Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) dowcip, kawał, anegdota, gag; knebel, rozwieracz; zamknięcie dyskusji wbrew woli mniejszości;
running gag - wielokrotnie powtarzany dowcip, żart;

(Verb) krztusić się, dławić się; przyprawiać o mdłości; kneblować, zatykać, zamknąć/zamykać usta; ograniczyć/ograniczać wolność; być bardzo chętnym coś zrobić; opowiadać dowcipy;
be gagging to do sth - rwać się do czegoś, być bardzo chętnym coś zrobić;
i gagged - zbierało mi się na wymioty;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(to prevent speech etc.) knebel
(parl) koniec debaty
(fig) : a ~ on free speech ograniczenie swobody wypowiedzi
2.
(joke) dowcip, gag.vt (prevent speech) kneblować

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

knebel, dowcip, kawał, anegdota, gag
kneblować, dławić się

Nowoczesny słownik angielsko-polski

kawał

żart

gag

greps

dowcip

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler


1. knebel m
2. rozwieracz szczęk do operacji laryngologicznych


1. mieć odruch wymiotny
2. dławić się vr

Wielki słownik medyczny angielsko-polski 2011 r., Anna Słomczewska

mieć odruch wymiotny, dławić się, knebel, rozwieracz szczęk do operacji laryngologicznych

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt kneblować usta
s knebel

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

KNEBEL

ROZWIERACZ [MED.]

ZAMKNIĘCIE DEBAT [PARL.]

WŁASNE DOWCIPY AKTORA DORZUCANE DO ROLI

ANEGDOTA

OSZUKAŃSTWO

NACIĄGANIE GOŚCI [SL.]

KNEBLOWAĆ USTA

KAGANIEC: NAŁOŻYĆ KAGANIEC KOMUŚ (PRASIE)

OBRADA: ZAMKNĄĆ OBRADY

DŁAWIĆ SIĘ [AM.]

Wordnet angielsko-polski


1. (restraint put into a person's mouth to prevent speaking or shouting)
knebel
synonim: muzzle

2. (a humorous anecdote or remark intended to provoke laughter
"he told a very funny joke"
"he knows a million gags"
"thanks for the laugh"
"he laughed unpleasantly at his own jest"
"even a schoolboy's jape is supposed to have some ascertainable point")
dowcip, żart, kawał: : synonim: joke
synonim: laugh
synonim: jest
synonim: jape

Słownik internautów

kneblować

Słownik audio-video Montevideo

gag, numer komediowy, trick komediowy, chwyt komediowy

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

udławić się, zakrztusić się, zachłysnąć się, zatchnąć się (jedzeniem lub napojem)

mieć nudności
podbijać na wymioty

dowcip, żart, kawał
sztuczka, trik

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

zakneblować

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

We have been prevented from speaking and that is why I am gagging myself!
Uniemożliwiono nam wypowiadanie się i dlatego knebluję swoje usta!

statmt.org

If you don't like a food, especially if you're a child, you gag.
Jeśli nie lubisz jedzenia, szczególnie jak jesteś dzieckiem, krztusisz się.

TED

And the gag is that, of course, these aren't just running through the market.
I najlepsze jest to, że one od tak nie śmigają sobie po rynku.

TED

Journalists and defenders of human rights there have been gagged.
Zamknięto tam usta dziennikarzom i obrońcom praw człowieka.

statmt.org

Did the Council gag us during the procedure?
Czy to Rada zakneblowała nam usta w toku procedury?

statmt.org

Bill Miller, a spokesman for the prosecutors' office, has declined to comment on the case, citing a gag order issued earlier this month.

www.guardian.co.uk

Armstrong, though, combines impeccable gag delivery with a pleasant presence.

www.guardian.co.uk

Incidentally, I preferred the News Quiz gag from the year, which went along the lines of: "The police went to the businessman's home to arrest him, but were greeted by his housekeeper.

www.guardian.co.uk

When "Simon Amstell" in Grandma's House keeps insisting that he is desperate to leave BBC2's Never Mind the Buzzcocks, neither the viewer nor the channel executives can be entirely sure that this is not a genuine feeling in the form of a gag rather than the more usual phonecall from the agent.

www.guardian.co.uk

Probably half the people here are in on the gag.
Pewnie z połowa tu obecnych jest w to zamieszana.

You know, this is the best gag in the picture.
To najlepszy gag w całym filmie.

Because, you know real beauty makes me want to gag.
Ponieważ Jej uroda powodowała ze brakuje mi słów.

Or perhaps you could lie on the floor and gag for a while.
Albo może ty powinieneś poleżeć sobie na podłodze i zamknąć się na chwilę.

But we're here to ask if you have an idea for a couch gag.
Ale chcemy was zapytać, czy macie pomysł na scenkę z kanapą.

So you can drink I have to remove the gag.
Muszę najpierw wyjąć knebel, żebyś mogła się napić.

