Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) zajęcie uboczne, praca dodatkowa;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n U rozrywka
zajęcie (uboczne)

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zajęcie dodatkowe

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ROZRYWKA

ZAJĘCIE UBOCZNE

ZAWÓD

Wordnet angielsko-polski

(an auxiliary activity)
hobby, konik, pasja
synonim: by-line
synonim: hobby
synonim: pursuit
synonim: sideline
synonim: spare-time activity

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

hobby

zainteresowanie