Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) finanse grać na zwyżkę, podbijać kursy;
bull the market - finanse sztucznie windować ceny;
bull the market - finanse sztucznie windować ceny;

(Noun) byk; samiec; glina, policjant; religia bulla; środek tarczy, dziesiątka; finanse spekulant grający na zwyżkę; bzdury, bzdety;
what a load of bull! - co za bzdury!;
take the bull by the horns - brać byka za rogi;
bull elephant - samiec słonia;
papal bull - religia bulla papieska;
shoot the bull - poplotkować, pogawędzić;
bull run - finanse wzrost cen na giełdzie; hossa;
like a bull in a china shop - jak słoń w składzie porcelany;
like a red rag to a bull - jak czerwona płachta na byka;
the bull - astronomia Byk;
like a bull at a gate - szybko, z życiem, dynamicznie;
the bull - astronomia Byk;
like a bull at a gate - szybko, z życiem, dynamicznie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(male form of cattle) byk.
2.
(male of certain large animals) samiec: ~ in a china shop słoń w składzie porcelany
to take the ~ by the horns wziąć byka za rogi
like a red rag to a ~ działa jak czerwona płachta na byka.~ cpds ~dog n buldog
(clear with ~dozer): ~doze vt spychać (spychaczem)
~dozer n spychacz, buldożer
~fight n~ fighting walka byków, corrida
~fighter n torreador
~finch n (zool) gil
~frog n żaba rycząca
~ring narena
~'s-eye n środek tarczy, dziesiątka: hit the ~'s-eye

n C (in stock, exchange) "
byk"
grający na zwyżkę: ~ market rynek zwykujący

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

byk (t. inwestor kupujący akcje na giełdzie po niskiej cenie w oczekiwaniu na zwyżkę), byczek, buhaj, samiec (dużych zwierząt: słonia, wieloryba itp.), bulla papieska, środek tarczy strzelniczej, (US) (pot.) nonsens
~ in a china shop słoń w składzie porcelany

Nowoczesny słownik języka angielskiego

samiec
byk
bulla papieska
bzdura, niedorzeczność
środek tarczy
spekulant
~ in a china shop jak słoń w składzie porcelany
~-calf cielę, głupek
~-headed nierozsądny, uparty
~ movement podwyżka cen
~-pen ciasna komora, zagroda dla bydła
~ way throug the crowd przebic się przez tłum
~ way przecisnąć się gdzieś siłą
~-whip bicz
cock-and-~ story wymysł, niewiarygodna historia
don't give me any of that ~ nie zalewaj!
hit the ~s-eye trafić do celu
in a ~ rage wśiekły jak byk
milk the ~ tracić czas na próżno
shoot the ~ gadać bzdury
throw the ~ bezczelnie kłamać
to take the ~ by the horns brać byka za rogi

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n spekulant grający na zwyżkębull campaingn kampania zwyżkowa bull market rynek zwyżkującybull movement tendencja zwyżkowabull operation spekulacja na zwyżkę bull position gra na zwyżkębull purchase zakupy spekulantów grających na zwyżkębull run hossabull speculation gra na zwyżkęvt
1. spekulować na zwyżkę
2. podwyższaćto bull the market wywoływać sztuczną zwyżkę ce

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s byk

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

1. - n byk
pot. spekulant giełdowy grający na zwyżkę
like a bull in a china shop - jak słoń w składzie porcelany
biz. to go a bull - spekulować na zwyżkę

3. - n zob. bullshit -

2. - n rel. bulla

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BYCZY

BYK

BUHAJ

SAMIEC

SPEKULANT GIEŁDOWY GRAJĄCY NA ZWYŻKĘ

POLICJANT

BULLA

NIEDORECZNOŚĆ

ZWYŻKA: GRAĆ NA ZWYŻKĘ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

byk
samiec (słonia, wieloryba)
hossa

Wordnet angielsko-polski


1. (a large and strong and heavyset man
"he was a bull of a man"
"a thick-skinned bruiser ready to give as good as he got")
chłop jak dąb, kawał chłopa, byk
synonim: bruiser
synonim: strapper
synonim: Samson

2. (uncomplimentary terms for a policeman)
glina, gliniarz, pies: : synonim: cop
synonim: copper
synonim: fuzz
synonim: pig

