ä
ö
ß
ü
Słownik uniwersalny polsko-niemiecki Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

f Bewertung f
(wystawianie stopni) Benotung f, Zensierung f
~ szkolna Note f, Zensur f
(wycena) Schätzung f, Abschätzung f, Einschätzung f
trafna ~ ein triftiges Urteil
(wiążąca opinia) Gutachten n

ECTACO słownik polsko-niemiecki Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AUSWERTUNG

BEWERTUNG

EINSCHäTZUNG

NOTE

SCHäTZUNG

GUTACHTEN

Słownik architektury polsko-niemiecki

(f) 1. (osąd) Beurteilung f, Bewertung f 2. (stwierdzenie wartości) Wertbestimmung f, Schätzung f, Abschät­zung f, Einschätzung

Polsko-niemiecki słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej z indeksem zawodów i specjalności 2009, Artur Dariusz Kubacki

Bewertung f, Einschätzung f, Auswertung f

Słownik nieruchomości polsko-niemiecki

1. (osąd) Beurteilung f, Bewertung f 2. (stwierdzenie wartości) Wertbestimmung f, Schätzung f, Abschät­zung f, Einschätzung

Słownik z zakresu kontroli finansowej polsko-niemiecki

(f) Bewertung f, Einsch

Wielki słownik rolniczy polsko-niemiecki © prof. dr hab. Lesław Zimny

(np. wełny, wartości gleby) ~Schätzung f, Taxation f, Beurteilung f, Bewertung f, Attestieren n, Bonität f
leśn.
Wertermittlung f

Nowoczesny słownik polsko-niemiecki

f. Schätzung

n. Feedback

Feed-back

Feedback

Zensur

Gewichtung

Otwarty słownik polsko-niemiecki V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Abschätzung

Beurteilung

Wertschätzung

würdigte