ä
ö
ß
ü

Słownik częstych błędów

Rzeczownik allusion (aluzja) łączy się z przyimkiem to, np.- I made an allusion to her financial situation (Zrobiłem aluzję do jej sytuacji finansowej). Wyraz allusion nie występuje z about