Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) zauważyć, zwrócić uwagę; finanse zaprotestować weksel;
note of (sth) - przyjąć do wiadomości;
note down - notować, zapisywać;

(Noun) notatka, notka; blok listowy, papier listowy; notatnik, notes; krótki list, liścik; zapisek, uwaga, przypis; znaczenie, sława; głos, sygnał; melodia; klawisz; biznes nota, adnotacja; finanse weksel; rachunek; banknot; obligacja; bon skarbowy; skrypt dłużny, papier dłużny; nota;
speak without notes - mówić bez kartki;
sale note - biznes nota sprzedaży;
consignment note - biznes zawiadomienie o wysyłce, dowód wysyłki; biznes list przewozowy, kwit konsygnacyjny;
commission note - finanse rachunek prowizyjny;
rail consignment note - biznes kolejowy list przewozowy;
foreign note - finanse banknot zagraniczny;
secured note - finanse zabezpieczony skrypt dłużny;
notes receivable - finanse należności wekslowe;
promissory note - finanse weksel własny; finanse skrypt dłużny;
demand note - (Noun) finanse skrypt dłużny płatny za okazaniem; finanse weksel; finanse wezwanie do zapłaty; finanse weksel płatny na żądanie;
notes and coins in circulation - finanse pieniądz gotówkowy w obiegu;
credit note - (Noun) finanse nota kredytowa, nota uznaniowa; finanse potwierdzenie zwrotu towaru uprawniające do otrzymania innego;
note of thanks - krótki list z podziękowaniem;
low note - niska nuta;
contract note - biznes nota maklerska, karta umowy;
bond note - biznes kwit warunkowej odprawy celnej;
debit note - (Noun) finanse nota debetowa;
take notes - notować, robić notatki;
£20 note - banknot dwudziestofuntowy;
strike the right note - uderzyć we właściwą strunę;
settlement note - biznes nota rozliczeniowa;
see note below - przypis niżej;
take note (of sth) - zwrócić uwagę;
worthy of note - godny uwagi, znaczący;
note circulation - finanse obieg banknotów;
note issue - finanse emisja banknotów;
dispatch note - biznes kwit wysyłkowy;
delivery note - (Noun) biznes dowód dostawy;
compare notes - wymienić poglądy;
high note - wysoka nuta;
cash note - finanse asygnata kasowa, polecenie wypłaty;
notes payable - finanse zobowiązania wekslowe;
negotiable note - finanse przenoszalny weksel własny;
make note (of sth) - zanotować/zapamiętać;
air consignment note - biznes lotniczy list przewozowy;
road consignment note - biznes drogowy list przewozowy;
carriage note - biznes frachtowy list przewozowy;
corporate note - finanse obligacja korporacyjna;
notes to the accounts - finanse dodatkowe wyjaśnienia do sprawozdań finansowych;
shipping note - biznes kwit załadowczy;
the black notes - muzyka czarne klawisze;
treasury notes - finanse obligacja skarbowa; bilet skarbowy;
shipping note - biznes kwit załadowczy;
the black notes - muzyka czarne klawisze;
treasury notes - finanse obligacja skarbowa; bilet skarbowy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U
1.
(mus, as written, sounded or sung) nuta
(key of instrument) ton
(fig): she soundeda ~ of warning ostrzegła (przed)
to strike a false ~ przybierać zły ton.
2.
(distinction):

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

notatka, nota, uwaga, przypis, banknot, zaświadczenie, pismo, dźwięk, ton, nuta
notować, zapisywać, zauważać
~ down zanotować, zapisać
take ~ of sth zwracać uwagę na
compare ~s with sb porównywać swe opinie
make/have/ keep a mental ~ of sth starać się zapamiętać coś
sound a ~ of warning (against sth) ostrzegać (przed czymś)
strike the right ~ uderzyć we właściwą strunę

