Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) (po)kłócić się, (po)sprzeczać się, (z)robić awanturę, awanturować się;

(Noun) kłótnia, awantura; bójka, bijatyka; konflikt; kontrowersja; hałas, zgiełk, raban; nagana, bura, skarcenie;
get into a row - dostać / dostawać naganę, dostać / dostawać burę, zostać / zostawać skarconym;
have a row with sb - (po)kłócić się z kimś;
make a row - hałasować, robić zgiełk, narobić zgiełku;
tough row to hoe - trudne zadanie, nie lada zadanie;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C (line) rząd

n C (by boat) przejażdżka łodzią
they went (out) for a ~ przepłynęli łodzią. v vt wiosłować

n U
1.
(noise, commotion) hałas.
2.
(argument, quarrel) kłótnia.
3.
(disgrace) bura. v vi (quarrel) kłócić się

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

sprzeczka, kłótnia, awantura, hałas, zgiełk
kłócić się, hałasować

rząd, szereg
wiosłować, przewozić łodzią (wiosłową)

Nowoczesny słownik języka angielskiego

burda, awantura, głośna kłótnia
kłócić się głośno, awanturować się

Nowoczesny słownik angielsko-polski

rekord

rubryka

grzęda

Słownik zwrotów brytyjskiego angielskiego

raUn

1. Awantura; kłótnia They are always having rows (Zawsze urządzają awantury) - Student University of Leeds (1999) She had a row with her husband (Miała awanturę z mężem) - Student University of Leeds (1999) The row in my street was a result of a remark from Sloaney Woney (Awanturę na mojej ulicy spowodowała uwaga Sloaney Woney) - Helen Fielding (1996)

2. Niezgoda; różnica zdań; dysputa A row has broken over education (Powstała różnica zdań na temat edukacji) - Student University of Leeds (1999) The company got into a very big row with Customs and Excise over how much VAT should be paid (Firma wdała się w poważną dysputę z Urzędem Celnym o to, ile powinna zapłacić podatku VAT) - BBC Online Service (2001)

3. Zgiełk; hałas Who's making that row? (Kto robi taki hałas?) - Student University of Manchester (1999)

raUv Kłócić się Sheila had rowed with her parents about her boyfriend (Sheila pokłóciła się z rodzicami o jej chłopaka) - Student University of Leeds (1999)

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n 1. rząd, szereg 2. nagana, bura v wiosłować

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s rząd, szereg

vt vi wiosłować
s wiosłowanie, przejażdżka łodzią

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

1. - n rząd, szereg
in a row - (kilka razy) z rzędu

3. - n pot. hałas, awantura, zamieszanie
to kick up a row - narobić hałasu, wywołać awanturę
vi pot. hałasować, kłócić się

2. - vt vi wiosłować
przewozić łodzią
to row a race - brać udział w zawodach wioślarskich
n wiosłowanie
przejażdżka łodzią

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BREWERIE

SZEREG

AMFILADA

RZĄD

PRZEJAŻDŻKA ŁODZIĄ

AWANTURA

PRZEPRAWA

BÓJKA

DRAKA

HAŁAS

REJWACH

ZGIEŁK

CHRYJA

GRANDA

HARMIDER

RABAN

SCENA

SKANDAL

BURDA

CIĄG

KŁÓTNIA

WIOSŁOWAĆ

PRZEPŁYNĄĆ

OPŁYWAĆ

ĆWICZYĆ

BESZTAĆ

KŁÓCIĆ

AWANTUROWAĆ SIĘ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N kłótnia
N hałas
V kłócić się
N rząd
N przejażdżka łodzią
V wiosłować
V przewozić łodzią
V pod rząd

Wordnet angielsko-polski


1. (the act of rowing as a sport)
wioślarstwo
synonim: rowing

2. (an arrangement of objects or people side by side in a line
"a row of chairs")
ciąg: :

