Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) (wy)lądować; wysiadać na ląd, schodzić na ląd; wodować, przybijać do brzegu; upaść, upadać; siąść, siadać, usiąść; osiąść; wyładować, wyładowywać; wyławiać, wyciągać z wody, złowić; załapać się; wymierzyć (cios);
land a contract - podpisywać umowę z nowym klientem;
land on - naskoczyć na kogoś;
land up penniless - zostać bez grosza;
land a blow - walnąć, uderzyć;
land a plane - lotnictwo sprowadzić samolot na ziemię, wylądować;
land up in sth - (Phrasal Verb) wylądować, znaleźć się;
land on the scrap heap - biznes być odstawionym na boczny tor, trafić do lamusa;
land up doing sth - w końcu zrobić coś, skończyć się na robieniu czegoś;
land on the street (level) - wylądować/znaleźć się na ulicy, wylądować na bruku;
land in sth - (Phrasal Verb) znaleźć się w czymś, znaleźć się gdzieś;
land sb in sth - wpakować kogoś w coś;
land on one’s feet - spaść na cztery łapy;
land a job - otrzymywać pracę;
land oneself in trouble - wpakować się w kłopoty, wpaść w tarapaty;
land an account - zdobywać nowego klienta;
land an account - zdobywać nowego klienta;

(Noun) teren; ziemia, rola, grunt; kraj, kraina; ląd;
developed land - budownictwo teren zagospodarowany;
on land - na lądzie;
land jobber - finanse spekulant gruntami;
private land - teren prywatny, własność prywatna;
land clearance - oczyszczanie terenu;
the war on land - militarny działania wojenne na lądzie;
land line - linia naziemna; telefon stacjonarny;
sb’s native land - czyjś kraj rodzinny/ojczysty, czyjaś ojczyzna;
never-never land - (Noun) kraina marzeń, kraina fantazji;
land use - zagospodarowanie terenów; rolnictwo gospodarka gruntami, użytkowanie ziemi/gruntów;
land breeze - geografia wiatr od lądu, bryza lądowa;
land surveyor - geometra, mierniczy;
law of the land - prawo lokalne;
land bank - finanse bank rolny/ziemski; bank hipoteczny;
land measure - miara gruntowa;
land girl - historia młoda kobieta zatrudniona przy pracach rolnych w czasie wojny;
no man’s land - ziemia niczyja;
get one’s land legs - przyzwyczaić się do chodzenia po lądzie;
land prices - ceny gruntu/ziemi;
land registrar - prawniczy notariusz prowadzący księgi wieczyste;
land of promise - (Noun) Ziemia Obiecana;
land registry - administracja kataster; prawniczy hipoteka;
land power - potęga lądowa; militarny siły lądowe;
the holy land - religia Ziemia Święta;
arable land - rolnictwo ziemia orna;
land patent - prawniczy dokument nadania ziemi;
building land - (Noun) budownictwo teren pod zabudowę;
dry land - (Noun) suchy ląd; przyroda stały ląd;
land agent - biznes zarządca majątku, pośrednik w handlu nieruchomościami;
land mine - militarny mina lądowa;
land ownership - własność ziemi/gruntu;
spy out the land - badać grunt;
land consolidation - biznes scalanie gruntów;
the land - wieś;
land wind - wiatr od lądu;
land law - administracja ustawa rolna, prawo ziemskie;
land hunger - głód ziemi;
from many lands - z wielu krajów;
lands - (Noun) posiadłości;
land reform - reforma rolna;
land tenure - administracja dzierżawa gruntu;
farm land - rolnictwo ziemia rolna;
land development - zagospodarowanie terenu;
land army - militarny wojska lądowe, armia lądowa; historia kobieca służba rolna w czasie wojny;
plough-land - rolnictwo rola;
the land of thousand lakes - geografia kraina tysiąca jezior;
throughout the land - w całym kraju;
plot of land - działka, parcela;
land form - geologia element rzeźby naturalnej terenu, rzeźba naturalna terenu;
land was sighted. - literatura Ujrzano ziemię/ląd.;
land charge - finanse opłata gruntowa;
prime land - najlepsza ziemia rolna; budownictwo najlepszy teren pod zabudowę;
land yacht - marynistyka żaglowóz;
land carriage - biznes transport/przewóz lądowy;
grass-land - pastwisko, łąka;
in the land of the living - wśród żywych;
fertile land - rolnictwo żyzna ziemia;
the land of dreams - kraina marzeń;
land mile - technika mila lądowa;
the land of milk and honey - kraina mlekiem i miodem płynąca;
the promised land - (Noun) Ziemia Obiecana;
by land - drogą lądową, lądem;
barren land - rolnictwo jałowa ziemia, nieurodzajna ziemia;
land surveying - geodezja geodezja;
land bonds - listy zastawne;
the lie of the land - ukształtowanie terenu; położenie, sytuacja;
public land - teren publiczny, własność publiczna;
live on the land - żyć/mieszkać na wsi;
common land - (Noun) teren ogólnie dostępny;
land agency - biznes zarząd majątkiem, biuro pośrednictwa w handlu gruntami;
native land - ojczyzna, kraj rodzinny;
land drainage - osuszanie gruntu;
table-land - przyroda płaskowyż;
land bridge - geologia pomost lądowy, droga lądowa;
land forces - militarny siły lądowe;
scorched-land policy - (Noun) militarny polityka spalonej ziemi, taktyka spalonej ziemi;
the land of the rising sun - geografia kraj kwitnącej wiśni;
land crab - przyroda krab lądowy;
marginal land - (Noun) rolnictwo tereny nieurodzajne; rolnictwo ziemia nieurodzajna;
land credit - finanse kredyt hipoteczny;
land tax - prawniczy podatek gruntowy, podatek od nieruchomości;
land forces - militarny siły lądowe;
scorched-land policy - (Noun) militarny polityka spalonej ziemi, taktyka spalonej ziemi;
the land of the rising sun - geografia kraj kwitnącej wiśni;
land crab - przyroda krab lądowy;
marginal land - (Noun) rolnictwo tereny nieurodzajne; rolnictwo ziemia nieurodzajna;
land credit - finanse kredyt hipoteczny;
land tax - prawniczy podatek gruntowy, podatek od nieruchomości;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U
1.
ziemia
~ mass kontynent
(land) stały ląd
(mil) : ~ forces siły lądowe
to reach/make ~zawijać do portu
(fig) :