Nowoczesny słownik angielsko-polski

bilet

odsyłacz

Słownik finansowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

1. notatka 2. awizo 3. weksel 4. obligacja 5. banknot 6. rachunek~ circulation obieg banknotów~ issuance facility instrument emisji bonów~ issue emisja banknotów~ loan pożyczka niezabezpieczona~ of cost specyfikacja kosztów~s in circulation obieg banknotów~s on the accounts informacje dodatkowe do sprawozdania finansowegobank ~ banknotbank ~s in circulation obieg banknotówbooking ~ potwierdzenie bukowaniabroker's contract ~ maklerska karta umowycash ~ asygnata kasowacollateral ~ skrypt dłużnyconsignment ~ nota konsygnacyjnacontract ~ kwit kontraktowyconvertible capital ~ skrypt dłużny wymiennycredit ~ nota kredytowacurrency ~ GB skrypt dłużny emitowany przez Ministerstwo Skarbu debit ~ nota debetowafloating-rate ~s skrypty dłużne o zmiennym oprocentowaniuinstalment ~ weksel ratalnylegal tender ~ bilet skarbowy mortgage ~ skrypt dłużny zabezpieczony hipoteczniesales ~ giełdowa karta umownasecured ~ skrypt dłużny zabezpieczony depozytem walorówunsecured ~ skrypt dłużny niezabezpieczony

Słownik prawniczo-handlowy angielsko-polski Iwona Kienzler, 2010r

n 1. nota, notatka, zapisek 2. weksel 3. banknot 4. rewers, skrypt dłużny note bank bank emisyjny note broker makler wekslowynote circulation obieg banknotównote coverage pokrycie banknotównote forger fałszerz banknotównote forgery fałszerstwo banknotów note issue emisja banknotównote of charges rachunek kosztów note of cost specyfikacja kosztównote payable zobowiązanie w postaci skryptu dłużnego note register US księga weksli note receivable należność w postaci skryptu dłużnego accomodation note weksel grzecznościowyadvice note zawiadomienie o zaksięgowaniubaloon note skrypt dłużny, którego spłata dokonywana jest w całości przed zapadalnością bond note kwit odprawy celnejborrower's note skrypt dłużny bought note kwit zakupucash note asygnata kasowacharge note rachunek opłatcollateral note skrypt dłużny, pokryty zastawem consignment note nota konsygnacyjnacontract note kwit kontraktowyconvertible capital note skrypt dłużny wymiennycorporate note skrypt dłużny przedsiębiorstwacounterfeit bank note fałszywy banknot cover note nota pokryciacredit note nota kredytowacurrency note GB skrypt dłużny emitowany przez Ministerstwo Skarbu debit note nota debetowadelivery note kwit dostawczydemand note skrypt dłużnydenuntiatory note doniesienie discount note nota dyskontowaexchange contract note rozliczenie dewizowefloating-rate notes skrypty dłużne o zmiennym oprocentowaniuforeign notes banknoty zagranicznefreight note nota frachtowainland note nota zagranicznalegal tender note bilet skarbowy lock-up note skrypt dłużny przedłużony mortgage note skrypt dłużny zabezpieczony hipotecznienegotiable note weksel zbywalny plaint note powództwo promissory note weksel własnysecured note skrypt dłużny zabezpieczony depozytem walorówsettlement note nota rozliczeniowashipping note kwit załadowczysold note nota sprzedażyshort-term note krótkoterminowy skrypt dłużnytime note weksel terminowy unsecured note skrypt dłużny nie zabezpieczonyto make up a note sporządzać notkęto take a false note popełniać fałsz to take notes robić notatkivt 1. stwierdzać, zauważać, zwracać uwagę 2. notować, protokołować to note a statement protokołować oświadczenie to note a violation of the rules stwierdzać pogwałcenie regulaminu to note an infringement of the rules stwierdzać naruszenie regulaminu

