à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny polsko-francuski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

f opinion f, jugement m; (stopień) note f; (recenzja) critique f; trafna ~ une opinion juste

ECTACO słownik polsko-francuski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

APPRéCIATION

éVALUATION

ESTIMATION

ESTIME

JUGEMENT

NOTATION

NOTE

ANALYSE

PRISéE

Słownik prawniczo handlowy polsko-francuski Anna Słomczewska

prisée f

notation f, estimation f, estimation f, appréciation f

Otwarty słownik polsko-francuski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

taxe

verdict