Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) niezdarny; kłopotliwy, niewygodny; trudny;
the awkward age - trudny wiek;
awkward customer - trudny klient;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj
1.
(clumsy) niezdarny.
2.
(inconvenient, uncomfortable) niezręczny.
3.
(difficult) trudny: an ~ problem ciężki problem
an ~ turning trudny zakręt.
4.
(embarrassing) krępujący: an ~ silence krępująca cisza.
5.
(of pers, hard to manage) kłopotliwy
oporny
he's being ~ (about it) (on) robi (z tego) problem, trudno się z nim porozumieć (w tej sprawie)

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

niezgrabny, niezręczny, zakłopotany, kłopotliwy, trudny
make things ~ utrudniać

Nowoczesny słownik angielsko-polski

skomplikowany

trudny

nieporęczny

nieudolny

zakłopotany

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj niezgrabny
niezdarny
zażenowany
niewygodny

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NIEZDARNY

NIEDOŁĘŻNY

NIEPORADNY

ZAŻENOWANY

NIEFORTUNNY

KRĘPUJĄCY

NIEWYGODNY (O NARZĘDZIU)

KŁOPOTLIWY

TRUDNY (O ZAKRĘCIE DROGI)

GRYMAŚNY (O KLIENCIE)

NIEDYPLOMATYCZNY (O PYTANIU)

NIEDOGODNY (O MOMENCIE)

Wordnet angielsko-polski

(hard to deal with
especially causing pain or embarrassment
"awkward (or embarrassing or difficult) moments in the discussion"
"an awkward pause followed his remark"
"a sticky question"
"in the unenviable position of resorting to an act he had planned to save for the climax of the campaign")
niezręczny
synonim: embarrassing
synonim: sticky
synonim: unenviable

Słownik internautów

niezręczny, niezgrabny
niewygodny

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. niezręczny

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kanciasty

niezaradny

przykry

skrępowany

uciążliwy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

The teachers' report described him as stupid, awkward, disruptive and over-emotional.
Nauczyciele ocenili go jako ucznia głupiego, niezręcznego, przeszkadzającego i nadpobudliwego.

statmt.org

It's a social awkwardness like you're a stranger in a foreign land.
To społecznie niedostosowanie tak jakbyś był obcym w jakimś kraju.

TED

You can see him walk barefoot on an awkward land, sometimes in a marshy land, and so on and so forth.
Możecie zobaczyć go na boso na dziwnej ziemi, czasami na błotnistej ziemi, itd, itp.

TED

Trying to make overtures, maybe awkwardly but I was trying.
Starałam się przełamać lody, może niezręcznie ale starałam się.

OpenSubtitles

Our treatment of the situation is awkward.
Nasz stosunek do tej sytuacji jest niefortunny.

statmt.org

The issue of "economic governance", how to rein in borrowing and cut deficits, will be awkward for someone who opposed the euro all along.

www.guardian.co.uk

US congressional approval is likely to be forthcoming, but sceptical members will raise awkward questions, especially after reports last year that earlier military aid to Pakistan had gone missing or was diverted from counter-terrorism to bolstering defences against India.

www.guardian.co.uk

Last year, Haile broke an index finger but, alarmed by the questions he was asked when he went to casualty, left the hospital without getting it treated; the bone has mended but the finger no longer bends, and juts out at an awkward angle.

www.guardian.co.uk

" His father has been less generous about Aldridge in the past, yet when I mention this there is an awkward silence.

www.guardian.co.uk

I don't want him to feel awkward because of me.
Nie chcę, żeby przeze mnie czuł się niezręcznie.

Awkward. We don´t know if they are looking for us.
Nie wiemy, czy nas nie szukają.

Thanks, but I don't want to put you guys in an awkward position.
Dzięki, ale nie chcę stawiać was w niezręcznej sytuacji.

I'd feel a little more than awkward if he were here when I did.
Czułbym się trochę bardziej niż niezręcznie, gdyby tu był podczas mojego grzeszenia.

I thought it'd be awkward for you having them here.
Myślałam że będziesz się wstydził gdy oni tu będą.

Things will be awkward at first, but we can work on it.
Z początku będzie niezręcznie, ale nad tym popracujemy.

I just don't want it to be awkward between us.
Nie chcę żeby sprawy między nami stały się niezręczne.

And then it got really awkward, because I didn't know who he was.
I wtedy stało się to naprawdę krępujące, ponieważ nie wiedziałam, kim on jest.

It must be very awkward here for you, alone with these two young men.
Musi być ci tutaj bardzo ciężko, samej z tymi młodymi mężczyznami.

I think most of that just comes from being at an awkward age.
Myślę, że w większości bierze się to z tego bycia w dziwnym wieku.

If there was a less awkward way to do this, I would.
Gdyby był na to jakiś mniej niezręczny sposób, wybrałabym go.

It's awkward being in a hospital when there's nothing wrong with me.
Krępujące jest być w szpitalu, kiedy nic mi nie jest.

Sorry if I am awkward, because it is long ago for me.
Proszę, nie wyśmiej mnie, bo dawno tego nie robiłem, ale...