Słownik polityki i dyplomacji angielsko-polski

notatka f

Słownik biznesmena angielsko-polski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

awizo, nota

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n świadectwo
nota, uwaga

Słownik prawniczo handlowy angielsko-polski Anna Słomczewska

1. notować, protokołować 2. stwierdzać, zauważać

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s notatka, uwaga
znaczenie, sława
banknot
piętno
nuta
to make a ~ zanotować (of sth coś)
przyjąć do wiadomości (of sth coś)
vt (także ~ down) notować, zapisywać
zwracać uwagę (na coś)

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NUTOWY

NUTA

NOTA

ODDŹWIĘK

TON (ZNIECIERPLIWIENIA)

NOTATKA

KARTELUSZEK

ADNOTACJA

UWAGA

PRZYPIS

ZAPISEK

LIST

LIŚCIK

BILECIK

WEKSEL

FAKTURA [HANDL.]

BANKNOT

NOTOWAĆ

ZANOTOWAĆ

ZAPISAĆ

UWAGA: ZROBIĆ SŁOWNĄ UWAGĘ

ZAUWAŻYĆ

ADNOTACJA: ZAOPATRYWAĆ W ADNOTACJĘ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N notatka
N nota (służbowa)
N pismo (urzędowe)
N nuta
N ton (głosu)
N banknot
N przypis (w książce)
V zauważać (fakt)
V notować (wykład)
V zauważać coś

Wordnet angielsko-polski


1. (a comment or instruction (usually added)
"his notes were appended at the end of the article"
"he added a short notation to the address on the envelope")
dopisek, adnotacja, przypisek, nota
synonim: annotation
synonim: notation

2. (a notation representing the pitch and duration of a musical sound
"the singer held the note too long")
notka: : synonim: musical note
synonim: tone

3. (a piece of paper money (especially one issued by a central bank)
"he peeled off five one-thousand-zloty notes")
banknot, bilet bankowy, asygnata: : synonim: bill
synonim: government note
synonim: bank bill
synonim: banker's bill
synonim: bank note
synonim: banknote
synonim: Federal Reserve note
synonim: greenback

4. (a promise to pay a specified amount on demand or at a certain time
"I had to co-sign his note at the bank")
weksel własny: : synonim: promissory note
synonim: note of hand

5. (a comment or instruction (usually added)
"his notes were appended at the end of the article"
"he added a short notation to the address on the envelope")
notka: : synonim: annotation
synonim: notation

6. (a notation representing the pitch and duration of a musical sound
"the singer held the note too long")
nuta: : synonim: musical note
synonim: tone

7. (a notation representing the pitch and duration of a musical sound
"the singer held the note too long")
dźwięk, odgłos, głos: : synonim: musical note
synonim: tone

8. (a notation representing the pitch and duration of a musical sound
"the singer held the note too long")
akompaniament, wtór: : synonim: musical note
synonim: tone

9. (high status importance owing to marked superiority
"a scholar of great eminence")
zaszczytność: : synonim: eminence
synonim: distinction
synonim: preeminence

Słownik internautów

nota, notatka
notować
zauważać
nuta

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda


1. muz. nuta
nota

2. notatka
uwaga
zapis
zapisek

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

listekon. faktura~, consignment list przewozowy, faktura wystawiona na wysyłany towar

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

list (korespondencja), notatka, kwit
denunciatory note: doniesienie
marginal note: uwaga na marginesie
mortgage note: weksel hipoteczny
plaint note: powództwo
to note an infringement of the rules: stwierdzać naruszenie regulaminu
to note a statement: zaprotokołować oświadczenie
to note a violation of the rules: stwierdzać pogwałcenie regulaminu
to take a false note: popełniać fałsz

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

nutka

rachunek

wiadomość

zauważać

znaczenie

znak

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

uwaga; dypl. nota
~, marginal - uwaga na marginesie
~, rejection - nota odmowna
~, urgent - nota pilna
~, warning - nota ostrzegawcza

Słownik techniczny angielsko-polski

1. ton m, nuta f
2. świadectwo m, nota f

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It is important to note that it is earmarked for the tobacco-producing regions.
Warto zauważyć, że środki te zostały przypisane do regionów produkujących tytoń.

