Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) lesbijka, homoseksualista, homo, gej;
be gay - być gejem;

(Adjective) beztroski, żywy, wesoły, jaskrawy; dla gejów, gejowski; rozwiązły;
gay bar - bar dla gejów;
gay rights - prawa homoseksualistów;
gay pub - pub dla gejów;
gay community - społeczność gejowska;
gay couple - para lesbijek, para gejów, związek homoseksualny;
gay couple - para lesbijek, para gejów, związek homoseksualny;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj
1.
(jubilant) wesoły.
2.
(colloq, homosexual) homoseksualny
gejowski.n (person) homoseksualista, gej, lesbijka

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pederasta, homoseksualista, pedał, gej
wesoły, żywy, beztroski, kolorowy, barwny

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wesoła

wesołe

gejowski

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n pot. homo, homoseksualista, gej
lesbijka
he's gay - on jest gejem
adj gejowski, homoseksualny
dawn. beztroski
wesoły, radosny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WESOŁY

BARWNY

RADOSNY

ŻYWY (O KOLORZE)

ROZWIĄZŁY (STYL ŻYCIA)

HOMOSEKSUALISTA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N homoseksualista
N homoseksualny
Adj wesoły
Adj barwny

Wordnet angielsko-polski

(someone who is sexually attracted to persons of the same sex)
homoseksualista, kochający inaczej
synonim: homosexual
synonim: homophile
synonim: homo

(homosexual or arousing homosexual desires)
gejowski
synonim: queer
synonim: homophile (a)

Słownik internautów

gej

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

pedalski

pedał, parówa, ciota, homo

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bezmyślny

pedał

rozpustny

żywy

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

pot. pedał; gej

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I therefore say that lesbian, gay and bisexual rights are non-negotiable.
Dlatego też mówię, że prawa lesbijek, gejów i biseksualistów nie podlegają negocjacjom.

statmt.org

in writing. - (PL) I voted for the adoption of Gay Mitchell's report.
na piśmie. - (PL) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania Gaya Mitchella.

statmt.org

And you'll note, that's the local data from Los Angeles: 25 percent prevalence among gay men.
Zwróćcie uwagę na lokalne dane z Los Angeles -- 25 procent zarażonych wśród gejów.

TED

It is extremely difficult for me as a gay man not to want to include specifically homophobia.
Dla mnie jako homoseksualisty bardzo trudne jest nieuwzględnienie homofobii.

statmt.org

Gay rights are protected by the EU Charter of Fundamental Rights.
Prawa gejów są chronione unijną kartą praw podstawowych. Nie tylko.

statmt.org

In other exploits, Voina members have thrown cats at McDonald's workers to "alleviate their boredom" and staged mock hangings of homosexuals in criticism of remarks made by Moscow's former mayor, Yuri Luzhkov, that gay pride marches were "satanic".

www.guardian.co.uk

The consensus is that middle-aged gays are happier than they were in their youth.

www.guardian.co.uk

And if they're not? I think that on his 40th birthday every gay man should get a letter from his local dog's home inviting him to come and choose the life companion of his choice.

www.guardian.co.uk

"All my non-Christian friends' perceptions of the church were about controversies over gay priests and women priests," she says.

www.guardian.co.uk

Even if Kyl was to come round, there is the problem of a crowded Congressional session, with members facing votes on the budget and tax cuts, and possibly issues such as the repeal of the ban on out gay people serving in the military.

www.guardian.co.uk

So how are your parents with you being gay? Not good.
Jak radzą sobie twoi rodzice z tym, że jesteś gejem?

I mean, she never even said anything about being gay.
Nigdy nie wspomniała o byciu lesbijką.

What kind of mother does not know that her son is gay?
Jaka matka nie wie, że jej syn jest gejem?

How my life would be different, if I hadn't been gay?
Jak moje życie byłoby inne, gdybym nie był gejem?

But how could this have happened if I'm not gay?
Ale jak mogło do tego dojść, skoro nie jestem homo?

What if one of your kids turns out to be gay?
A co jeśli twoje dziecko powie ci, że jest gejem?

They read more books, trying to find out why they're gay.
Czytają więcej książek, starają się dowiedzieć czemu są gejami.

I didn't say there was anything wrong with being gay.
Nie powiedziałem, że źle jest być gejem.

If a man is straight, no one can make him gay.
Kiedy mężczyzna jest hetero, nikt nie może zrobić z niego geja.

Yeah, they say that one out of every ten people are gay.
Mówi się, że co dziesiąta osoba jest homoseksualistą.

We were talking about walking down a street being gay.
Więc mówimy o przechadzaniu się, być gejem..

Gay parents are a huge market, and no one's writing for them.
Homoseksualni rodzice to ogromny rynek, a nikt dla nich nie pisze.

Because you didn't get her off, she must be gay?
Musi być lesbijką ponieważ jej nie zaspokoiłeś?

I'd like for you to go over there and tell him that you're gay.
Chciałbym, żebyś do niego podszedł i powiedział mu, że jesteś gejem.

Even if I was gay, it wouldn't have worked out.
Nawet jeśli byłbym gejem, to i tak by nie wyszło.

Not all your friends, but the ones in the van are gay?
To znaczy nie wszyscy, ale ci z vana są gejami?

Took me 25 years to notice my husband was gay.
Zajęło mi 25 lat uświadomienie sobie, że mój mąż był pedziem.

Which was a bit of a surprise because I'm gay.
Co było małą niespodzianką, ponieważ jestem gejem.

I thought that being gay, meant you fall in love with other men.
Myślałam, że gej zakochuję się w drugim mężczyźnie.

I just don't know what to make of it. are you gay?
Tylko nie wiem, co o tym myśleć. Jesteś gejem?

But all of a sudden, half the world is gay.
Ale nagle połowa świata jest gejami.