3. (a formal proclamation issued by the pope (usually written in antiquated characters and sealed with a leaden bulla) )
bulla: : synonim: papal bull

4. (an investor with an optimistic market outlook
an investor who expects prices to rise and so buys now for resale later)
byk: :

5. (uncastrated adult male of domestic cattle)
byk: :

Słownik internautów

byk
czyszczenie broni
gracz giełdowy (na zwyżkę)
bulla

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) a speculator who buys stocks / shares etc. hoping for a rise in price, so as to sell at a profit - byk, spekulant grający na zwyżkę, który kupuje akcje, oczekując, że ich cena wzrośnie i będzie mógł je odsprzedać z zyskiem
The market is all bulls and the bulls are taking stocks in.

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. kośc. bulla

2. zool. buhaj
byk

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

bzdury, ciemnota, pierdoły, brednie, androny, bajdy, banialuki

łgać komuś, oszukiwać kogoś, nabierać kogoś, wpuszczać kogoś w maliny, robić kogoś w konia

prywatny detektyw

ochroniarz, goryl

glina, gliniarz, pałkownik, blacharz

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

zool. byk; buhaj

Słownik techniczny angielsko-polski

buhaj m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Many bulls have compassed me; Strong bulls of Bashan have beset me round.
Nie oddalajże się odemnie; albowiem utrapienie bliskie jest, a niemasz, ktoby ratował.

Jesus Army

It would not be appropriate if Parliament waded into the discussion like a bull in a china shop.
Parlament nie powinien zachowywać się w tej dyskusji jak słoń w składzie porcelany.

statmt.org

Forget about trying to hit the bull's eye in darts, just aim for the same spot over and over again.
Nie chodzi o trafienie w środek tarczy, celujcie tylko ciągle w to samo miejsce.

TED

And the dad used to use those bulls to tell the boy stories about that civilization and their work.
Jego ojciec patrząc na nie opowiadał mu historie o tamtej cywilizacji i ich pracy.

TED

Follow the coast path through to bull Point and the lighthouse, passing Rockham Bay and its sandy beach.

www.guardian.co.uk

"That is the real unknown," says Red bull Stratos's medical director, Jonathan Clarke.

www.guardian.co.uk

You won't see much of this remaining today - the Farnese bull is now in the Naples Archaeological Museum - but there are still fragments of mosaic depicting dolphins and sea monsters dotting the floor and resting against the walls - but you will get a better sense of the grandeur and sheer scale of imperial Roman building than you will, say, among the more-modest ruins of the emperor's palaces on the Palatine.

www.guardian.co.uk

Red bull will cover it - the company has ploughed billions into the sponsorship of sports as varied as football and Formula One, surfing and sailing.

www.guardian.co.uk

I thought you were waiting for Bull to say yes.
Myślałem że czekasz ,aż Bull się zgodzi.

Those who follow him are known by mark of the bull.
Tych, którzy z nim idą, można poznać po znaku byka.

And I'm going to ride you like a big bull.
Chodź tutaj, ponieważ... zamierzam ujeżdżać ciebie jak wielkiego byka.

The worst kind of bull is the one that won't do nothing.
Ale najgorszy rodzaj byka to taki, który nic nie robi.

You were the best bull rider in the whole state.
Jesteś najlepszym ujeżdżaczem byków w całym stanie.

Whoever named your car the Bull, was only half right!
Ktokolwiek nazwał twój samochód Bykiem, miał tylko w połowie rację!

Lose a war and a man gets mean as a wounded bull.
Mężczyźni, którzy przegrali wojnę, są źli jak ranne byki.

My father now says that his son has the balls of a bull.
Od teraz ojciec mówił, że mam jaja jak byk.

A pinch of this will make you strong as a bull.
Szczypta tego uczyni cię silnym jak byk.

I saw you with those guys, you're a pit bull.
Widziałem cię z tymi facetami, jesteś jak pitbull.

Finally, I did find a bull rider, two years ago.
Dwa lata temu w końcu znalazłam ujeżdżacza byków.

Every bull has a secret word that makes him crazy.
Każdy byk ma tajemne słowo, które doprowadza go do szaleństwa.

But the bull has led this herd for ten years or longer.
Lecz byk prowadzi swoje stado od dziesięciu lat, lub dłużej.

Folks, we got a little treat for you today before our next bull.
Wydaje mi się, mamy mało uczta dla was dzisiaj przed kolejnym bykiem.