statmt.org

I am pleased to note that the Commission has taken serious steps in this respect.
Z zadowoleniem stwierdzam, że Komisja podjęła zdecydowane kroki w tym względzie.

statmt.org

We note that the responsibilities are shared, but they also seem to be diluted.
Dostrzegamy, że odpowiedzialność jest wspólna, ale wydaje się ona też rozwodniona.

statmt.org

We also note that a new penal code and an anti-corruption law have been enacted.
Dostrzegamy również przyjęcie nowego kodeksu karnego i prawa antykorupcyjnego.

statmt.org

The European Central Bank and the national central banks may issue such notes.
Banknoty takie mogą emitować Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne.

EU Constitution

Today's LFW schedule is shadowed, inevitably, by this morning's memorial service at St Paul's Cathedral for Alexander McQueen, but the day began in a welcome positive note with a strong show from Peter Pilotto.

www.guardian.co.uk

Seventies Yves Saint Laurent was namechecked in the show notes - so far, so cookie-cutter next season, as my colleague Simon rightly tweeted - but the show was a fresh take on the new midi lengths, with some of the most modern-looking mid-calf dresses I've seen to date, and enough of Pilotto's signaturesplintered graphic prints to keeping his growing band of fans happy.

www.guardian.co.uk

The existence and content of the US embassy note was first disclosed by the Guardian last August, at the height of the controversy over Megrahi's release, and its full text has now been leaked to the Sunday Times.

www.guardian.co.uk

The day after the attack, the Zetas, keen to show they still controlled the city, left four human heads with a note saying the massacre's perpetrators had been punished.

www.guardian.co.uk

La Famila is the newest major Mexican cartel, almost unknown before September 2006 when members burst into a Michoac??n disco and dropped six severed heads on the black and white dance floor with a note about "divine justice.

www.guardian.co.uk

I got a note again from her teacher at school.
Znowu dostałam notkę od jej nauczycielki.

Someone will then note she did not get home tonight.
Ktoś na pewno zauważy, że ona nie wróci na noc do domu.

I got a note to come down here after school.
Nie, przyszedłem tutaj bo, dostałem wiadomość, że mam przyjść tutaj po szkole.

On a personal note, I would like to say two things.
Chciałbym jeszcze dodać dwie uwagi osobiste.

For as if in answer there came from far away, another note.
Dla jak gdyby w odpowiedzi tam przyszedł od daleko, inna notatka.

He said it was just some note to an old friend.
Mówił, że to tylko list... do starego przyjaciela.

But we need to know why you wrote that note.
Musimy jednak wiedzieć, dlaczego napisałaś ten list.

Can I not get a note from a doctor or something?
Nie znacie jakiegoś doktora, który dałby mi zwoInienie?

Also, remember to leave the note so she can see it.
Pamiętaj zostawić notatkę, tak żeby ją zauważyła. Słuchaj, co tam napisałem:

Oh, no, but your note was read out before the whole class.
Nie, nie, ale twoja karteczka została przeczytana przed całą klasą.

It came with a note saying, I know where you live.
Przyszło z notatką Wiemy, gdzie mieszkasz.

I understand your situation and I'll note it in the report.
Rozumiem twoją trudną sytuację i odnotuję to w raporcie.

That was me How are we coming along on the note?
To byłem ja - Jak nam idzie z notatką?

We would all do well to take note of this.
Dobrze by było gdybyśmy wszyscy o tym pamiętali.

On that note, I would say keep up the good work.
W tej kwestii namawiam, by kontynuować dzieło.

How could you, standing by the window, see the note?
Jak pan mógł zobaczyć papierek, stojąc pod oknem?!

No, you were right, I have to leave a note.
Nie, miałeś rację, muszę zostawić list.

It had to be someone who knew about the original note.
To musiał być ktoś, kto wiedział o oryginalne notatki.

