Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) religia awatara; awatar;

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AWATARA

WCIELENIE

Wordnet angielsko-polski


1. (a new personification of a familiar idea
"the embodiment of hope"
"the incarnation of evil"
"the very avatar of cunning")
awatar
synonim: embodiment
synonim: incarnation

2. (the manifestation of a Hindu deity (especially Vishnu) in human or superhuman or animal form
"some Hindus consider Krishna to be an avatar of the god Vishnu")
awatara, awatar: :

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

hind., sanskr. awatar
zastępca Boga na ziemi
wcielenie Boga

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

awatar

Słownik religii angielsko-polski

awatara f (w hinduizmie zastąpienie na ziemię Boga w postaci człowieka lub zwierzęcia)