Wielki słownik angielsko-polskired. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Interjection) hej!;

(Noun) marynistyka barka;

Nowoczesny słownik angielsko-polski

hej

Wordnet angielsko-polski

(a flatbottom boat for carrying heavy loads (especially on canals) )
barka
synonim: barge
synonim: flatboat
synonim: lighter