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

ziemia, ląd, teren, kraj, kraina
lądować, wylądować, wysadzać, wyładowywać, wyławiać, wyciągać z wody
~ in (pot.) ~znaleźć się w (np. sytuacji)
~ sth (pot.) ~dostać coś, uzyskać coś
~ on one's feet wyjść szczęśliwie z kłopotów
~ up wylądować, przybyć
make ~ osiągnąć brzeg, dotrzeć do brzegu

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. ziemia, grunt 2. kraj~ bank bank hipoteczny~ banking obrót nieruchomościami przez bank~ jobber spekulant gruntami ~ prices ceny ziemi ~ registration tax podatek od wpisu do księgi wieczystej~ tax podatek gruntowy

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n ziemia, grunt, teren land agent 1. zarządca majątku 2. pośrednik w handlu nieruchomościami land and building grunt i budynki land and mortgage register księga hipoteczna land bank bank ziemski, bank rolny land clereance zagospodarowanie terenu land estate majątek ziemski land jobber spekulant gruntami land ownership własność ziemi lub gruntu land prices ceny ziemi land purchase zakup ziemiLand Registrar notariusz prowadzący księgi wieczyste land registration wpis do księgi wieczystej land registry wydział ksiąg wieczystych, hipoteka (instytucja) land sale sprzedaż ziemi land tax podatek gruntowy land tax dues należność podatkowa z nieruchomości land use regulation regulacja korzystania z gruntów land value wartość ziemiabsolute land rent absolutna renta gruntowa commonly owned land grunt wspólny entry in the land and mortgage register wpis do księgi wieczystej by land drogą lądowąlaw of land registry prawo hipoteczne to enter in the land registry hipotekować to enter a mortgage on sb's property in the land registry wchodzić komuś na hipotekęvt 1. pojmać 2. znaleźć się to land a criminal pojmać przestępcęto land up in prison znaleźć się w więzieniu