3. (an angry dispute
"they had a quarrel"
"they had words")
kłótnia, waśń, niesnaski, swary: : synonim: quarrel
synonim: wrangle
synonim: words
synonim: run-in
synonim: dustup

Słownik internautów

awantura, kłótnia
rząd, szereg
wiosłować

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

rząd
szereg
wrzawa

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

pyskówka

wiersz

wiosłowanie

zamieszanie

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

szereg; rząd
~, mine - zagroda minowa, zapora minowa

Słownik techniczny angielsko-polski

szereg m, rząd m

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Grab the row by pressing on the left mouse button and drag it to its new location.
dane do nowej lokalizacji i zwolnij przycisk myszy, aby je tam upuścić.Uwaga:

Google

This is the case of Mumia Abu-Jamal, who has been on death row for over 20 years.
To sprawa Mumii Abu-Jamala, który oczekuje na wykonanie kary śmierci od około 20 lat.

statmt.org

I'd like to give you something as a sign of good faith while I get my ducks in a row.
Chciałbym dać wam jakiś znak, że nie kłamię do czasu ostatecznych decyzji.

OpenSubtitles

But once you see it, like you guys in the front row, all right, yeah, OK.
Kiedy jednak to zobaczycie, jak osoby siedzące w pierwszych rzędach, mam rację?

TED

This week's Twitter row was over what Savage had said about the wages of top footballers - he defended them, saying all top sportsmen get paid loads, but it's footballers who get singled out.

www.guardian.co.uk

Arrest after collision with coastguard ships in disputed waters sparked row between Japan and China.

www.guardian.co.uk

David Cameron risked provoking a diplomatic row with Pakistan today when he came close to accusing Islamabad of exporting terrorism.

www.guardian.co.uk

Cameron later paid tribute to the "sacrifices" made by Pakistan's army and security services in what was seen as attempt to defuse row caused by his remarks about Islamabad's terror record.

www.guardian.co.uk

You gave the floor to a man five times in a row.
Udzieliła pani głosu pięciu mężczyznom pod rząd.

The least you could do is show up two days in a row.
Gdy znajdę ci dobrą posadę, będziesz się tam pojawiać 2 dni pod rząd.

If you call two days in a row a thing.
Jeśli można tak nazwać dwa dni pod rząd.

I am just trying to keep him off death row.
Po prostu staram się ochronić go od celi śmierci.

They met up with the American and a friend several days in a row.
Spotykali się z Amerykaninem i jego przyjacielem przez kilka dni.

Why does a guy who's on death row suddenly try to off himself?
Dlaczego facet... ...z celi śmierci nagle próbuje ze sobą skończyć?

Books in a row means I haven't stopped for almost two years.
książki z rzędu znaczą, że nie przestałem przez prawie dwa lata.

Every morning for the past three days in a row.
Nie jak rano. - Co rano, od 3 dni.

For the 22nd time in a row, everyone on Earth is dead.
Po raz dwudziesty drugi wszyscy na Ziemi są martwi.

Calls me 59 days in a row. Wants to be a player.
A więc to ten dzieciak, który dzwoni codziennie od 59 dni.

You have to do it 100 times in a row.
Masz to zrobić sto razy pod rząd.

You sit there all of two days in a row.
Siedziałeś dwa dni z rzędu.

What is that now, about 200 days in a row?
Więc ile lat to już będzie? Cóż, to zależy.

And not a woman in that back row don't know what I'm talking about.
I każda kobieta w tamtym rzędzie dobrze wie, o czym mówię.

And then you can see, eventually, they were able to get 10in a row.
I w końcu widzimy, jak udało mu się uzyskać 10 poprawnychodpowiedzi pod rząd.

Let them hear you in the back row, and remember, say it with feeling!
Niech usłyszą was w ostatnim rzędzie. I pamiętajcie, mówcie z przekonaniem!

