli
~land n ojczyzna
~-lover n domator
domatorka
~-made domowej roboty.adj domowy
~sick adj tęskniący za domem
~sickness n tęsknota za domem
~stead n gospodarstwo rolne
~work n U praca domowa

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dom, dom rodzinny, ognisko domowe, mieszkanie, miejsce zamieszkania, ojczyzna, kraj rodzinny
w domu, do domu, u siebie
krajowy, wewnętrzny, miejscowy
at ~ w domu, w kraju, w swojej ojczyźnie
make yourself at ~ czuj się jak u siebie w domu
bring sth ~ to sb uświadomić kogoś o czymś
bring sth closer to ~ przybliżyć coś do świadomości
nothing to write ~ about (pot.) ~nie warte zainteresowania
~ and dry (pot.) ~poszczęściło się
~ from ~ jak u siebie w domu
press/drive/hammer sth ~ wsuwać/ wciskać/umieszczać coś we właściwej pozycji (na swym miejscu), usilnie przekonywać słuchaczy
~ in (on) celować (w coś), trafiać (w coś)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

do domu

miejsce

do kraju

do ojczyzny

do siebie

w którym zdobywa się punkt

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. krajowy, wewnętrzny 2. dom~ banking usługi bankowe przy wykorzystaniu komputera w biurze lub domu ~ country control kontrola ze strony organu władz kraju siedziby~ loan kredyt mieszkaniowy ~ price cena krajowa ~ sales sprzedaż na rynek wewnętrzny Home State Taxation opodatkowanie według zasad państwa macierzystego

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n 1. dom 2. ojczyzna 3. mieszkaniehome for the aged dom starców home for detained juveniles schronisko dla nieletnich home for infant children dom małego dziecka Home Office Ministerstwo Spraw Wewnętrznych inviolabilty of home nietykalność mieszkania legal home prawne miejsce zamieszkaniaadj. krajowy, wewnętrzny home address adres stałego zamieszkania, adres prywatny home banking usługi bankowe przy wykorzystaniu komputera w biurze lub domu i internetowego dostępu home country kraj pochodzenia home currency waluta krajowa home loan kredyt mieszkaniowy home price cena krajowa home sales sprzedaż na rynek wewnętrzny Home State Taxation opodatkowanie według zasad państwa macierzystego (dla małych i średnich spółek)

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

mieszkaniowy

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

dom 2+ domowy, krajowy, ojczysty

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

krajowy, wewnętrzny

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

dom m

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s dom (rodzinny), ognisko domowe
mieszkanie
przytułek
kraj (rodzinny), ojczyzna
at ~ w domu
w kraju
to make oneself at ~ rozgościć się, nie krępować się
adj domowy, rodzinny
miejscowy
wewnętrzny, krajowy
Home Office bryt. ministerstwo spraw wewnętrznych
~ port port macierzysty, port rejestracji

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DOMOWY

RODZINNY

KRAJOWY

MIEJSCOWY (O DRUŻYNIE SPORTOWEJ)

SĄSIADUJĄCY (O HRABSTWACH)

WŁASNY

WEWNĘTRZNY

DOBRE WYMIERZONY (O CIOSIE)

BLISKI SERCU (O TEMACIE)

DOM: DO DOMU

KRAJ: DO KRAJU

KONIEC: DO KOŃCA

GNIAZDO

DOM

POWRACAJĄCY DO DOMU

DOM RODZINNY

PRZYTUŁEK

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

SADYBA

PIELESZE

OJCZYZNA

SCHRONISKO

KĄCIK

KOLEBKA

META W GRACH

Wordnet angielsko-polski


1. (a social unit living together
"he moved his family to Virginia"
"It was a good Christian household"
"I waited until the whole house was asleep"
"the teacher asked how many people made up his home"
"the family refused to accept his will")
domownicy
synonim: family
synonim: household
synonim: house
synonim: menage

2. (a social unit living together
"he moved his family to Virginia"
"It was a good Christian household"
"I waited until the whole house was asleep"
"the teacher asked how many people made up his home"
"the family refused to accept his will")
dom, gospodarstwo, menaż: : synonim: family
synonim: household
synonim: house
synonim: menage

3. (a social unit living together
"he moved his family to Virginia"
"It was a good Christian household"
"I waited until the whole house was asleep"
"the teacher asked how many people made up his home"
"the family refused to accept his will")
gospodarstwo domowe: : synonim: family
synonim: household
synonim: house
synonim: menage

