Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) szczeknięcie;

(Verb) szczekać;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (tex) wątek

n (dog's bark) szczeknięcie
interj ~! hau!

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

wątek (włók.), (pot.) szczekanie psa (dziec.)
szczekać

Nowoczesny słownik angielsko-polski

hau, hau

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WĄTEK [TEKST.]

TRAMA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

hau

Wordnet angielsko-polski

(the yarn woven across the warp yarn in weaving)
wątek, wątek tkacki
synonim: weft
synonim: filling
synonim: pick

Słownik audio-video Montevideo

gwarowo: techniczny synonim słowa "
okay"

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

szczekać

wątek

Słownik techniczny angielsko-polski

wątek m

Przykłady użycia

♫ I said, "Woof, be mine!" and you gave a wail and then ♫
♫ "Psiaku, chcesz być mój?" a ty zawyłeś ♫

TED

Video: Woof!
Wideo: Hau!

TED

You are nothing but a lonely woof pigeon.
Jesteś tylko małym, samotnym gołębiem.

Something that made him say Woof!
Coś, co każe mu powiedzieć Uuuf!

sorry, big guy, Woof!
Przepraszam, duży chłopie, Woof!

In English comic books, woof, woof'.
W komiksach po angielsku, woof, woof'.

Bears don`t say, ``Woof.`` They say, ``Grrr.``
Miśki nie mówią Woof Mówią Grr