à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny francusko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

[a (l) lyzj
1.gif' />
] f aluzja f (à do)
faire ~ à qch zrobić do czegoś aluzję

ECTACO słownik francusko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ALUZJA

PRZYMÓWKA

NAPOMKNIENIE

Otwarty słownik francusko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

przytyk

Słownik częstych błędów

Rzeczownik allusion (aluzja) łączy się z przyimkiem to, np.- I made an allusion to her financial situation (Zrobiłem aluzję do jej sytuacji finansowej). Wyraz allusion nie występuje z about