Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) ściskać gumką, obręczą lub opaską; banderolować; opasywać, okalać; malować w pasy; otaczać szlaczkiem; biologia obrączkować;
band together - łączyć się; łączyć siły;

(Noun) kapela, zespół, orkiestra; banda, gromada; antropologia horda; stado; obręcz; technika obejma; taśma; banderola; linia, prążek; budownictwo gzymsik; warstwa; wstążka; pas, pasek; technika pas transmisyjny; fizyka zakres; obrączka; technika ścieżka zapisu; grupa; przedział; obwódka; szlaczek; pasmo; smuga; stójka; opaska; szarfa; finanse przedział odchyleń kursu walutowego; finanse przedział skali podatkowej;
bands - (Noun) więzy; zobowiązanie;
band of robbers - banda, szajka bandycka;
energy band - (Noun) fizyka pasmo energetyczne;
brass band - (Noun) orkiestra dęta;
frequency band - (Noun) technika pasmo częstotliwości;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(strip) taśma, wstążka
rzemień, pasek
rubber ~.
2.
(ring) obręcz
opaska
bandaż.
3.
(radio) pasmo (częstotliwości), zakres.~ cpds ~box n pudło na kapelusze
~saw npiła taśmowa

vt/vi
1.
(encircle) obwiązywać.
2.
(assemble) zrzeszać, zespalać się

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

orkiestra, zespół muzyczny, band (np. jazz band), grupa, szajka, banda, opaska, obrączka, pasmo, taśma, bandaż
obwiązywać, zrzeszać
~ together zbierać się w grupy
brass ~ orkiestra dęta
frequency ~ pasmo częstotliwości
string ~ orkiestra smyczkowa

Nowoczesny słownik języka angielskiego

grupa, banda, szajka, gromada, zespół muzyczny, orkiestra, opaska, obręcz, obwódka, pas, taśma, obrączka, bandaż
obwiązać, opasać
to ~ together zjednoczyć, połączyć (ludzi)
wave ~ pasmo częstotliwości
wedding ~obrączka

Nowoczesny słownik angielsko-polski

stójka

szarfa

grupa muzyczna

cięgno

czereda

zespół muzyczny

grupa

grzbiet

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

b{ndn

1. Grupa
przedział He's in the 30-40 age band (Jest w przedziale wiekowym od 30 do 40 lat) - Student University of Exeter (1999)

2. (W szkole) Poziom
grupa (pod względem poziomu wiedzy) He's in a different band (Jest w grupie o innym poziomie) - Sky News [program SKY-TV]

b{ndv

1. Grupować (według określonej skali)
przypisywać (określonej skali)
sytuować (w danym przedziale) Tax is banded according to income (Podatek jest ustalany w zależności od dochodu) - Student University of Exeter (1999)

2. (W szkole) Dzielić na poziomy; dzielić na grupy (pod względem poziomu wiedzy) It's sometimes difficult to band them (Czasami ciężko jest ich podzielić na poziomy) - Student University of Manchester (1999)

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n
1. szajka, banda
2. przedział odchyleń kursów walutowych hooligan band banda chuliganów

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

banderola, opaska

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n
1. taśma
2. opaska
3. rad. pasmo (nadawania)

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

szajka f, banda f

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler


1. taśma f, opaska f
2. prążek m

pasmo n

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

taśma, opaska, wstęga, obręcz, prążek, pasmo fal itp

s of the colon

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s wstążka, taśma
opaska
frequency ~ łączn. pasmo częstotliwości
rotary ~ pierścień wio-dący
vt obwiązywać (wstąż-ką, taśmą)

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

2. - n grupa, gromada
banda
orkiestra
band (zespół muzyczny)
brass band - orkiestra dęta
vi grupować się

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OBRĘCZ

RAFA (KOŁA)

GĄSIENICA

OPASKA

PAS

OBWÓDKA

OBRĄCZKA

SZLAK

SZLACZEK

PASMO

BANDA

SZAJKA

ZGRAJA

ORKIESTRA

TOWARZYSTWO

OBWIĄZAĆ

POKOSIĆ

ZRZESZAĆ

ZESPALAĆ SIĘ

BRAĆ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N grupa
N orkiestra dęta
N grupa (zainteresowań)
N opaska (na głowę)
N smuga (światła)
N pasmo (częstotliwości)
V Phras zwierać się

Wordnet angielsko-polski


1. (a cord-like tissue connecting two larger parts of an anatomical structure)
cieśń
synonim: isthmus

2. (an adornment consisting of a strip of a contrasting color or material)
przepaska, opaska: : synonim: banding
synonim: stripe

3. (a strip of material attached to the leg of a bird to identify it (as in studies of bird migration) )
obrączka: : synonim: ring

4. (an unofficial association of people or groups
"the smart set goes there"
"they were an angry lot")
koło, grono, krąg: : synonim: set
synonim: circle
synonim: lot

