Serwis Ling.pl korzysta z plików cookies
  • Ostatnio szukane tłumaczenia:

  • strain

strain - ˈstreɪn

Wielki słownik angielsko-polski
red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) nadwerężać, przemęczać; wysilać się, wytężać; wystawiać na próbę; powodować napięcie; odcedzać; prężyć się, naprężać się, naciągać, szarpać za coś; uginać się pod ciężarem czegoś; przyciskać, przytulać mocno do piersi; technika odkształcać;
strain one’s eyes - wytężać wzrok;
strain every nerve - zbierać wszystkie siły, zrobić wszystko, co w ludzkiej mocy; wytężać siły, starać się ze wszystkich sił;
strain for air - z trudem łapać oddech;
strain the truth - naginać fakty, koloryzować;
strain for effect - silić się na dowcip; wysilać się dla efektu;

(Noun) technika napięcie, naprężenie, odkształcenie; przemęczenie, wysiłek; biologia szczep, odmiana, rasa;
strains - (Noun) melodia, tony;
market strain - napięcie na rynku;
social strain - napięcie społeczne;
under the strain - pod wpływem naprężenia;
under severe mental strain - w stanie silnego napięcia emocjonalnego;
put a strain on sb - stanowić dla kogoś duże obciążenie;
put a strain on sb - stanowić dla kogoś duże obciążenie;

Słownik angielsko-polski PARK
Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(tension) napięcie, stres
(nervous fatigue) stres
(muscular ~) napięcie
(effort, exertion) obciążenie.
2.
(of music) dźwięki.
3.
(of animals, plants) odmiana: ~ of rose odmiana róży.vt~
1. (exert) naprężać: I ~ed my ears to catch his words nadstawiłem uszu, żeby złapać każde jego słowo
we must ~ every muscle musimy wytężyć wszystkie siły.
2.
(over-exert) nadwyrężać: to ~ a tendon nadwyrężać ścięgno
don't ~ yourself nie przemęczaj się.
3.
(overtax, presume too much on) wystawiać na próbę
to ~ sb's patience wystawiać na próbę czyjąś cierpliwość
~ed relations napięte stosunki.
4.
(filter, also to ~ off) odcedzać.vi (exert oneself) nadwyrężać się
he ~ed at a rope ciągnął za sznur z całej siły
(of hound) : ~ at the leash szarpać się na smyczy
plants ~ towards the light rośliny kierują się w stronę światła.

Słownik angielsko-polski EXETER

obciążenie, naprężenie, odkształcenie, nacisk, stres, napięcie, nadwerężenie, naciągnięcie, sforsowanie, wytężenie, wysiłek, skłonność, odmiana
obciążać, naciągać, naprężać, napinać, nadwerężać, odkształcać, wysilać, usiłować, cedzić, odcedzać, filtrować, sączyć

Nowoczesny słownik angielsko-polski

wątek

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski
Anna Słomczewska

wysiłek m, napięcie n

Słownik medyczny angielsko-polski
Iwona Kienzler


1. naciągniecie n, wysiłek m
2. szczep m, rasa f
3. dziedziczna skłonność
4. uszkodzenie powysiłkowe, odkształcenie n

1. uszkadzać wskutek nadmiernego wysiłku 2. filtrować vt 3. wysilać się vr

Wielki słownik medyczny angielsko-polski
2011 r., Anna Słomczewska

szczep, rasa, dziedziczna skłonność, wysilać się, uszkadzać wskutek nadmiernego wysiłku, uszkodzenie powysiłkowe, filtrować, odkształcenie

Wojskowy słownik angielsko-polski
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt napinać, wy-tężać, forsować
vi wysilać (wytężać) się
usilnie dążyć (after sth do czegoś)
s napięcie, natężenie
wysiłek

ECTACO słownik angielsko-polski
Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NAPRĘŻENIE

NATĘŻENIE

NADWYRĘŻENIE

WYSIŁEK

FORSOWANIE

MORDĘGA [POT.]

NADERWANIE MIĘŚNIA

ZRYW

DEFORMACJA

ODKSZTAŁCENIE

DUCH PRZEMÓWIENIA

NAPIĄĆ

NAPRĘŻAĆ

NATĘŻAĆ

PRĘŻYĆ

NADWYRĘŻAĆ

WYTĘŻAĆ

NADERWAĆ

WYSILAĆ

DĄŻYĆ

FASOWAĆ

NACIĄGNĄĆ

NADWYRĘŻYĆ

PRZECIĄGAĆ

PRZEMĘCZAĆ

DEFORMOWAĆ

ODKSZTAŁCIĆ

CEDZIĆ

NACEDZIĆ

ODCEDZIĆ

PRZECEDZAĆ

WYCEDZIĆ

NAPOCIĆ SIĘ

ODSĄCZYĆ

PRZESĄCZAĆ

ZERWAĆ

FILTROWAĆ

PRZEFILTROWAĆ

Wordnet angielsko-polski


1. ( (physics) deformation of a physical body under the action of applied forces)
odkształcenie


2. (a succession of notes forming a distinctive sequence
"she was humming an air from Beethoven")
melodia: : synonim: tune
synonim: melody
synonim: air
synonim: melodic line
synonim: line
synonim: melodic phrase

3. ( (biology) a group of organisms within a species that differ in trivial ways from similar groups
"a new strain of microorganisms")
szczep: : synonim: form
synonim: variant
synonim: var.