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

kraj 2+ nieruchomość

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

1. pojmać 2. znaleźć się

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s ziemia, ląd
kraj
rola
~ mine mina lądowa
lay of the ~ ukształtowanie (konfiguracja) terenu
no man's ~ ziemia niczyja, strefa neutralna
by ~ drogą lądową
vt wysadzać (wyładowywać) na ląd
zdobyć (nagrodę itp.)
pot. wpakować (kogoś w kłopot itd.)
vi lądować
wy-siadać
trafić (gdzieś)
lądować, przyziemiać się

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n ziemia, ląd
kraj
grunt
by land - drogą lądową
vt wysadzać (wyładowywać) na ląd
fig. pot. to land sb with sth - wpakować komuś coś na głowę, wrabiać kogoś
vi lądować
wysiadać (na ląd)
trafić (gdzieś)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZIEMSKI

GRUNTOWY

ZIEMIA

LĄD

KRAJ

KRAINA

NARÓD

ROLA

WYSADZAĆ

WYŁADOWAĆ

WYCIĄGAĆ

ZDOBYĆ (NAGRODĘ)

KŁOPOT: WPAKOWAĆ KOGOŚ W KŁOPOT [POT.]

LĄDOWAĆ

WYLĄDOWAĆ

WYSIADAĆ

ZSIADAĆ

DOBIJAĆ (DO BRZEGU)

TRAFIĆ

SPADAĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (material in the top layer of the surface of the earth in which plants can grow (especially with reference to its quality or use)
"the land had never been plowed"
"good agricultural soil")
ziemia, grunt
synonim: ground
synonim: soil

2. (the land on which real estate is located
"he built the house on land leased from the city")
ziemia, grunt, nieruchomość gruntowa: :

3. (agriculture considered as an occupation or way of life
"farming is a strenuous life"
"there's no work on the land any more")
gospodarowanie, gospodarzenie, gospodarzenie się: : synonim: farming

Słownik internautów

ląd
ziemia, grunt
lądować, desantować

Słownik nieruchomości angielsko-polski

ziemia, grunt

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

geogr. ziemia
ląd
kraina
pole
teren
tereny

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

ziemiakrainaterenterenyląd~, agricultural tereny rolnicze, ziemia użytkowana rolniczo~, industrial teren przemysłowy~, contaminated ziemia skażona, teren skażony~, derelict nieużytki~, leased teren dzierżawiony~, mining tereny eksploatacji górniczej~, municipal tereny miejskie, ziemia należąca do miasta~, polluted ziemia zanieczyszczona, tereny zanieczyszczone~, post-mining tereny po eksploatacji górniczej, tereny pogórnicze~, strip-mining tereny eksploatacji odkrywkowej~ under cultivation ziemia uprawna~, wooded teren zadrzewionyteren zalesiony

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

grunt
absolute land rent: absolutna renta gruntowa
agricultural land: grunt rolny
commonly owned land: grunt wspólny
contributed land: wkład gruntowy
contribution of land: wkład gruntowy
designation of land: przeznaczenie gruntu
duties of Landlord and Tenant: prawo dzierżawy
entry in the land and mortgage register: wpis do księgi wieczystej
forest land: grunt leśny
land and mortgage register: księga hipoteczna, księga wieczysta
Land Registrar: notariusz prowadzący księgi wieczyste
land registry: hipoteka (instytucja)
land tax: podatek gruntowy
land tax dues: należność podatkowa z nieruchomości
land use laws: normy regulujące używanie gruntów
land use regulation: regulacja korzystania z gruntów
law of land registry: prawo hipoteczne
partition of land: podział gruntu
record of land-ownership: hipoteka (księga hipoteczna)
to enter in the land registry: hipotekować
to enter a mortgage on sb's property in the land registry: wejść komuś na hipotekę

pojmać
znaleźć się
to land a criminal: pojmać przestępcę
to land up in prison: znaleźć się w więzieniu

