Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) okoliczność towarzysząca, czynnik towarzyszący; konkurent(ka), rywal(ka);

(Adjective) jednoczesny, równoczesny; towarzyszący; matematyka zbieżny, zbiegający się; prawniczy ten sam, zbieżny;
concurrent with - zbieżny z, równoczesny, współwystępujący z/wraz z;

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(with) zbieżny (z), równoczesny, współwystępujący

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

zbieżny, równoległy ~ indications wskaźniki aktualnych tendencji rynkowych~ insurance ubezpieczenie równoległe~ returns deklaracje podatkowe składane równocześnie

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

adj. zbieżny, równoległy concurrent circumstances okoliczności równoczesneconcurrent jurisdiction właściwość sądu zbieżna concurrent returns deklaracje podatkowe składane równocześnie concurrent sentences równoczesne wyroki dla tego samego człowieka za różne przestępstwa

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

współistniejący adj., współzbieżny adj

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj zbieżny, równoczesny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZBIEŻNY

TOWARZYSZĄCY

RÓWNOLEGŁY

ZGODNY

WSPÓŁDZIAŁAJĄCY

OKOLICZNOŚĆ RÓWNOCZESNA

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

współwystępujący

Wordnet angielsko-polski

(occurring or operating at the same time
"a series of coincident events")
jednoczesny, symultaniczny, równoległy, równoczesny, paralelny, synchroniczny, współbieżny, izochroniczny
synonim: coincident
synonim: coincidental
synonim: coinciding
synonim: co-occurrent
synonim: cooccurring
synonim: simultaneous

Słownik internautów

równoczesny, współwystępujący

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

zbieżny, towarzyszący, równoległy
concurrent circumstances: okoliczności równoczesne
concurrent jurisdiction: właściwość sądu zbieżna
concurrent reasons for civil responsibility: zbieg podstaw odpowiedzialności cywilnej
concurrent sentences: wyroki równoczesne (dla tej samej osoby za różne przestępstwa)

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

jednoczesny

konkurent

współbieżny

współzawodnik

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

adj. równoczesny

Słownik techniczny angielsko-polski

1. zbieżny
2. równoważny, zbieżny

Słownik częstych błędów

Concurrent znaczy zbieżny, współbieżny, istniejący/dziejący się w tym samym czasie, np. He was ill and the concurrent accident made things even worse (Był chory, a wypadek, który zdarzył się w tym samym czasie, tylko pogorszył sprawę). Jeżeli mamy na myśli konkurenta, używamy rzeczownika competitor lub rival, np. Our firm has lower prices than our competitors (Nasza firma ma niższe ceny niż nasi konkurenci)