5. (a driving belt in machinery)
wstęga: :

6. (an adornment consisting of a strip of a contrasting color or material)
pręga: : synonim: banding
synonim: stripe

7. (a group of musicians playing popular music for dancing)
band: : synonim: dance band
synonim: dance orchestra

Słownik internautów

banda, grupa
zespół
orkiestra
pasek, wstążka
pasmo, zakres

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. banda
wataha

2. opaska
wstęga

3. muz. kapela

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

banda (szajka)
band of robbers: szajka bandycka
band of hooligans: banda chuliganów

Słownik audio-video Montevideo

taśma
pasmo

taśma

taśma, sznur

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

grupować

Kapela

pasek

wstążka

wstęga

zespół

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

1. opaska; 2. fiz. pasmo; 3. muz. orkiestra; 4. banda; zespół
~, armed - banda uzbrojona
~, army - orkiestra wojskowa
~, brigand - banda rozbójników
~, broadcast - rad. pasmo nadawania, pasmo emisji radiowej
~, cap - otok czapki
~, dance - orkiestra taneczna
~, dressing - opaska opatrunkowa
~, driving - artyl. pierścień prowadzący
~, emission - pasmo emisji
~, frequency - łączn. pasmo częstotliwości
~, jamming - łączn. pasmo zakłócania
~, latitude - kart. pasmo szerokości geograficznej
~, leather - rzemień
~, metal - opaska metalowa
~, military - orkiestra wojskowa
~, muzzle - artyl. pierścień wzmacniający wylot lufy
~ of experts - zespół ekspertów
~, radar-frequency - pasmo częstotliwości radiolokacyjnej
~, regimental - orkiestra pułkowa
~, reinforcing - artyl. pierścień wzmacniający
~, rotating - pierścień obrotowy (pocisku); artyl. pierścień wiodący
~, sealing - artyl. pierścień uszczelniający
~, service - radio. pasmo robocze
~, spectral - fiz. pasmo widma
~, terrorist - grupa terrorystyczna
~, wave - łączn. pasmo fal; rad tech. zakres fal

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

pasmo
pas

Słownik techniczny angielsko-polski

1. taśma f
2. opaska f , bandaż m
3. pasmo n
4. łącznik cięgnowy, cięgno n

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

There are strong rubber bands on both sides, preventing anything from falling out.
Po obu stronach zamontowano mocne gumowe taśmy, dzięki czemu nic w środku nie lata.

Goethe Institut

They use a band -- basically a rubber band, like this, only a little smaller.
Odparli: "To całkiem proste." ~~~ Używa się gumki, trochę mniejszej niż ta.

TED

In Austria, we have a saying: if you do not pay up, the band does not play.
W Austrii jest takie powiedzenie: jeśli nie zapłacisz, orkiestra nie zagra.

statmt.org

This legislation is just a Band-Aid in terms of the necessity out there.
Prawodawstwo to jest tylko rozwiązaniem prowizorycznym w świetle tamtejszych potrzeb.

statmt.org

Now the reason we know it's 1584 is that these corals have growth bands.
Wiemy, że był to rok 1584 dlatego, że na koralach znajdują się pręgi wzrostowe.

TED

It contains the following advice: "Never follow an artist who describes his or her work as dark"; "No band does anything new onstage after the first 20 minutes"; and "The band with the most tattoos has the worst songs".

www.guardian.co.uk

It's not like the old days, when maybe someone from the Sensational Alex Harvey band would have maybe an anchor on his bicep.

www.guardian.co.uk

So obviously the bands are in the tattoo parlour a lot.

www.guardian.co.uk

Almost a quarter century after their band split up, Morrissey can agree with Johnny Marr about one thing: David Cameron is not allowed to like the Smiths.

www.guardian.co.uk

Following Marr's recent comments "forbidding" the prime minister to like their band, the former Smiths frontman has echoed the sentiment, citing Cameron's support for hunting.

www.guardian.co.uk

They are a raw and raucous Nashville-based band who embrace the rock lifestyle, with a leader whose father was a preacher.

www.guardian.co.uk

It was the first time they had played together for 10 years (Codling left the band in 2000 because he was suffering from ME).

www.guardian.co.uk

However, what would he have been without a big band?
Czym jednak byłby ten "Głos” bez swego zespołu?

People come to see our band because I'm out of control!
Ludzie przychodzą na nasze występy, ponieważ jestem świrnięty!

Maybe she had a personal relationship with the band or him.
Może łączyło ją coś z zespołem lub nim samym.

My band and I are put out our second record right now.
Mój zespół i ja wypuszczamy właśnie naszą drugą płytę.

All right, we have to talk about the band name.
Musimy porozmawiać o nazwie zespołu.

He and I used to play in a band together.
On i ja graliśmy kiedys razem w zespole.

You became more than just a member of the band to me.
Stałaś się dla mnie kimś więcej niż członkiem zespołu.