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

budownictwo

teren

wyładowywać

Słownik terminów Unii Europejskiej angielsko-polski

grunt

Słownik religii angielsko-polski

ziemia f, kraina f

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

pole; grunt; kraina; obszar lądowy; teren; tereny; terytorium; ziemia; geogr. ląd; balist. pole (przewodu lufy) zob.także area; ground -
~, abandoned - roln. odłóg
~, agricultural - tereny rolnicze
~, arable - grunt orny; roln. rola
~, barren - roln. nieużytki
~, conquered - ziemia zdobyta, teren zdobyty
~, contaminated - teren skażony
~, cropped - ziemia obsiana
~, cultivated - ziemia uprawna
~, degraded - tereny zdegradowane
~, depopulated - ziemia wyludniona
~, derelict - roln. odłóg
~, derelict industrial - tereny zdewastowane przez przemysł
~, desert - ziemia pustynna
~, deserted - ziemia wyludniona
~, devastated - tereny zdegradowane
~, developed - teren zainwestowany
~, disputed - ziemia sporna
~, fallow - ziemia leżąca odłogiem; roln. odłóg
~, family - ziemia rodzinna
~, fertile - ziemia żyzna
~, flat - geogr.,topogr. równina
~, flood - zalewisko nadrzeczne
~, foreign - obca ziemia
~, forest - grunt leśny
~, idle - roln. nieużytki, odłóg, ugór
~, grazing - obszar wypasu (zwierząt), tereny pastwiskowe, pastwisko
~, imperial - hist. ziemia cesarska
~, inhabited - obszar zamieszkały
~, inhospitable - przen. obszar niegościnny
~, irrigated - teren nawadniany
~, low-lying - obszar nisko położony, obszar nizinny
~, military - teren wojskowy
~, mining - teren górniczy
~, native - ojczyzna, ziemia ojczysta
~, no man's - ziemia niczyja
~, occupied - ziemia okupowana
~, plough - grunt orny
~, recreation - tereny rekreacji
~, resource rich - ziemia bogata w zasoby
~, riverside - tereny nadrzeczne
~, rural - teren wiejski
~, shell cratered - teren usiany lejami po pociskach
~, tidal - geogr. obszar znajdujący się w strefie pływów
~, tribal - ziemia należąca do plemienia
~, uncultivated - roln. odłóg
~ under crops - roln. pole zasiane
~, undeveloped - bud. teren niezainwestowany
~, untilled - roln. ziemia leżąca odłogiem, odłóg
~, virgin - ziemia dziewicza
~, waste - roln. ziemia leżąca odłogiem, odłóg

Słownik środowiska angielsko-polski

lądowy

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

geogr. ląd
obszar
tereny
ziemia
kraina
teren
grunt
~, agricultural - tereny rolnicze, ziemia użytkowana rolniczo
~, arable użytki rolne, grunt orny, grunt uprawny, tereny orne, ziemia uprawna
~, barren nieużytki
~, contaminated teren skażony, ziemia skażona
~, cropped ziemia obsiana
~, cultivated ziemia uprawna
~, degraded tereny zdegradowane
~, derelict industrial tereny zdewastowane przez przemysł
~, devastated tereny zdegradowane
~, developed teren zainwestowany
~, fallow roln. odłóg
~, farming ziemia uprawna
~, flood rozlewisko nadrzeczne, zalewisko
~, forest grunt leśny, ziemia w użytkowaniu leśnym
~, forested teren zalesiony, ziemia zalesiona
~, frozen grunt przemarznięty
~, grazing obszar wypasu zwierząt, pastwisko, tereny pastwiskowe
~, green użytki zielone
~, idle nieużytki
~, improved ziemia zmeliorowana
~, industrial teren przemysłowy
~, irrigated teren nawadniany
~, low lying obszar nisko położony
~, marginal obszar brzeżny
~, mining teren górniczy
~, plough grunt orny
~, ploughed grunt zaorany
~, reclaimed teren zrekultywowany
~, recreation tereny rekreacji
~, residential tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny mieszkalnictwa
~, riverside tereny nadrzeczne
~, surrounding teren otaczający
~, tidal obszar znajdujący się w strefie pływów, teren znajdujący się w zasięgu pływów morskich
~, undeveloped teren niezainwestowany
~, uninhabited teren niezamieszkały
~, untilled odłóg
~, warehousing tereny składów i magazynów
~, waste odłóg