Today, I saw the reindeer bull for the third time in my life.
Dzisiaj widziałem byka renifera po raz trzeci w życiu.

Once we loaded a bull on the train, he put up some fight.
Jak raz ładowali byka na pociąg, on zaczął walczyć.

The best cowboy is no match for the right bull on a bad day.
Najlepszy kowboj nie lubi jeździć na byku w zły dzień.

I didn't realise whether it was a cow or a bull.
Nie wiedziałem, czy to była krowa, czy byk.

They're weakening the bull so that someone can approach it.
Osłabiają byka, żeby można było się do niego zbliżyć.

Your spirit will I warm in the belly of the bull.
Pocieszać będę Twego ducha gdy ciało spocznie w brzuchu byka.

When that bull sees you and comes at it's no joke.
Kiedy byk cię widzi, i leci na ciebie, to nie są żarty.

Might as well have waved a red flag at a bull.
Równie dobrze może machać czerwoną płachtą na byka.

I had no balls at all, and now they're like a bull's.
Wcześniej nie miałem ich wcale, teraz były jak u byka.

Cohen is a great big chap, built like a bull.
Cohen to chłop potężny jak byk!

You can bull all the others, but not me!
Innych możecie zmuszać, ale nie mnie.

She came to Bull to set up a job.
Przyszła do Bulla by omówić robotę.

I know what you told Bull to tell me.
Wiem co powiedziałeś klawiszowi, żeby mi przekazał.

Until one day a bull got too close and half-crippled me.
Aż pewnego dnia byk podszedł za blisko i omal mnie nie okaleczył.

Once we pass this peninsula, bull island should be straight ahead.
Jak już miniemy półwysep, Wyspa Byka powinna być przed nami.

They can't let a prize bull like you be put out to pasture.
Nie mogą pozwolić by taki buhaj jak pan pasł się na trawce.

This time too, the bull's head has fallen with one strike.
Tym razem także, głowa byka spadła za jednym uderzeniem.

I am the bull, he is the china shop.
Ja jestem bykiem, on jest sklepem.

One bull's-eye and two in the first for number five!
Jeden w oczku i dwa na jedynce dla numeru 5.

I think bull pit is not playing with you, Monty.
Myślę, że ten bull pit nie chce się z tobą bawić, Monty.

At the bull leaping, you said that the ground shook.
Mówiłeś, że na arenie, ziemia zadrżała.

You've got a long way to go before you're a real bull rider, Cliff.
Jeszcze długa droga przed tobą zanim będziesz prawdziwym, męskim jeźdźcem, Cliff.

I don't know where they get these people, but she looked like Sitting Bull.
Nie wiem skąd biorą tych ludzi, ale wyglądała jak Siedzący Byk.

When I see a black beast with horns it's a bull to me.
Jak cos jest czarne i ma rogi, to dla mnie byk.

If the bull rider is in danger, he's got to protect him.
Jeśli jeździec jest w niebezpieczeństwie, on musi go chronić.

I believe that the European institutions will not charge into this affair like a bull in a china shop.
Mam nadzieję, że instytucje europejskie nie wkroczą w tę sprawę, zachowując się jak słoń w składzie porcelany.

My only real friend was a magnificent African bull elephant.
Moim jedynym przyjacielem był wspaniały afrykański słoń.

A jealous man is no more dangerous than a blind bull.
Zazdrosny mężczyzna jest równie niebezpieczny jak ślepy byk.

To reach the Red Bull, you have to walk through time.
Aby spotkać Czerwonego Byka musicie przejść w czasie.

Why didn't you say that Red Bull was your brother?
Nawet nie wiedziałam, że Red Bull jest twoim bratem.

You just walk through it, and the Red Bull is on the other side!
Przejdźcie przez niego. Byk jest po drugiej stronie.

You'll never be a real bull rider if you don't get back up, Cliff.
Nidgy nie będziesz prawdziwym męskim jeźdźcem jeśli nie wejdziesz na plecy, Cliff.

It might just be that Young Bull's man won't show up!
Może być, że wysłannik Młodego Byka nie pojawi się.

Therefore, the most important thing is to have enough courage to grab the bull by its horns.
W związku z tym najważniejszą rzeczą jest, aby zdobyć się na odwagę, by chwycić byka za rogi.