Your father doesn't want you to come to the band?
Twój ojciec nie chce żebyś był w zespole?

The band wanted him to sit in on a set tonight.
Zespół chciał, aby on usiadł dziś do stołu.

And he's playing with the two other guys in a new band.
I gra z dwoma innymi w nowej kapeli...

You'd be the first at our school to have a real band.
Pierwsza w szkole będziesz miała prawdziwą kapelę.

I don't have to ask if my band means anything to you.
Nawet nie muszę pytać, czy mój zespół cokolwiek dla ciebie znaczy.

How does that go over with the other band members?
A co na ten temat myślą pozostali członkowie zespołu?

What was the name of that band you were in?
Jak się nazywał ten zespół, do którego należałeś?

I was in a dad band a few years ago.
Kilka lat temu byłem w zespole dla tatusiów.

Well, getting the band back together might not be that easy.
Cóż, zebranie z powrotem zespołu może nie być takie łatwe.

Now, that is a good name for a boy band.
O, to jest dobra nazwa dla boysbandu.

So wait inside, the band should be down any minute.
Poczekaj w środku, zespół powinien skończyć w każdej chwili.

And the only way that band comes off is after your 21st kill.
A jedyna droga by zespół odpadł jest po 21 zwycięstwie.

Oh, there was this band once I just had to see.
Był kiedyś taki zespół, który musiałam zobaczyć.

I'd like to interview you or somebody from your band.
Chciałbym przeprowadzić wywiad z tobą lub z kimś z twojego zespołu.

Pretty sure it it's not the name of my band.
Jestem całkiem pewien, że to nie nazwa mojej kapeli.

I have band practice after school, then work at 6:00.
Mam próby zespołu po szkole, potem praca od 18:00.

Better than when I was in my band! 'cause they haven't heard you play.
To lepsze, niż kiedy byłem w kapeli! Bo nie słyszały, jak grasz.

I tried to start a band, but none of my friends were into it.
Chciałam założyć zespół, ale żaden z moich znajomych nie chciał się przyłączyć.

If my baby wants a band to play, then that's exactly what she'll get.
Jeśli chcesz żeby zagrał tu zespół, dostaniesz to.

Maybe I'll join the band to spend more time with you.
Może wstąpię do zespołu, żeby spędzać z tobą więcej czasu.

No one wants to join the band from this class.
Nikt z tej klasy nie dołączy do zespołu.

He went right on tour through Europe with the band.
Od razu wyjechał w trasę po Europie z zespołem.

Scott used to sit in with the house band here.
Scott przesiadywał tu wielokrotnie z miejscową orkiestrą. - Naprawdę?

We're still on to see that band you like, right?
Wciąż widzimy się na koncercie , kapely której lubisz , tak?

So I started a band and we went to metal.
Więc założyłem kapelę i zaczęliśmy grać metal.

Sounds like there's something you're not getting from our band.
Wygląda na to, że czegoś nie dostajesz od zespołu.

You were not the only person in the band, Roger.
Nie byłeś jedyną osobą w załodze, Roger.

I think this band might be one of the signs.
Ta kapela to chyba jedna z oznak tej apokalipsy.

I was the first person outside of the band to hear that song.
Byłem pierwszą osobą spoza zespołu, która słyszała tę piosenkę.

I went there years ago when my husband's band was on tour.
Byłam tam lata temu, gdy zespól męża był w trasie.

The band has not broken up, and she hasn't left you yet.
Kapela się na razie nie rozpadła, i ona też cię jeszcze nie rzuciła.

Do you enjoy the people that you're playing with in your band?
Więc, ah, Maya czy ty lubisz ludzi z którymi grasz w twoim zespole jazzowym?

But we're not a band that gives up. Are we?
Ale nie jesteśmy kapelą, która się ot tak poddaje, nie?

But we always have a live band at the auction.
Ale zawsze mieliśmy prawdziwy zespół na aukcji.

That's what it's all about to be in a band.
I to już wszystko o byciu w zespole.

Are you mad that I went out with the band?
Jesteś zły że wyszłam z zespołem?

If you don't want her hanging around the band, do something about it.
Jeżeli nie chcesz, żeby kręciła się koło zespołu, zrób coś z tym.

You need to put this wedding band on a true heart.
Musisz położyć tę obrączkę na prawdziwym sercu.

Seriously, if I had that voice, my band would still be together.
Poważnie, gdybym miał taki głos, moja kapela dalej by działała.

It was the first metal band in China, and very good.
To była pierwsza kapela metalowa w Chinach, znakomita zresztą.

That's how I said it to every single guy at band camp.
Właśnie tak o tym mówiłem każdemu samotnemu chłopakowi na obozie.

It'll take me five minutes to put together a band and blow them away.
Nie zajmie mi to pięciu minut, jak zbiorę grupę i zmiotę ich stąd.

They just wanted to go and see a heavy metal band.
Oni po prostu pojechać i zobaczyć heavy metal.