Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) skrzydlaty elf, czarodziejka, (dobra) wróżka,; pedzio, pedał; duch opiekuńczy;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C wróżka
bad ~czarownica
(attrib) bajeczny.~ cpds ~land n kraina czarów
~-story, ~-tale n baśń
(fig) bujda

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dobra wróżka, krasnoludek, czarodziej, aniołek, (obr.) homoseksualista, pedał, gej

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj czarodziejski, bajeczny
n wróżka (z bajki)
uj. pedzio

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CZARODZIEJSKI

BAJECZNY

BAŚNIOWY

CIOTA PEDAŁ

Nowy słownik angielsko-polski aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N wróżka
N Comp baśń

Wordnet angielsko-polski


1. (offensive term for a homosexual man)
pedał, ciota, pedzio
synonim: fagot
synonim: faggot
synonim: fag
synonim: nance
synonim: pansy
synonim: queen
synonim: queer
synonim: poof
synonim: poove
synonim: pouf

2. (a small being, human in form, playful and having magical powers)
wróżka: : synonim: faery
synonim: faerie
synonim: fay
synonim: sprite

Słownik internautów

wróżka

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

pedał, parówa, ciota, homo

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

czarowny

duszek

zaczarowany

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

I'm not talking about airy-fairy stuff about culture or psychology, or behavior.
Nie mówię o wydumanych różnicach kulturowych, psychologicznych, czy behawioralnych.

TED

This is the fairy tale; the reality is somewhat different.
To jest bajka o księżniczkach; rzeczywistość jest nieco inna.

statmt.org

You give away all your teeth to the tooth fairy.
Odkładacie wszystkie swoje zęby pod poduszkę.

TED

We are acting in this just like the puppy and the kitten in the fairy tale by the famous Czech writer, Karel Čapek.
Zachowujemy się jak szczeniak i kociak z bajki znanego czeskiego pisarza, Karela Čapeka.

statmt.org

It was a fairy tale, and then we retired.
To była bajka, ale przyszedł czas na emeryturę.

TED

fairy lights twinkled on the trees in the garden.

www.guardian.co.uk

Even in the context of the bizarre, twisted fairy tale of Michael Jackson's life, the time he spent living in a converted cowshed in rural Ireland shortly before he died takes some believing.

www.guardian.co.uk

Without science, Alice Bodington felt, religion was "as a fairy tale or an opium dream, delusive though exquisitely fair, it can give no permanent support, no real comfort".

www.guardian.co.uk

Questioned at a press conference last year, Sarkozy flew into a rage, saying the suggestion that the French engineers were killed as retaliation for unpaid bribes was "ridiculous" and "grotesque" fairy tales.

www.guardian.co.uk

She was beautiful as a fairy, but I lost her.
Była piękna jak wróżka, ale ją straciłem.

It all means that one very special fairy might be near.
To tylko dowód na to, że w pobliżu pewna wróżka jest.

You actually want to be on the garden fairy team?
Ty naprawdę chcesz być w drużynie wróżek ogrodowych?

You don't mean to tell me there's a fairy in this room.
Chyba nie masz zamiaru mi powiedzieć że w tym pokoju jest wróżka.

Why can't you just let him have his fairy tale?
Dlaczego nie możesz pozwolić mu mieć swojej bajki?

At least one of us is living the fairy tale.
Przynajmniej jeden z nas żyje jak w bajce.

What the hell am I supposed to do with a fairy?
Co ja do cholery mam zrobić z wróżką?

If you are fat, there is no fairy lady in the world.
Jeśli to ty jesteś gruba, to nie ma już szczupłych na świecie.

I thought she'd have fairy dust down there or something.
Myślałem, że będzie miała czarodziejski pył tam na dole albo coś w tym stylu.

Oh, your mother and father must have told you a fairy tale.
Twoja mama i tata musieli ci opowiadać bajki.

Here is the stuff of which fairy tales are made.
Jest tu wszystko, z czego stworzone są baśnie.

What makes us different from any other dwarf or fairy out there?
Co nas odróżnia od wszystkich innych krasnoludków i wróżek?

For me, it would have to be like a fairy tale.
Dla mnie, to będzie jak bajka.

How could I have lived for so long and never encountered a fairy?
Jak mogłam żyć tak długo i nigdy nie natknąć się na wróżkę?

When he was little, I used to be his tooth fairy.
Kiedy był mały , byłam jego zębową wróżką.

