à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik prawniczo handlowy francusko-polskiAnna Słomczewska

konkurent m, rywal m

ECTACO słownik francusko-polskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KONKURENCYJNY

WSPÓŁZAWODNICZĄCY

KONKURENT

Otwarty słownik francusko-polskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

konkurentka

rywal

Słownik częstych błędów

Concurrent znaczy zbieżny, współbieżny, istniejący/dziejący się w tym samym czasie, np. He was ill and the concurrent accident made things even worse (Był chory, a wypadek, który zdarzył się w tym samym czasie, tylko pogorszył sprawę). Jeżeli mamy na myśli konkurenta, używamy rzeczownika competitor lub rival, np. Our firm has lower prices than our competitors (Nasza firma ma niższe ceny niż nasi konkurenci)