This is the kid. Calls me 59 days in a row.
A więc to ten dzieciak, który dzwoni codziennie od 59 dni.

Two in a row. I get to make a new rule.
Dwa pod rząd - ustanawiam nowe zasady.

Once I heard a row between your mother and mine.
Pewnego razu usłyszałam rozmowę między twoją matką i moją.

Can you say that three times in a row, real fast?
Nieźle. Powiesz to trzy razy pod rząd, bardzo szybko?

But we always ended up doing it in a row.
Ale zawsze tak kończyliśmy. W łóżku.

Cause it was the fourth night in a row he didn't.
Bo to była czwarta noc z rzędu.

If you were on death row, what would your last meal be?
Gdybyś był w celi śmierci, jaki byłby twój ostatni posiłek?

My desk is in the last row, three from the end, C86.
Moje biurko jest w ostatnim rzędzie, trzecie od końca, numer C86.

On a typical day, I might do two or three in a row.
W zwykły dzień mogę zrobić dwie albo trzy takie.

And you're willing to row all that away over nothing.
I jesteś gotów zniszczyć to wszystko przez kłotnię o nic.

In Nigeria a large number of people are on death row.
W Nigerii wiele osób czeka na wykonanie kary śmierci.

It will be the third year in a row based on the n+3 principle.
Rok ten będzie trzecim z kolei rokiem według zasady n+3.

Everyone in this row a person moves to the left.
Każda osoba w tym rzędzie przesuwa się w lewo.

You could even be on death row right now, huh?
Mógłbyś mieć już wyrok śmierci, prawda?

You were standing in the front row, dancing all night.
Staliście całą noc w pierwszym rzędzie i tańczyliście.

This is the third year in a row that she's failed.
To trzeci rok z rzędu jak oblała.

Time for me to go row with the other slaves.
Czas wracać do wioseł i do innych niewolników.

No one has ever won four battles in a row.
Nikt nie wygrał czterech bitew pod rząd.

I want to find out how to get front row tickets to things.
Chcę dowiedzieć się, jak aby pierwszy rząd Bilety do rzeczy.

Be the first team ever to win the championship three years in a row.
Być pierwszym zespołem w historii, który wygrał mistrzostwa trzy razy z rzędu.

We're the world champions for the third time in a row.
Jesteśmy mistrzami świata po raz trzeci z rzędu.

The mother and son, the abortion case: two in a row lost.
Matka i syn, sprawa aborcji, dwie przegrane z rzędu.

Don't you think that guy in the second row is cute?
Nie uważacie, że ten gość z drugiego rzędu jest uroczy?

But his best friend's brother is on death row in Nevada.
Ale brat najlepszego kumpla czeka na wykonanie kary śmierci.

So how are you adjusting to life after death row?
Jak się dostosowałeś do życia w celi śmierci?

Could you put a couple more nuns in the second row?
Mógłbyś postawić parę zakonnic w drugim rzędzie?

Caught me completely by surprise, for the 5th year in a row!
Znowu kompletnie mnie zaskoczyli. Piąty rok z rzędu.

And we can't lose to the for the fifth year in a row.
A nie możemy przegrać z ekipą strażacką piąty rok z rzędu.

We cure your patient, he goes back to death row.
Wyleczymy twojego pacjenta, wróci do celi śmierci.

Physics. Last row on the right, by the back door.
Fizyka... ostatni rząd po prawej, koło drzwi.

I don't want to contribute to your third failure in a row.
chcę brać udziału w twojej trzeciej porażce z rzędu.

Death Row has a bigger reputation for success than anything else.
Death Row ma największą reputacje dla sukcesu niż cokolwiek innego.

One of the boys runs behind the row to appear at both sides.
Jeden z chłopców przebiega za rzędem, by być po obu stronach.

I mean, where you see her run through the lobby twice in a row?
Kiedy wcześniej widziałeś, żeby biegła przez korytarz, dwa razy z rzędu?