é
Ì
Í
Ò
Ó
Ù
Ú
Słownik uniwersalny włosko-polskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Hanna Cieśla)

f data f
~i dane
~a di nascita data urodzenia
~i personali dane osobiste
~i tecnici parametry, dane techniczne

Otwarty słownik włosko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

data

Słownik częstych błędów

Data to rzeczownik w liczbie mnogiej, który oznacza dane, np. The computer data are very promising - let's check the market (Dane komputerowe są bardzo obiecujące - sprawdźmy ten rynek). Wyraz date jako rzeczownik oznacza datę lub randkę, np. Today's date is May 23 (Dzisiejsza data to dwudziesty trzeci maja), a jako czasownik chodzić na randki