à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny polsko-francuskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

f date f

ECTACO słownik polsko-francuskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DATE

Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f.) date, (f.) époque~ dostawy - (f.) date de livraison~ księgowania - (f.) date d’enregist-rement~ międzynarodowej rejestracji - (f.) date de l’enregistrementinternational~ nosić datę - porter une date~ obcowania - (f.) date de cohabitation~ odbioru dokumentu - (f.) date deréception du document~ odbioru pisma procesowego - (f.) date de réception d’une piècedu procès~ oznaczona na kopercie - (f.) date quiapparaît sur l’enveloppe~ pewna - (f.) date certaine~ pismo bez daty - (f.) lettre sans date~ pismo opatrzone datą - (f.) lettre datéedu jour~ płatności - (f.) date de paiement~ podanie daty - (f.) indicationde la date~ późniejsza - (f.) date postérieure~ przyjęcia - (f.) date de réception~ publikacji - (f.) date de publication~ rejestracji znaku - (f.) date del’enregistrement d’une marque~ rozprawy - (f.) date de l’audience~ stempla pocztowego - (f.) date ducachet de la poste~ transakcji - (f.) date de transaction~ udzielenia patentu - (f.) date dedélivrance d’un brevet~ urodzin - (f.) date de naissance~ urzędowe poświadczenie daty - (f.) authentication officielle de ladate, (f.) attestation officielle de la date~ utraty ważności - (f.) dated’expiration~ uzyskania ważności - (f.) date del’entrée en vigueur, (f.) date de validité~ wcześniejsza - (f.) date antérieure~ wejścia w życie - (f.) date del’entrée en vigueur~ wniesienia zgłoszenia - (f.) date dedépôt d’une demande~ wniosku - (f.) date de la demande~ wpływu - (f.) date d’arrivée, (f.) date d’entrée~ pisma procesowego - (f.) date deréception d’une pièce du procès~ wygaśnięcia ważności - (f.) dated’expiration~ wymagalności podatku - (f.) dated’exigibilité de l’impôt~ wystawienia - (f.) dated’établissement~ wysyłki - (f.) date d’expédition~ wyznaczyć datę - fixer une date~ zakupu - (f.) date d’achat~ załadunku - (f.) date de chargement~ zamknięcia ksiąg - (f.) date declôture de l’exercice~ zaopatrzyć w datę - dater~ zgłoszenia międzynarodowego - (f.) date du dépôt international~ zwolnienia z pracy - (f.) date delicenciement~ zwolnienia z więzienia - (f.) date delibération

Słownik prawniczo handlowy polsko-francuskiAnna Słomczewska

date f, époque f

Otwarty słownik polsko-francuskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

antidate

postdate

Słownik częstych błędów

Data to rzeczownik w liczbie mnogiej, który oznacza dane, np. The computer data are very promising - let's check the market (Dane komputerowe są bardzo obiecujące - sprawdźmy ten rynek). Wyraz date jako rzeczownik oznacza datę lub randkę, np. Today's date is May 23 (Dzisiejsza data to dwudziesty trzeci maja), a jako czasownik chodzić na randki