Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) pokrywa; religia paliusz, rosochacz, całun, kir; trumna; obłok, chmura; atmosfera; uczucie;
cast a pall over sth - zepsuć/zmącić nastrój czegoś;
pall of gloom - ponura atmosfera;
pall of mystery - zasłona tajemnicy;

(Verb) okrywać całunem; spowszednieć; nudzić; przesycać; sprzykrzyć;
pall on sb - (s)przykrzyć się, znudzić się komuś;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
obłok, chmura
a ~ of smoke hung over the city nad miastem unosił się smog.
2.
całun.~ cpd ~bearer n żałobnik niosący trumnę

vi: to ~ (on sb) przykrzyć się, nudzić się (komuś)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(on/upon) nudzić (się), przesycać, sprzykrzyć
całun, kir, chmura (np. dymu wisząca nad czymś), atmosfera (napięcia, strachu), uczucie (niepokoju, zagrożenia)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

trumna

chmura

kir

Słownik zwrotów amerykańskiego angielskiego

pOln Trumna (niesiona na pogrzebie) I was one of the pall bearers (By3em jedn1 z osób nios1cych trumne) - Student University of Tennessee (2000)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

1. - n dosł. fig. całun

2. - vi przykrzyć się, nudzić (się)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CAŁUN [KOŚC.]

KIR [KOŚC.]

PALKA

POKRYWA (MGŁY)

PRZYKRZYĆ SIĘ

SPRZYKRZYĆ SIĘ

ZBRZYDNĄĆ

PRZEJADAĆ

ZNUDZIĆ SIĘ

MIERZNĄĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

V wyświechtywać się
N całun

Wordnet angielsko-polski


1. (hanging cloth used as a blind (especially for a window) )
zasłona
synonim: curtain
synonim: drape
synonim: drapery
synonim: mantle

2. (burial garment in which a corpse is wrapped)
całun: : synonim: shroud
synonim: cerement
synonim: winding-sheet
synonim: winding-clothes

3.
palka: :

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. liturg. paliusz
palka

2. kośc. całun
kir

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

całun

ciemny

obłok

znudzić

Słownik religii angielsko-polski

palka f (podwójny czworobok lniany służący do nakrywania kielicha)

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

kir
~ of death - przen. całun śmierci

Słownik techniczny angielsko-polski

przesuwacz (w wybieraku) m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This situation casts a pall over the GNSS project, which is otherwise something to be welcomed.
Ta sytuacja stawia projekt GNSS, który zasadniczo zasługuje na poparcie, w złym świetle.

statmt.org

Claire Tomalin1 The present chancellor of the exchequer shares his name with a young man who ended his life, after a night of dancing, lying face down with a bullet through his heart? Where and when?2 From which famous actress is the prime minister descended, and from which member of the royal family?3 How many of the 10 pall bearers at the funeral of Thomas Hardy in Westminster Abbey can you name?.

www.guardian.co.uk

Then it seemed for a second that the pall of my misery was lifted.
Przez chwilę byłem pewien, że moje nieszczęście dobiegło końca.

This it is not the best moment, I because arranged from my pall Markiem.
To nie najlepsza chwila, bo umówiłem się z moim kumplem Markiem.

Pall Mall for that smooth, go anywhere taste.
Pall Mall to aksamitny smak na kazda okazje.

This situation casts a pall over the GNSS project, which is otherwise something to be welcomed.
Ta sytuacja stawia projekt GNSS, który zasadniczo zasługuje na poparcie, w złym świetle.

Death of husband, death of children... pall of gloom, bemoan forever
Śmierć męża, śmierć dzieci... całun mroku, opłakują na zawsze