4. (an intense or violent exertion)
wysilanie się, napinanie się, wytężanie się, gimnastykowanie się, naprężanie się, natężanie się, sprężanie się: : synonim: straining

Słownik internautów

napięcie, stres
odmiana, szczep

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski
2005, Krzysztof Czekierda

natężenie
napięcie
zryw

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski
Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

naciągać, napinać, przekraczać (prawo)
to strain the law: naginać prawo
to strain the truth: przekręcać prawdę

Otwarty słownik angielsko-polski
V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

naciągać

odmiana

pochodzenie

przemęczenie

rasa

ślad

szczep

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

fiz. napięcie; naprężenie; odkształcenie; med. naciągnięcie; zmęczenie; wysiłek; zryw
~, heroic - zryw bohaterski
~, elastic - odkształcenie sprężyste
~, hull - mar. naprężenie kadłuba
~, linear - odkształcenie liniowe
~, mental - napięcie umysłowe
~, nervous - napięcie nerwowe
~, plastic - odkształcenie plastyczne
~, tendon - med. naderwanie ścięgna
~, tensile - odkształcenie związane z rozciąganiem
~, volume - odkształcenie objętościowe

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

fiz. napięcie
naprężenie

Słownik techniczny angielsko-polski

1. naprężać, napinać
2. filtrować, cedzić, sączyć

Wordnet Dictionary

the act of singing, an intense or violent exertion, an effortful attempt to attain a goal, a lineage or race of people, pervading note of an utterance, a succession of notes forming a distinctive sequence, a special kind of domesticated animals within a species, (biology) a group of organisms within a species that differ in trivial ways from similar groups, (physics) deformation of a physical body under the action of applied forces, injury to a muscle (often caused by overuse), (psychology) nervousness resulting from mental stress, difficulty that causes worry or emotional tension, make tense, alter the shape of (something) by stress, to exert much effort or energy, use to the utmost, rub through a strainer or process in an electric blender, remove by passing through a filter, separate by passing through a sieve or other straining device to separate out coarser elements, stretch or force to the limit, test the limits of

Webster's Dictionary of English

(n.) Race
stock
generation
descent
family., (n.) Hereditary character, quality, or disposition., (n.) Rank
a sort., (a.) To draw with force
to extend with great effort
to stretch
as, to strain a rope
to strain the shrouds of a ship
to strain the cords of a musical instrument., (a.) To act upon, in any way, so as to cause change of form or volume, as forces on a beam to bend it., (a.) To exert to the utmost
to ply vigorously., (a.) To stretch beyond its proper limit
to do violence to, in the matter of intent or meaning
as, to strain the law in order to convict an accused person., (a.) To injure by drawing, stretching, or the exertion of force
as, the gale strained the timbers of the ship., (a.) To injure in the muscles or joints by causing to make too strong an effort
to harm by overexertion
to sprain
as, to strain a horse by overloading
to strain the wrist
to strain a muscle., (a.) To squeeze
to press closely., (a.) To make uneasy or unnatural
to produce with apparent effort
to force
to constrain., (a.) To urge with importunity
to press
as, to strain a petition or invitation., (a.) To press, or cause to pass, through a strainer, as through a screen, a cloth, or some porous substance
to purify, or separate from extraneous or solid matter, by filtration
to filter
as, to strain milk through cloth., (v. i.) To make violent efforts., (v. i.) To percolate
to be filtered
as, water straining through a sandy soil., (n.) The act of straining, or the state of being strained., (n.) A violent effort
an excessive and hurtful exertion or tension, as of the muscles
as, he lifted the weight with a strain
the strain upon a ship's rigging in a gale
also, the hurt or injury resulting
a sprain., (n.) A change of form or dimensions of a solid or liquid mass, produced by a stress., (n.) A portion of music divided off by a double bar
a complete musical period or sentence
a movement, or any rounded subdivision of a movement., (n.) Any sustained note or movement
a song
a distinct portion of an ode or other poem
also, the pervading note, or burden, of a song, poem, oration, book, etc.
theme
motive
manner
style
also, a course of action or conduct
as, he spoke in a noble strain
there was a strain of woe in his story
a strain of trickery appears in his career., (n.) Turn
tendency
inborn disposition. Cf. 1st Strain., (n.) A cultural subvariety that is only slightly differentiated