а
б
в
г
д
е
ё
ж
з
и
й
к
л
м
н
о
п
р
с
т
у
ф
х
ц
ч
ш
щ
ъ
ы
ь
э
ю
я
Duży słownik polsko-rosyjskiWydawnictwo ExLibris www.exlibris-pl.com

ж дата

Słownik terminów ubezpieczeniowych polsko-rosyjskiLucyna Gierlasińska

ж число с дата d. kalendarzowa календарная дата
d. początkowa исходная дата d. nadejścia przekazu дата поступления перевода
d. płatności дата платежа
d. produkcji дата производства
d. rocznicy polisy дата годовщины полиса
d. stempla pocztowego дата почтового штемпеля
d. wejścia w życie дата вступления в силу
d. wygaśnięcia ważności polisy дата исполнения
d. wystawienia dokumentu дата выдачи документа
d. zgłoszenia roszczenia дата вручения претензии
d. złożenia oferty дата предложения
zaopatrzyć w datę датировать; ставить дату

Otwarty słownik polsko-rosyjskiV.8.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Дата

Słownik częstych błędów

Data to rzeczownik w liczbie mnogiej, który oznacza dane, np. The computer data are very promising - let's check the market (Dane komputerowe są bardzo obiecujące - sprawdźmy ten rynek). Wyraz date jako rzeczownik oznacza datę lub randkę, np. Today's date is May 23 (Dzisiejsza data to dwudziesty trzeci maja), a jako czasownik chodzić na randki