Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Noun) przekleństwo; klątwa; zaklęcie; miesiączka;
put a curse - rzucić klątwę;
lift a curse - zdjąć klątwę;

(Verb) kląć, przeklinać; złorzeczyć, przeklinać; wykląć, przekląć, obłożyć klątwą;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(execration) klątwa, złorzeczenie
he is under a ~ jest przeklęty.
2.
(bane) przekleństwo
nieszczęście, zmora.
3.
(oath) przekleństwo.vt
1.
(pronounce ~ on) nakładać klątwę.
2.
(abuse, scold) przeklinać, wyzywać.vi (swear, utter ~s) kląć, przeklinać
to ~ at sb przekląć kogoś

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(for) przeklinać (za), kląć, wyklinać, rzucać klątwę
przekleństwo, klątwa, (pot.) miesiączka

Nowoczesny słownik angielsko-polski

zaklęcie

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s przekleństwo
klątwa
vt vi przeklinać, kląć

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

n przekleństwo
klątwa
vt vi przeklinać, kląć

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PRZEKLEŃSTWO

PRZEKLĘCIE

WYKLĘCIE

KLĄTWA

ANATEMA

PLAGA

PRZEKLINAĆ

WYKLĄĆ

KLĄĆ

KLĄĆ SIĘ

CHOLEROWAĆ

BLUŹNIĆ

PIORUNOWAĆ

Wordnet angielsko-polski


1. (something causing misery or death
"the bane of my life")
przekleństwo
synonim: bane
synonim: scourge
synonim: nemesis

2. (profane or obscene expression usually of surprise or anger
"expletives were deleted")
bluzg, bluzga: : synonim: curse word
synonim: expletive
synonim: oath
synonim: swearing
synonim: swearword
synonim: cuss

3. (profane or obscene expression usually of surprise or anger
"expletives were deleted")
przekleństwo: : synonim: curse word
synonim: expletive
synonim: oath
synonim: swearing
synonim: swearword
synonim: cuss

4. (an appeal to some supernatural power to inflict evil on someone or some group)
klątwa, przekleństwo: : synonim: execration
synonim: condemnation

5. (an evil spell
"a witch put a curse on his whole family"
"he put the whammy on me")
klątwa: : synonim: hex
synonim: jinx
synonim: whammy

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

dosł. i przen. przekleństwo
kośc. klątwa
przeklęcie

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

wyzwisko

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

przekleństwo
~, vulgar - przekleństwo wulgarne

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

And Balak said unto Balaam, Neither curse them at all, nor bless them at all.
Tedy rzekł Balak do Balaama: Ani ich przeklinaj więcej, ani im też błogosław więcej.

Jesus Army

(Yea, I have not suffered by mouth to sin By asking his life with a curse);
(I owszem nie dałem zgrzeszyć ustom moim, abym miał żądać przeklęstwa duszy jego.

Jesus Army

I have seen the foolish taking root: But suddenly I cursed his habitation.
Jam widział głupiego, iż się rozkorzenił; alem wnet źle tuszył mieszkaniu jego.

Jesus Army

Let them curse it that curse the day, Who are ready to rouse up leviathan.
Bodaj ją byli przeklęli, którzy przeklinają dzień, którzy są gotowi, wzruszać płacz swój

Jesus Army

Slander not a servant unto his master, Lest he curse thee, and thou be held guilty.
Nie podwodź na sługę przed Panem jego, być snać nie złorzeczył, a ty abyś nie zgrzeszył.

Jesus Army

The curse is lifting.

www.guardian.co.uk

The opera tells the story of court jester Rigoletto's attempts to protect his daughter, Gilda, from the lustful Duke of Mantua despite a curse placed on him by Count Monterone, the father of another of the duke's conquests.

www.guardian.co.uk

The curse of the rest of Pakistan has been a blessing for the delta, a maze of mangroves and shabby fishing villages at the bottom of the 1,900-mile river.

www.guardian.co.uk

It's the curse of every wife - or husband - of a successful person, famous or not.

www.guardian.co.uk

What if I curse myself for having let you go?
Co, jeśli przeklinam się, że pozwalam ci odjechać?

Time to find out whether I have the family curse or not.
Czas, żeby sprawdzić czy rzeczywiście ciąży na mnie rodzinna klątwa.

For what I thought she'd put a curse on me.
Byłaś za dobra. Sądziłam, że rzuciła na mnie klątwę.

We could, but then the curse would begin all over again.
Moglibyśmy, ale wtedy klątwa rozpętałaby się na nowo.

Leave me alone or I'll curse you and your whole lot!
Zostaw mnie, albo rzucę klątwę na ciebie i twoją rodzinę.

To tell something we need to know about the curse.
Żeby powiedzieć nam coś, co musimy wiedzieć o klątwie.

And even if there was, why would she curse you?
A nawet gdyby, czemu przeklęłaby ciebie?

Do you think it is the working of our curse?
Czy myślisz, że to efekt działania naszej klątwy?

I can go in there without a curse and still come back.
Mogę tam iść bez klątwy i wciąż wrócić.