Some people don't believe in God or the tooth fairy.
Na litość Boską. Niektórzy ludzie nie wierzą w Boga albo zębowe wróżki.

A fairy's work is much more than, at first, it might appear.
Praca wróżki jest dużo więcej niż, najpierw może się ukazać udało ci się!

It would be nice to live in a fairy tale.
To by było miło żyć jak w bajce.

When you think about it, you're like something out of a fairy tale.
Jak o tym pomyśleć, to jest jak w bajce.

I'm sure he's just saying that because of the fairy tale thing.
Jestem pewna, że mówi tak przez te bajki.

But if a fairy tale is real, then wouldn't it be fact?
Ale skoro bajki są prawdziwe, powinny być w nagich faktach.

Something from a book of fairy tales, or an old song.
Coś z księgi pełnej baśni, albo starych pieśni.

Anyone who tells you different is living in a fairy tale.
Ktokolwiek powie ci, że jest inaczej, żyje w bajce.

What can we do: as my father said, life isn't a fairy tale.
Cóż możemy zrobić: jak mawiał mój ojciec, życie to nie bajka.

I know it's not that fairy tale book you wanted, but this is better.
Wiem, że nie jest to bajką, którą chciałaś, ale to jest lepsze.

Well, as you know, I'm not the most talented fairy.
A zatem.. jak wiesz, nie jestem najbardziej utalentowana wrozka.

Now it's down to the garden and storm fairy teams!
Teraz wyścig należy do drużyn wróżek ogrodowych i wróżek burzowych!

Every time somebody says that, a fairy somewhere falls down dead.
Za każdym razem gdy ktoś wypowie te słowa, jedna z wróżek umiera.

Kind of like a fairy tale for the digital age.
Zupełnie jak z bajki w cyfrowym wieku.

Do I look like someone who believes in fairy tales?
Wyglądam na kogoś kto wierzy w bajeczki?

That was my dream, but I can't even pick up fairy dust alone.
To było moim marzeniem, ale nawet nie jestem w stanie sama odbierać magicznego pyłu.

All he's doing is selling fairy tales to people who thank him.
Próbuje tylko sprzedać bajki ludziom, którzy mu za to dziękują.

All I ever wanted to be was a fairy godmother.
Zawsze chciałam być wróżką chrzestną.

Why don't you go ahead, find your little briefing fairy online, without me.
Spróbuj sam znaleźć małą internetową wróżkę skorą do pomocy beze mnie.

It is the question of a little girl who believes in fairy tales. No.
Tak pyta mała dziewczynka, która wierzy w bajki.

You're asking me to believe that you are a fairy tale character?
Chcesz, żebym uwierzyła, że jesteś postacią z bajki?

But what you have here is a fairy story.
Ale to co mamy tu to bajka.

It's said that through the ocean, a fairy passes by.
Mówi się, że przez ocean przechodzi wróżka.

There isn't a garden fairy alive who can control those weeds!
Nie istnieje żadna ogrodowa wróżka, która może kontrolować te chwasty!

You have a real fairy living in your room?
W twoim pokoju mieszka prawdziwa wróżka?

Why did you let me go on believing in that fairy tale?
Dlaczego pozwoliłaś mi uwierzyć w tą bajkę?

My dad was right. The fairy tale book did contain something important.
Mój tata miał rację. Książka zawierała coś bardzo cennego.

Never having drunk from the fairy cup I don't know the liquor in it.
Nigdy nie piłem z futrzanego pucharu. Nie wiem jaki trunek jest w tym.

I don't even know where to find a fairy godmother at this late hour.
I nie wiem gdzie o tej godzinie znaleźć wróżkę.

We must not forget, however that miracles happen only in fairy tales.
Nie wolno nam jednak zapominać, że cuda zdarzają się jedynie w bajkach.

It is not handed out by a giant tooth fairy.
Nie spadają nam z nieba.

I'm the patch of blue sky in the fairy tale.
Jestem łatką błękitnego nieba z bajki.

Not one fractured fairy tale from the good old days.
Nie jedna potrzaskana bajka z dawnych dobrych czasów.

And no one can see them except for him and the fairy.
I nikt ich nie może zobaczyć za wyjątkiem wróżki.

Tell her the fairy tales you preach to the poor.
Powiedz jej bajki wygłaszasz kazanie do biednych.