Słownik techniczny angielsko-polski

1 ląd m, teren m
2. powierzchnia styku (części współpracujących), powierzchnia między rowkami, pole gwintu lufy
3. pole kontaktowe

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

This means that 87% of the land that was once afforested has already been cleared.
To oznacza, że 87% obszaru niegdyś zalesionego przekształciło się w pustkowie.

statmt.org

The righteous shall never be removed; But the wicked shall not dwell in the land.
Sprawiedliwy się na wieki nie poruszy; ale niezbożnicy nie będą mieszkali na ziemi.

Jesus Army

He smote also all the first-born in their land, The chief of all their strength.
Nawet pobił wszystko pierworodztwo w ziemi ich, początek wszystkiej siły ich.

Jesus Army

And then over to the left is Bureau of Land Management land and some private land.
Po lewej stronie jest Biuro Zarządu Terenowego i kilka prywatnych własności.

TED

And Segub begat Jair, who had three and twenty cities in the land of Gilead.
A Segub spłodził Jaira, który miał dwadzieścia trzy miast w ziemi Galaadskiej.

Jesus Army

It had been due to land in the Cuban capital at 7:50pm, but reported an emergency at 5:42pm and subsequently lost contact with air traffic controllers.

www.guardian.co.uk

Disconnection, one senses, is a not-unfamiliar state for DBC Pierre, whose nomadic lifestyle has led him to this rural Irish hinterland of drumlins, lakes and parochial towns close to the border with Northern Ireland.

www.guardian.co.uk

In the fierce snowstorms that swept across Ireland in January, he was cut off for four weeks, the road impassable even in his four-wheel-drive land Rover.

www.guardian.co.uk

Families forced off their land and into illegal plots as minister drafts tougher trespass powers for police.

www.guardian.co.uk

There's no show in the land that's on every day, doing what we do, that gets it right immediately.

www.guardian.co.uk

We're going to have to come in low to land.
Aby wylądować, musimy podejść bardzo nisko.

You give money to the people so they can buy land.
Dajesz ludziom pieniądze na zakup ziemi.

Both feet have to land on the board at the same time.
Obie stopy muszą wylądować na desce równocześnie.

And from the land behind the wall was real money.
Prawdziwe pieniądze nadchodziły z kraju za murem.

I've always got my eyes open for some good land.
Zawsze mam oczy otwarte na dobrą ziemię.

Going by land will take a week, thas too long.
Dotarcie tam lądem zajmie tydzień, to za długo.

He has family in the land of which come from?
Masz rodzinę w tej której pochodzisz?

The best thing my father left me was the land.
Najlepsze, co ojciec mi zostawił, to ziemia.

Security is in place and you are clear to land.
Ochrona jest na miejscu i możecie swobodnie lądować.

I want the land team ready to go in 10 minutes.
Zespół lądowy ma być gotowy za 1 0 minut.

He wants to buy the land or give it to the people.
Chce rozdawać lub kupować ludziom ziemię.

They are the ones who want to buy land from my mum.
Ci goście chcą kupić ziemie on mojej mamy

Gave the people of this land hope for the future.
Dałeś ludziom z jego królestwa nadzieję na lepszą przyszłość.

For you and me is the best When we share the land.
Dla ciebie i dla mnie jest najlepszym kiedy akcje ziemię.