That he doesn't have the power to break the curse.
Wiedzieć o tym, że on nie ma mocy, aby złamać klątwę.

I saw on where people with that don't usually curse.
Widziałem w telewizji,że ludzie z tą chorobą nie zawsze przeklinają.

The final curse upon the land. To end for ever the sleep of man.
Ostatnia klątwa, która spadła na ziemię... ...by na zawsze zakłócić sen ludzi.

You have to save my child from getting the curse.
Musisz ocalić moje dziecko przed klątwą.

Now listen, I am the only person in this family who doesn't curse.
Posłuchaj, tylko ja nie klnę w tej rodzinie.

He'd believe it was the curse that killed the old man.
Prawdopodobnie uwierzyłby, że to klątwa zabiła staruszka.

If the curse is not stopped, more people will die.
Jeśli nie powstrzymamy klątwy, zginie więcej ludzi.

Yeah, but thanks to the curse, I haven't turned in 28 years.
Tak, ale dzięki klątwie nie zmieniałam się przez 28 lat.

If the curse were to strike tonight, what could you actually do?
Gdyby klątwa dziś uderzyła, co by pan właściwie zrobił?

I don't believe someone can curse you with their anger.
Ja jednak nie wierzę, że ktoś może cię przekląć, bo czuje gniew.

Which god could I curse to have ever laid eyes on you!
Którego z bogów mam przeklnąć, za to że spojrzał na ciebie!

Who wrote about this curse that ran in your family.
Należał do mojego szalonego przodka, który napisał o klątwie twojej rodziny.

Never married, which, if you were a woman, would be a curse.
Niezamężny, co jak wiemy w przypadku kobiet byłoby przekleństwem.

Just left me with the curse of knowing the other side.
Pozostawiły mnie z klątwą, związującą mnie z drugą stroną.

The curse that brought us here and built all this.
Tę, która przeniosła nas tu i stworzyła to wszystko.

Miss, we believe your village may be under some kind of curse.
Sądzimy, że wasza wioska jest przeklęta.

Would do anything to lift the curse on their daughter.
A może Ty mógłbyś zrobić coś z klątwą ich córki?

I thank God the curse of love is lifted from me.
Dziękuję Bogu, że klątwa miłości została ze mnie zdjęta.

You have to understand, Sean gave his life to start the curse.
Musisz zrozumieć, że Sean oddał życie, by rozpocząć klątwę.

Spare her. I know you can break the curse another way.
Oszczędź ją. wiem, że możesz rozbić przekleństwo w inny sposób.

If the curse is broken, why didn't they go back?
Skoro klątwa została złamana, dlaczego oni nie wrócili?

Maybe he's put a curse on the house to bring us bad luck!
Być może on rzucił klątwę na ten dom... ...przyniesie nam to tylko nieszczęście!

How to get rid of the one person who could break my curse.
Jak pozbyć się jedynej osoby, która może złamać moją klątwę.

Today, however, we are talking about someone for whom diamonds may become a curse.
Dzisiaj jednak mówimy o kimś, dla kogo diamenty mogą stać się przekleństwem.

Please tell me your counter curse is ready to go.
Powiedz, że twoja klątwa jest gotowa.

I want you to curse and fight until your heart's done pumping.
Masz przeklinać i walczyć, dopóki serce przestanie w tobie bić.

Call it the curse of ambition but I only want for you.
Nazwij to przekleństwem ambicji, ale wszystko robię dla was

I don't if this was a blessing or a curse.
Nie wiem czy to było błogosławieństwo czy klątwa.

They said it was the curse of the blue butterfly.
Powiadają, że to klątwa Błękitnego Motyla.

Because of my father's curse, he was instantly turned to gold.
Przez klątwę mego ojca od razu przemienił się w złoto.

This is good, right? I mean, we can curse him again.
To dobrze, prawda? mam na myśli, możemy znów rzucić klątwę.

Once the curse is broken, I'll be just like anybody else.
Gdy klątwa zostanie złamana, będę taka jak inni.

There's got to be another way to resolve your curse.
Musi być inny sposób na twoją klątwę.

Did she sell you something to ward off the curse?
Sprzedała ci coś na zdjęcie klątwy?

It doesn't make my life easier, living under a curse.
To wcale nie ułatwia mi życia, życia w klątwie. Klątwa?

He couldn't decide if his power was a gift or a curse.
Nie mógł zdecydować, czy moc była darem czy klątwą.

And my curse is knowing that i'll be there to see it.
Moim przekleństwem jest to że będę musiał to oglądać.

I must return all 13 beasts or our curse will continue.
Muszę odesłać wszystkie trzynaście potworów, albo nasza klątwa się nie zakończy.

With one monster still free, the curse will never be broken.
Póki choćby jeden potwór jest na wolności, klątwa nie zostanie złamana!

Your birth was a curse on the whole of humanity.
Twoje narodziny były przekleństwem dla całej ludzkości.

I gotta get her to break the curse to stop what's happening to me.
Muszę skłonić ją do złamania klątwy, żeby powstrzymać to, co się ze mną dzieje.