Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) rolnictwo poletko, zagon, grządka; fragment, kawałek, skrawek; historia muszka; sztuczny pieprzyk; łata, łatka; placek; wykwit, plama, plamka; połać; przepaska; opatrunek; płat; terytorium, rewir; okres, passa; technika wstawka korekcyjna, podprogram korekcyjny; technika połączenie elektryczne; medycyna plaster;
strawberry patch - rolnictwo zagon truskawek;
cabbage patch - rolnictwo zagon kapusty;
sb’s patch - czyjś rewir;
patches on the elbows - łaty na łokciach;
eye patch - opaska na oko, przepaska;
go through a bad patch - przechodzić ciężki okres w życiu;
in patches - miejscami, chwilami;

(Verb) zszywać z łatek, (za)łatać, połatać; stanowić łatę w; technika nakleić/naklejać; połączyć przewodem;
patch through - technika wstawić/wstawiać poprawkę do;
patch together - sklecić, zlepić/zlepiać, pozlepiać; zszyć/zszywać, pozszywać; (z)montować;
patch it up - pogodzić się;
patch a call through - technika przełączyć rozmowę;
patch up - (po)składać do kupy, sklecić, (za)łatać, połatać, naprawić/naprawiać, (wy)reperować; (u)ratować; opatrzyć/opatrywać;
patch up - (po)składać do kupy, sklecić, (za)łatać, połatać, naprawić/naprawiać, (wy)reperować; (u)ratować; opatrzyć/opatrywać;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(covering over hole) łatka, łata
(over wound) opatrunek, (over eye) przepaska.
2.
(superficial mark or stain) plamka
(distinctive area) skrawek.
3.
(piece of ground) skrawek, zagon, grządka.
4.
(scrap, remnant) skrawek.vt (mend) łatać, naklejać łatkę.~ cpds~-pocket n C kieszeń naszywana
~work n C patchwork

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

łata, łatka, skrawek (materiału), opaska (na oko), opatrunek, plaster, plama, miejsce, cętka, ustęp (w książce), grządka, płat (śniegu), obłok, rejon, obwód
~ together formować w pośpiechu, (s) klecić
~ up łatać, załatać, naprawiać, załagodzić
bad/sticky ~ pechowy okres w życiu
be not a ~ on sb być nie tak dobrym jak ktoś

Nowoczesny słownik angielsko-polski

poprawka

terytorium

aktualizacja

program naprawczy

poletko

opatrunek

plama

przepaska

rewir

plamka

okres

plasterek

połączenie elektryczne

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n
1. skrawek (materiału), łata, plaster
2. małe pole lodowe
3. plama
4. łacha

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

plama f, wykwit m, łata f

łatać vt

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

plama, wykwit, łata, łatać

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s łata, łatka
plaster
vt (także ~ up) łatać, naprawiać

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SKRAWEK MATERIAŁU

MUSZKA

PRZEWIĄZKA NA OKU

PLAMA ŚWIATŁA

ŁACHA

PŁAT

GRZĄDKA

GRZĘDA

DOSZTUKOWAĆ

POŁATAĆ COŚ

ŁATAĆ

NAPRAWIAĆ

ZAŁATAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N łata
N opaska (na oko)
N miejsce (w książce, na głowie)
N chwila (w znajomości)
N plama (mokra)
N płat (śniegu)
V łatać (ubranie)
V Phras załatać
V Phras załagadzać

Wordnet angielsko-polski


1. (a piece of soft material that covers and protects an injured part of the body)
opatrunek
synonim: bandage

2. (a piece of cloth used as decoration or to mend or cover a hole)
łata: :

3. (a small contrasting part of something
"a bald spot"
"a leopard's spots"
"a patch of clouds"
"patches of thin ice"
"a fleck of red")
łata: : synonim: spot
synonim: speckle
synonim: dapple
synonim: fleck
synonim: maculation

4. (a short set of commands to correct a bug in a computer program)
łata: :

Słownik internautów

łata

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Łatka

plaster

skrawek

zagon

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

płat; łata; patka
~, shoulder - patka (na kołnierzu); wojsk. naramiennik
~, snow - płat śniegu

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

płat
~, gravel - płat żwiru
~, snow płat sniegu

Słownik techniczny angielsko-polski

1. łata f
2. połączenie sznurem
3.wstawka do programu, podprogram korekcyjny
4. plama (np. substancji rozlanej na wodzie) f
5. obłok m, mgia lokalna
6. ławica lodów

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Hornby's Ministry of Stories will open tomorrow in a patch of real estate in Hoxton, east London, and is funded by the Arts Council.

www.guardian.co.uk

In the end we went with a patch of sand and a single rock.

www.guardian.co.uk

It can be applied as a cream or patch as well as taken as a tablet.

www.guardian.co.uk

After all, Swiss police, the hosts at the Berne meeting of international detectives, estimate the Panthers have struck on their patch between 10 and 15 times in the last two years alone.

www.guardian.co.uk

Now, what is the success rate of a blood patch?
A teraz, jaka jest skuteczność tego łatania krwią?

He wanted us to patch him through to the E-4.
Chciał, żeby go połączyć z E-4.

He cut a patch in the back of my head.
Wyciął mi łatę na głowie.

How did you two patch things up, if I might ask?
Jak ci dwie poprawki rzeczy, czy mogę zapytać?