4. (where you live at a particular time
"deliver the package to my home"
"he doesn't have a home to go to"
"your place or mine?")
dom, dach nad głową, własny kąt, kąt, lokum, chata, chałupa, dach: : synonim: place

5. (an institution where people are cared for
"a home for the elderly")
dom starców, przytułek: : synonim: nursing home
synonim: rest home

6. (the place where you are stationed and from which missions start and end)
baza: : synonim: base

Słownik internautów

dom
do domu

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

dom
dom rodzinny

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

dom~, single-family dom jednorodzinny

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

dom rodzicielski, krajowy, wewnętrzny, krajowy
home affairs: sprawy wewnętrzne
home for the aged: dom starców
home for detained juveniles: schronisko dla nieletnich
home for infant children: dom małego dziecka
Home Office: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
home rule charter: karta władztwa miejscowego
inviolability of one's home: nietykalność mieszkania
legal home: prawne miejsce zamieszkania

Słownik audio-video Montevideo

dom, kraj ojczysty
mieszkanie, miejsce zamieszkania
domowy, rodzinny, ojczysty, wewnętrzny, krajowy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

dom
~, family - dom rodzinny

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

dom
~, flood risked - dom zagrożony powodzią
~, single family dom jednorodzinny

Słownik techniczny angielsko-polski

do oporu

Słownik częstych błędów

Rzeczownik home oznacza (swój) dom. Gdy mówimy o pójściu, pojechaniu, powrocie itp. do domu, nie używamy przyimków, np. He returned home (Wrócił do domu). Kiedy chcemy określić przebywanie w domu, używamy przyimka at, np. I decided to stay at home (Zdecydowałem się zostać w domu). Zwrot make oneself at home znaczy czuć się jak u siebie w domu, np. Please, make yourself at home (Proszę, czuj się jak u siebie w domu). Kiedy mamy na myśli (czyjś) dom, używamy rzeczownika house z odpowiednim przyimkiem (zgodnie z regułami gramatycznymi), np. I went to John's house (Poszedłem do domu Johna)

Przykłady użycia

I saw the words 'Nobody is illegal' painted on a wall in my home town of Poznań.
W moim mieście - Poznaniu - widziałem na murze napis - Nikt nie jest nielegalny.

statmt.org

Navigation Path: Home > The euro > Euro School > "Euro run" competition
Navigation Path: Home > Euro > Akademia Euro > Konkurs WYŚCIG PO EURO

ECB

Kings of armies flee, they flee; And she that tarrieth at home divideth the spoil.
Pan dał słowo swe, i tych, którzy pociechy zwiastowali, zastęp wielki mówiących.

Jesus Army

Also around this time, at home, this was the computer that people were buying.
Mniej więcej w tym samym czasie w Wielkiej Brytanii, ludzie kupowali ten komputer.

TED

The single market is home to 500 million citizens and over 20 million businesses.
Jednolity rynek to 500 milionów obywateli i ponad 20 milionów przedsiębiorstw.

statmt.org

The personal is political and vice versa, and the rape of one woman is asserted as a globally sickening event - a poke in the eye for anyone who ever said female writers are more at home in the domestic sphere.

www.guardian.co.uk

Instead, the kids in question appear to be Butler and his multi-instrumentalist brother, Will, songs simultaneously chiding and fondly celebrating youthful foibles, of a piece with an ambiguous album that can't decide whether their childhood home was a carefree utopia that can never be located again - The Sprawl I (Flatland) mournfully recounts a doomed attempt to do so - or a place of stifling conformity where "they heard me singing and told me to stop".

www.guardian.co.uk

The home secretary, Theresa May, has indicated she supports a 14-day limit.

www.guardian.co.uk

Appleton Water Tower is a quirky Landmark Trust property in Sandringham - home to the Queen's own Norfolk retreat.

www.guardian.co.uk

I am talking about women who work in the home.
Są to kobiety, które pracują w domu.

Well, they are men who have women behind them looking after the home front.
To mężczyźni, za którymi stoją kobiety zajmujące się domem.

We can expect the same thing to happen in my home country.
Tego samego można się spodziewać w moim kraju.

They must look after the home, their children and husband, while working at the same time.
Muszą zajmować się domem, dziećmi i mężem, a jednocześnie pracują zawodowo.

The people of my home area fear new cases every day.
Obywatele mojego regionu codziennie obawiają się nowych przypadków.

It is better if we allow people to stay at home.
Lepiej pozwólmy ludziom pozostać u siebie.

I am going home in the middle of the night to be there from early morning.
Z tego względu w środku nocy planuję powrót do Czech, aby od wczesnego poranka móc uczestniczyć w tym wydarzeniu.

