Wordnet polsko-angielski


1. (a rational motive for a belief or action
"the reason that war was declared"
"the grounds for their declaration")
reason, ground
synonim: powód
synonim: przyczyna
synonim: motyw
synonim: pobudka
synonim: źródło

2. (anything in accord with principles of justice
"he feels he is in the right"
"the rightfulness of his claim")
right, rightfulness: :

3. (the food allowance for one day (especially for service personnel)
"the rations should be nutritionally balanced")
ration: :

4.
right: : synonim: słuszność

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(np. żywnościowa) ration
(słuszność) right
(argument) argument
(powód) reason
~ bytu raison d'etre
~ stanu raison d'etat
mieć ~cję/nie mieć ~cji to be right/wrong
przyznawać komuś ~cję to accept sb's argument

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

ration n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RIGHT

REASON

ARGUMENT

CAUSE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. right
2. argument
3. reason

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f reason; (żywnościowa) ration; mieć be right; nie mieć ~i be wrong; ~e polowe (bojowe) combat rations, am. field rations

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

right
reason

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

radix

ration

rationale

Nowoczesny słownik polsko-angielski

take

allowance