This whole awkward thing is exactly why I'm not married.
Właśnie przez to nie jestem żonaty.

We can ask each other awkward questions with our clothes on.
Możemy zadawać sobie te niezręczne pytania w ubraniach.

This is really rather awkward. He doesn't want to see you.
Niezręczna sytuacja, ale on nie chce się spotkać z panem.

Feels kind of awkward to be talking while you see this.
Kiedy to mówię, czuję się niezręcznie, nie mówiąc już o widzeniu tego.

Can't you see we're trying to have an awkward conversation?
Nie widzisz, że próbujemy mieć niezręczną rozmowę ?

Well, then as you can imagine, this is a very awkward situation.
No to wyobraża pan sobie jak niezręczna jest ta sytuacja.

It also says he made a couple of clients feel awkward.
A także to, że klienci dziwnie się czuli w jego towarzystwie.

As you know, this puts us in an awkward position.
Jak wiesz, to stawia nas w niezręcznej sytuacji.

It's real awkward when I have to wake him up.
To naprawdę niezręczne, kiedy muszę go obudzić.

Guys, I know this is still awkward, but the offer stands.
Wiem, że to niezręczne, ale moja propozycja jest aktualna.

I feel very awkward just not doing anything and staying here.
Czuję się niezręcznie siedząc tutaj i nic nie robiąc.

I don't know, but it's very awkward to try and line this up.
Nie wiem, ale bardzo nieporęcznie jest próbować ustawić się w tej pozycji.

Because if it slipped again, you must be really awkward.
Jeżeli znowu się poślizgnęłaś, to naprawdę jesteś niezdarna.

I understand this letter puts you in an awkward situation.
Rozumiem, że ten list stawia cię w niezręcznej sytuacji

The first time with somebody is always awkward and weird.
No nie wiem. Ten pierwszy raz zawsze jest krępujący i dziwny.

But I think it was just a normal, awkward, family dinner.
Ale myślę, że to była zwyczajna, niezręczna, rodzinna kolacja.

And that's why you have to realize that this is a very awkward situation.
I właśnie dlatego musisz zrozumieć, że to bardzo niezręczna sytuacja.

Oh, maybe I shouldn't go if it'd be awkward for you.
Może nie powinienem iść jeśli to będzie dla Ciebie niezręczne.

Just the last time we saw each other it was so awkward and complicated.
Po prostu gdy ostatni raz się widzieliśmy, Było tak niezręcznie i skomplikowanie.

Sorry to interrupt an awkward moment, but we're ready for you.
Przepraszam, że przeszkadzam w tak istotnej chwili, ale jesteśmy już na ciebie gotowi.

Well, then I anticipate an awkward situation when you get home.
W takim razie przewiduję niezręczną sytuację, gdy wrócisz do domu.

I'll have some awkward questions to answer but I'm sure it will blow over.
Będę musiał opowiedzieć na parę niewygodnych pytań Ale jestem pewien, że wkrótce ucichnie.

I have to confess, I've always been a little awkward around children.
Musze coś wyznać, zawsze byłem trochę niezdarny w zajmowaniu sie dziećmi.

There are no personal feelings that make it seem awkward?
Nie ma żadnych osobistych uraz, nie jest niezręcznie?.

I didn't care, but Oscar felt so awkward asking me for money.
Oskar bardzo przeżył fakt, że musiał prosić mnie o pieniądze.

I feel awkward, and that's not what I'm here for.
Czuję się niezdarnie, zresztą nie po to tu jestem.

Or is this just one hell of an awkward coincidence?
Czy może to po prostu niezręczny przypadek, że tu jesteś?

She is feeling awkward to come in front of your in-laws.
Nie chce zejść na dół Czuje się niezręcznie przed twoimi teściami.

I know it's kind of awkward, but it shouldn't be.
Wiem, że to dziwne, ale nie powinieneś tak myśleć.

You have grabbed this awkward subject by the horns and taken a first step.
Chwycili Państwo byka za rogi i podjęli pierwsze kroki, by uporać się z tą trudną sprawą.

And did you notice there were no awkward pauses between us?
Obiad był niesamowity. Zauważyłaś, że nie było żadnych niezręcznych przerw w rozmowie?

Well, this has been sufficiently awkward, and I'll see you guys tomorrow.
Zrobiło się wystarczająco niezręcznie. Do zobaczenia jutro.

I should feel awkward to visit the place without a proper invitation.
Czułabym się niezręcznie, odwiedzając to miejsce bez zaproszenia.

I'm glad you're able to laugh in this awkward situation.
Jestem rad, że nawet w tak trudnej sytuacji potrafi się pan śmiać.

Well, it seems like I've made this awkward, forgive me.
Cóż, wydaje mi się, że zrobiło się niezręcznie, wybacz.

He feels a bit insecure and so the movement seems awkward.
On czuje się trochę niepewnie, dlatego ruchy wyglądają niezgrabnie.

He hasn't elaborated, but he's always felt awkward with others.
On nie jest drobiazgowy, ale zawsze czuł się niezręcznie wśród ludzi.