I got anxious, you wouldn't understand me, because of the gag.
Stałam się niespokojna, nie rozumiałeś mnie ze względu na knebel.

Yes, my roommate in college always used to do that gag.
Tak, mój współlokator na studiach robił ten dowcip.

Keller just filed and got a gag order on the case.
Keller złożył wniosek i właśnie dostał zakaz dyskutowania o sprawie.

Saliva, so it may have been used as a gag.
Ślina, zatem mogła być użyta jako knebel.

Through the gag and sack, but I could hear the tune.
Przez knebel i worek, ale słyszałem melodię.

I'il go to the office and tell them all it's a gag.
Pójdę do biura... powiem im wszystkim, że to żart.

If you remove the gag, do something for me?
Jeśli wyjmę ci knebel, zrobisz coś dla mnie?

The gate was over a million. ls this a gag?
A zarobiliście ponad milion. To żart?

Look, we were just razzing you with that pen gag.
Tylko się wygłupialiśmy z tym długopisem.

Maybe you want me to make you wear a ball gag in your mouth.
Może chcesz, bym kazał ci nosić knebel w ustach?

We're supposed to kill the bitch, not leave gag gifts in her friends' beds.
Miałeś ją zabić a nie zostawiać prezenty w łóżkach jej przyjaciół.

The recently passed law on extremism can easily be used to gag independent journalists and political opponents.
Ostatnio przyjęta ustawa o ekstremizmie może z łatwością zostać wykorzystana do zamknięcia ust niezależnym dziennikarzom i przeciwnikom politycznym.

Did the Council gag us during the procedure?
Czy to Rada zakneblowała nam usta w toku procedury?

She has the strait-coat on, but not the gag.
Jest w kaftanie, ale nie ma knebla.

Luke, what did I say about the bayonet gag, huh?
Lassiter, sir! Luke, co mówiłem na temat numeru z bagnetem?

Well, not every gag has to be a side-splitter.
Coz, nie kazdy gag musi być obok rozdzielacza.

That reflexive gag at the back of their throat?
Chcesz im się kojarzyć z kłującym smrodem i z kneblem w gardle?

This is the rag used to gag her.
To szmata, której użyto jako knebla.

That was obviously just a gag, wasn't it?
To naprawdę był tylko żart?

He always gives me a free wheatgrass shooter and chuckles when I gag.
Zawsze daje mi darmowe nasiona pszenicy i śmieje się jak opowiadam dowcipy.

If you can endure it, I won't gag you.
Jeśli się zastosujesz, nie będę cię już kneblował.

Take the gag out of his mouth.
Wyjmij mu ten knebel z ust.

Whoever put that arrow gag on his head.
Tego, kto wpakował mu na głowę tę strzałę.

What happened in New York was a gag.
To w N. Jorku to był żart.

Face: Put the gag back on him!
Załóż mu ten knebel!

If we sell it with their fortnightly gag.
Jeśli możemy to sprzedać z tą ich dwutygodniową zasadą milczenia.

If you don't cooperate or scream I'il have to gag you.
Jeśli nie będziesz współpracować, albo zaczniesz krzyczeć, będę zmuszony cię uciszyć.

I thought it was a gag.
Najpierw myślałem, że to jakiś żart.

Naturally, this is part of the gag.
Oczywiście, to jest część dowcipu.

Is this some kind of Halloween gag?
To jakiś żart na Halloween?

I'm gonna take your gag off, but you gotta promise not to scream.
Zdejmę ci knebel, ale obiecaj, że nie będziesz krzyczeć.

We recovered your fingerprint From the gag that killed christopher perez,
Mamy twój odcisk palca... ...z knebla, którym zabito Christophera Perez.

The problem with gag orders isn't that they're un-american. It's that they don't work.
Problemem zakazów dyskutowania nie jest to, że są nieamerykańskie, tylko to, że nie działają.

Yes, very funny gag in England and France.
Ta, śmieszny gag w Anglii i Francji.

Gag me with a fur ball. Excuse me.
Zamyka usta mnie z piłką futra. przepraszam.

I hope a gag won't be necessary
Mam nadzieję, że knebel nie będzie konieczny.

So the airport was a gag?
Więc sprawa z lotniskiem to żart?

Mia found saliva and epithelials on the gag and ligature.
Mia znalazła ślinę i naskórek na kneblu i węźle.

Nanny Gilbertine is so tired of the Boo-boo book, she could just gag.
Niania Gilbertine jest tak zmęczona książką Boo-boo, że może się tylko śmiać.

I swear it's not a gag.
Przysięgam, to nie jest żart.

Did they like my gag?
Spodobał im się mój żart?

This is quite clearly a gag on the free media in Belarus, on independent public opinion and on a nascent civil society.
Ewidentnie jest to knebel dla wolnych mediów w tym państwie, dla niezależnej opinii publicznej, dla rodzącego się społeczeństwa obywatelskiego.

Gag me with a big ego and a little di- - Don't... go there.
Facet z wielkim ego i małym pe... - Nie...