When it's over we better land on the right side.
Kiedy wszystko się skończy, musimy być po właściwej stronie.

I really have no idea how to land this thing.
Nie mam pojęcia, jak tym wylądować.

This land has been in my family for over a century.
Ta ziemia należy do mojej rodziny od ponad wieku.

There was a time when the King and the land were one.
To były czasy, gdy król i ziemia stanowiły jedność.

If you want your land, we could trade back for it.
Wiecie, jeśli nadal chcecie swoją ziemię to możemy się wymienić.

But you came to our land 500 years ago and you've never left.
Ale wy przybyliście na nasza ziemie 500 lat temu i nigdy jej nie opuściliście.

How much did you make off of all this land?
Ile zarobiłeś na tych wszystkich ziemiach?

You're saying those who work the land get to buy it?
Pracujący na ziemi będą mogli ją kupić?

This land where death is not the end, but only the beginning.
W miejscu, gdzie śmierć to początek, a nie koniec.

In your land one god is perhaps enough, but we have need of many.
W twoim kraju jeden Bóg może wystarcza, ale u nas potrzeba wielu!

The young are leaving, so who will remain to work the land?
Młodzi porzucają rolnictwo, a zatem kto pozostanie, aby uprawiać ziemię?

But it was land that gave life a new home.
Ale nowym domem dla życia stał się ląd.

We'll let them know they can never take us from this land!
Niech się dowiedzą, że nie można nas wyrzucić z naszej ziemi!

She's been out there ever since, living off the land.
Od tej pory jest tam na wolności, żyjąc dziko.

You will make him see what men are born in this land.
Pokażesz mu jacy mężczyźni rodzą się w tym kraju.

Let the black man have his own land and property.
Pozwólmy by czarni mieli swą własną ziemię i własność!

When my father died, they discovered oil on our land.
Po śmierci ojca odkryIi w naszej ziemi naftę.

He will come from the sky and leave by land.
Przyjdzie z niebios i odejdzie ziemią.

That's what I needed to get to that other land.
Tego właśnie potrzebowałem, dostać się do tamtej krainy.

Leave this place quickly before it become a land of death!
Uciekajcie, zanim ta ziemia zamieni się w krainę śmierci!

Yeah, so how'd you ever know what goes on in the other land?
Yeah, więc czy kiedykolwiek wiedziałeś o co chodzi w innym kraju?

But there is a hope all across this great land.
Ale jest nadzieja w naszym wielkim kraju.

Two years ago, we start to see about our land claims.
Dwa lata temu, chcieliśmy uregulować nasze prawa do ziemi.

People used to say girls went to college only to land a husband.
Ludzie zwykli mówić, że dziewczęta szły na studia tylko, by złapać męża.

I need to stay here and lead the search on land.
Muszę tu zostać i rozpocząć poszukiwania na lądzie.

I can not land there to pick you back up.
Nie mogę tam wylądować, by cię potem zabrać.

I can see a long trip, to buy some land.
Tak. Tak. Tutaj widzę długą podróż.

You will have the land, the force that lives when we all die.
Będziesz miał ziemię, siłę, która nadal żyje, kiedy my umieramy.

What I'm most happy about is the opportunity to share this land.
Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę się podzielić tą ziemią.

There's one person I don't want following me to this new land.
Jest jedna osoba, której nie chce w tym nowym świecie.

There's no way to know how the car's going to land.
Nie ma sposobu, żeby wiedzieć jak wyląduje samochód.

There's not a lot of dry land to stand on here.
Faktycznie, nie ma tu zbyt wiele suchego gruntu.

I bought the land up at to do the Reach community.
Kupiłem ziemię koło Reach, na potrzeby społeczności Reach.

I just needed to sell one more piece of land.
Musiałem tylko pozyskać jeszcze jeden kawałek gruntu.

I like a living room you can land a plane in.
Podoba mi się salon. Można tu lądować samolotem.

Did he cause that tree to land on my car last week?
To on zwalił drzewo na mój samochód?