That is the first time he's ever written a note.
To pierwszy raz, gdy napisał wiadomość.

He left a note that said, I've gone out the window.
I zostawił wiadomość, krótką wiadomość, która mówi: 'Wyszedłem przez okno'.

No, I left her a note to meet me tomorrow.
Nie, zostawiłem jej wiadomoś, żeby się ze mną jutro spotkała.

Leave a note at the hotel about our meeting time.
Zostaw wiadomość w hotelu, o której możemy się spotkać.

I want you to know that we have taken note of this.
Miało to dla nas duże znaczenie.

If we do not speak out, they will note that as well.
Jeśli będziemy milczeć, to również zostanie zauważone.

I hope that note is taken of this in the future.
Liczę, że na te kwestie zwróci się uwagę w przyszłości.

Why don't you try it yourself by writing her name on the Note?
Czemu sam nie spróbujesz? Napisz jej nazwisko w Death Note.

Somebody found a note on one of them. That started the whole thing.
Ktoś znalazł karteczkę na jednym z nich i tak to się zaczęło.

But the first note said we wouldn't find any more bodies from then on.
Ale na pierwszej notce było, że już nie znajdziemy żadnych ciał.

The note give an idea who could have such bad taste?
Ciekawe czy z listu dowiemy się, kto ma taki spaczony gust.

It doesn't even have a note about the address, nothing!
Nie ma nawet wzmianki o adresie, nic!

Send this note to him to come to see me.
Wyślij do niego ten list, aby przyszedł i mnie zobaczył.

And now, let's end this meeting on a high note.
A teraz, zakończmy to spotkanie... w wielkim stylu.

What do I note from all the studies carried out?
Co zwraca moją uwagę we wszystkich przeprowadzanych analizach?

We have taken note of the significant progress that has been made.
Zauważyliśmy, że poczyniono znaczący postęp.

I take note of the human rights situation in partner countries.
Zdaję sobie sprawę z sytuacji pod względem praw człowieka w krajach partnerskich.

It is important to note that international efforts can and do make a difference.
Ważne jest, by zauważyć, że międzynarodowe wysiłki mogą coś zmienić i rzeczywiście prowadzą do zmian.

So we can end on a happy note, which is very important, especially before the elections.
Zatem możemy zakończyć optymistycznym akcentem, który jest bardzo ważny, szczególnie przed wyborami.

I should be able to match it to the note.
A powinienem być zdolny dopasować go do listu.

If it isn't paid back, you can keep the note.
Jeśli nie oddam do tego czasu, zatrzymasz sobie notatkę.

You can write a note too and put it in with mine.
Możesz napisać liścik i dołączyć do mojego.

She didn't leave me a message or a note somewhere?
Nie zostawiła mi żadnej wiadomości? Tylko żebyś mi zapłacił.

Then you go to the police, drop them a note, turn him in.
Potem pójdziesz na policję, zostawisz im wiadomość i wpakujesz go za kratki.

His parents left him at the gate with a note.
Rodzice zostawili go przy bramie z listem.

It says the next note will be right under my nose.
Tu jest napisane, że następna notka będzie dokładnie pod moim nosem.

Are those my note cards that I've been working all night on?
Czy to te notatki, nad którymi pracowałem całą noc?

I'm supposed to give you this note when they're gone.
Jacy chłopcy? Mam ci dać tę kartkę, gdy już pójdą.

If the Committee will note line 36 of the document.
Jeśli Komitet zechce zauważyć linię 36 tego dokumentu.

I sent a note of thanks to everyone who voted for us.
Wysłałem kartkę z podziękowaniamiwszystkim, którzy głosowali na nas.

Obviously, you two didn't get the note that this is a very bad idea.
Naprawdę, wy dwoje nie dostaliście wiadomości, że to bardzo zły pomysł.

Is it because I'm not happy with the suicide note?
Być może dlatego, że nie jestem zadowolona z listu pożegnalnego?