Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) kryjówka, ukryta rzecz, skrytka, tajny skład; szopa na palach; informatyka pamięć podręczna;

(Verb) ukrywać, ukryć, umieszczać w kryjówce; informatyka umieszczać/przechowywać w pamięci podręcznej komputera;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C kryjówka, tajny skład

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

kryjówka, skład, ukryte zapasy (czegoś)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

pamięć podręczna

pamięć buforująca

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s skrytka

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n skrytka
komp. (także cache memory - )pamięć podręczna

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KRYJÓWKA

UKRYTE ZAPASY

SCHOWAĆ

Wordnet angielsko-polski

(a secret store of valuables or money)
sezam
synonim: hoard
synonim: stash

Słownik internautów

tajny skład
cache

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

schowek

skład

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

~~~ Clearing your browser cache may resolve the problem you're experiencing.
Wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki może rozwiązać Twój problem.

Google

The cache: operator shows you an archived copy of a page indexed by Google.
Operator cache: pozwala wyświetlić archiwalną kopię strony zaindeksowanej przez Google.

Google

Note: It can take several minutes for the cache history to be deleted.
Uwaga: usunięcie historii z pamięci podręcznej może potrwać kilka minut.

Google

To clear your cache in Internet Explorer 6.0+, follow these steps:
W tym celu w przeglądarce Internet Explorer 6.0 lub nowszej:

Google

Article 31 welcomes the police raid on a weapons cache.
Art. 31 z zadowoleniem odnosi się do nalotu policji na skład broni.

statmt.org

I guess being a movie star has a certain cache.
Chyba bycie gwiazdą filmową niesie ze sobą pewien prestiż.

The kit is on the way to the weapons cache.
Zestaw jest po drodze do składu z bronią.

It is too risky to return to the weapons cache.
Powrót do składu z bronią jest zbyt ryzykowny.

Article 31 welcomes the police raid on a weapons cache.
Art. 31 z zadowoleniem odnosi się do nalotu policji na skład broni.

He intended to fly to a planet with a cache of alien weaponry.
Zamierzali lecieć na planetę z wielkim składem obcej broni.

Last time... the rum runners used this island as a cache.
Wcześniejszym razem... przemytnicy rumu, użyli tą wyspę jako kryjówkę.

As I've already said, Mr. Arctor has this cache of weapons.
Tak jak już powiedziałem, pan Arctor ma dostęp do broni.

It's a cache of chaos.
To jest tajny składzik chaosu.