You got one patch of hair when you're a baby.
Mieliście mało włosów gdy byliście dziećmi.

Maybe we could patch her up and she'd be all right.
Może ją poskładamy i wszystko będzie w porządku.

What do you think he's got that patch on for?
Ma jedno oko? A po cóż by zakładał klapkę?

You know, we can use it to patch the window.
Możemy tego użyć jako łaty na okno.

Does he still have that patch of white in his hair?
Czy on nadal ma tą biała łatę we włosach?

I just hope it's not the one under that eye patch.
Mam tylko nadzieję, że nie to pod przepaską.

Before you know it, everybody'll be walking around with a patch in their head.
Zanim się kapniesz, wszyscy będą chodzić z łata na głowie.

You've got 40 seconds to run a patch for me.
Masz 40 sekund, żeby mnie połączyć.

She's got her mom's eyes and a red patch of hair just like Dad.
Wcale nie. Ma oczy po matce i czerwony odcień włosów po ojcu.

Perhaps we can find a dry patch to sleep on.
Może znajdziemy suchy kawałek gdzie można będzie się wyspać.

He used to patch me up when I thought it was impossible.
Reperował mnie, gdy myślałem, że to już niemożliwe.

My wife and I were going through a rough patch.
Moja żona i ja przechodziliśmy przez ciężki okres.

I don't know why he's calling you on my patch.
Teżnie wiem czemu chce z tobą rozmawiać z mojego telefonu.

How the hell am I supposed to share a patch with them?
Jak mam dzielić z nimi tę samą naszywkę?

I had a rough patch myself a few years back.
Ja miałem trudny okres parę lat temu. Może ty...

I had to remove your husband's left arm, patch his right hand.
Musiałem usunąć lewe ramię pani męża, załatać jego prawą dłoń.

A gap has opened, they want us to patch it.
Zrobiła się przerwa i mamy ją zamknąć.

You argue with the customers, and I have to patch everything up.
Kłóciłeś się z klientami, a ja musiałem wszystko naprawić.

Don't let that president's patch go to your head, son.
Nie pozwól żeby naszywka zamieszała ci w głowie.

He's going through a bad patch at the moment, but it's not his fault.
Przechodzi teraz obecnie ciężkie chwile w swoim życiu, ale to nie jego wina.

Next time you order a termination on my patch, tell me.
Następnym razem kiedy zamówisz egzekucję na moim podwórku, daj mi znać.

I'm sure you can patch up that little misunderstanding about the dead body.
Jestem pewien, że możesz naprawić to małe nie porozumienie z trupem.

We're just clearing a little patch of trees for my press conference.
Można zauważyć kilka ciężarówek. Tylko usuniemy kilka drzew na moją konferencje prasową.

I can patch him up but he needs a medic right now!
Mogę go tutaj opatrzyć, ale potrzebny jest lekarz!

Call, I need you to patch into the ship, and open the hatch.
Call, potrzebuję cię, żeby połączyć się ze statkiem... i otworzyć właz.

The new underground means business on his patch is booming.
Nielegalne interesy na ich terenie kwitną.

Just trying to fix this little dude on my patch.
Próbuję naprawić gostka na mojej naszywce.

Plans have changed, and you would look so cute in an eye patch, Mama.
Plany się zmieniły, wyglądałabyś uroczo w opasce na oko, mamo.

Patch her line through the call box as soon as you can.
Przełącz jej linię przez skrzynkę telefoniczną gdy tylko będziesz mógł.

I'm the patch of blue sky in the fairy tale.
Jestem łatką błękitnego nieba z bajki.

Maybe now, I can help you patch things up with Mom?
Może teraz pomogę ci się pogodzić z mamą?

More than you make on this patch of ground.
O wiele więcej niż wyciągnę z tego skrawka ziemi.

Could you please patch me through to hospital security?
Proszę połączyć mnie z ochroną szpitala.

Now we need those 30 seconds to patch into the mainframe.
Potrzebujemy te 30 sekund, żeby dostać się do komputera centralnego.

I usually call dispatch and they patch me through on a restricted line.
Jeśli ja chcę go złapać, dzwonię na centralę, a oni mnie z nim łączą.

I do the cabbage patch and the white boy shuffle.
Robię łatę kapusty i biały chłopiec szurają nogami.

I don't usually drink before noon, but I'm going through a rough patch.
Zwykle przed południem nie piję, ale przechodzę przez ciężki kawałek chleba.

I generally have a strong will but this time I got a patch.
Generalnie mam silną wolę, ale w tym przypadku kupiłem sobie plaster.

No, he's not totally bald, just a little patch in front.
Nie, nie jest całkowicie łysy, ma mały pasek z przodu.

I'm not trying to patch up with my ex, sneaking around behind your back!
To nie ja próbuję poprawić moje stosunki z byłą, Kombinując za Twoimi plecami!

If the issue involves, as your patch suggests, fish and wildlife, have at it.
Jeśli problem dotyczy, jak sugeruje twoja odznaka, ryb i dzikiej przyrody, to miłej zabawy.

This is the third time this week I've had to patch you up.
To już trzeci raz w tym tygodniu kiedy muszę cię łatać.

If you ever want this patch back, I'll understand.
Jeżeli kiedykolwiek chciałby pan to z powrotem, zrozumiem.

You think they make a patch for this? - You have to go.
myślisz, że robią na to łaty? - musisz już iść.