I hope that it will be possible to get them home quickly.
Mam nadzieję, że uda się ich szybko sprowadzić do domu.

The problem is that there are women who want or would like to stay at home.
Chodzi o to, że są kobiety, które chciałyby zostać w domu.

I should like to mention one example from your home country.
Ja pragnę wspomnieć o przykładzie z pana kraju.

Most people will always want to be treated close to home.
Większość społeczeństwa zawsze będzie wolała być leczona blisko domu.

But I was away for a year, so did home school.
Ale byłem przez rok poza miastem, więc uczyłem się w domu. Lipa.

But the child has never been away from home before.
Ale mój synek nigdy dotąd nie był z dala od domu.

But maybe not a 16 year old home school girl.
Ale nie może być 16-letnia dziewczyna szkoły do domu.

Just come home to me at the end of the day.
Ale wracaj do mnie pod koniec dnia.

But he was able to stay at home after all.
Ale został w domu, mimo wszystko.

And what if I called your bed my home for tonight?
A co, jeśli twoje łóżko będzie dziś wieczorem moim domem?

And why didn't you go home to be with your father?
A dlaczego nie poszłaś do domu, do ojca?

But all I could think about was getting home to see you.
A ja chciałem jak najszybciej się z tobą zobaczyć.

What if she wants to put him in a home?
A jeśli zechce go umieścić w zakładzie?

What the man wants at home is a support system.
A mężczyźni chcą w domu systemu wspomagania.

And my future taking way too long to come home.
A moja przyszłość wracała do domu bardzo wolno

At the end of the day, they always come home.
A pod koniec dnia zawsze wracają do domu.

Have you ever known a place where God would've felt at home?
A znasz jakieś miejsce, w którym Bóg czułby się jak w domu?

Are you in our home, say the name of my wife well.
Będąc u nas w domu wymawiaj imię mojej żony poprawnie. - Co?

Because you were not in bed when I came home.
Bo nie było cię w łóżku gdy wróciłam do domu.

She couldn't have been home for more than two minutes.
Była w domu od kilku minut. Czekał na nią.

I just want to say one thing to my wife who's home.
Chcę coś powiedzieć... mojej żonie, która jest w domu.

I want to talk to father when he gets home.
Chcę porozmawiać z ojcem, kiedy wróci.

I want to get out of here and go home.
Chcę się stąd wydostać i iść do domu.

I'm just saying go home one last time and get the money.
Chcę tylko, żebyś... wrócił do domu po raz ostatni. Po forsę. - Mamy trochę.

You wanted me at home taking care of the kids.
Chciałaś, żebym w domu zajmowała się dziećmi.

I wanted to be gone by the time you got home.
Chciałem minął do czasu dostałeś się do domu.

I wanted to make sure you got home all right.
Chciałem się upewnić, że dotarłaś do domu cało.

I want to stay at home for a bit, and be by myself.
Chciałem zostać w domu przez jakiś czas, sam.

The boy never comes home, the girl is always on the phone.
Chłopca nigdy nie ma w domu, dziewczyna zawsze dzwoni.

Something could happen to me on my way home from work.
Coś mi się może stać w drodze do domu.

What do we have to work with to get home?
Co musimy zrobić żeby dolecieć do domu?

Do you think anything Will ever feel like home again?
Czy kiedyś znowu poczujemy się jak w domu?

Can I take him to my home for two days?
Czy mogę zabrać go do domu na 2-3 dni?

When you left home to come here, was everyone well.
Czy wszyscy byli zdrowi, gdy opuszczałeś dom?

I'm going to go ahead and give you my home phone number.
Dobra? Pójdę dalej i dam ci swój numer do domu.

Home to a place we thought we'd never set eyes on again.
Do miejsca, o którym myśleliśmy, że już nie zobaczymy na własne oczy.

A girl should be one you can take home to your mother.
Dziewczyna powinna być podobna do twojej matki.

If he had been home, what would you have said to him?
Gdyby był w domu, to co byś mu powiedział?

A group of men took her life, on the way by our home.
Grupa mężczyzn odebrała jej życie w zaułku przy domu.

I need to go home and take care of her.
Idę do domu zaopiekować się nią.

And I want to take you home with me right now.
I w tej chwili chcę cię zabrać do siebie.

What time do you need to be back home tonight?
Jaki raz potrzebujesz wrócić do domu dzisiaj wieczorem?

Tell your father to come see me when he gets home.
Jak ojciec wróci, to powiedz mu, żeby do mnie przyszedł.