Wielki słownik angielsko-polski red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Adjective) pierwszorzędny, pokazowy, doborowy, kapitalny;
crack shot - świetny strzelec;
crack troops - militarny elitarne oddziały;
crack troops - militarny elitarne oddziały;

(Noun) trzask, chrupnięcie, palnięcie, łomot, łoskot; pęknięcie, rysa, szpara; wada, defekt; rozpadlina; mistrz, mędrzec; próba, szansa; żart, dowcip, kawał; rodzaj kokainy; informatyka złamanie zabezpieczenia programu; włamanie;
good fun and crack - dobra zabawa;
at the crack of dawn - o świcie, skoro świt, bladym świtem;
i’ll give it a crack - spróbuję;
crack of doom - koniec świata, sąd ostateczny;
give sb a crack at sth - dać komuś szansę;
have a crack at sth - (s)próbować w czymś swoich sił, zmierzyć się z czymś;
what’s the crack? - co słychać?;
make a crack about sb|sth - zrobić sobie z kogoś|czegoś żarty;
in a crack - szybciutko, migiem;
open the window a crack - zostawić małą szparę w oknie;
cheap crack - tani dowcip;
get a crack on the head - uderzyć się w głowę;
crack cocaine - crack;
get a crack on the head - uderzyć się w głowę;
crack cocaine - crack;

(Verb) (za)trzeszczeć, chruścić, chrupać, trzaskać; (nad)łamać, pękać, nadpękać, rozłupać, zarysować; wykręcać; rozgryźć, rozkładać; rozbić (się), uderzyć, walnąć; załamać się; uchylić; chemia krakować, rozkładać;
crack jokes - opowiadać dowcipy; sypać kawałami;
hard nut to crack - twardy orzech do zgryzienia;
crack it up - zażywać kokainę;
crack a smile - z trudem się uśmiechnąć;
crack a deal with sb - zrobić z kimś interes;
crack the whip - trzaskać z bicza; rozstawiać po kątach;
crack down on sth - brać się za coś, (s)tłamsić coś;
crack open - łupać, rozłupywać, rozpruć; napocząć, otworzyć;
crack a code - złamać kod/szyfr;
crack sb on the head - uderzyć kogoś w głowę;
crack up - rozbić coś; wychwalać, zachwalać, (za)reklamować; załamać się; śmiać się do rozpuku, pękać ze śmiechu; wybuchnąć śmiechem; wywołać atak śmiechu;
crack one’s head - uderzyć się w głowę;
crack up - rozbić coś; wychwalać, zachwalać, (za)reklamować; załamać się; śmiać się do rozpuku, pękać ze śmiechu; wybuchnąć śmiechem; wywołać atak śmiechu;
crack one’s head - uderzyć się w głowę;

Słownik angielsko-polski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C
1.
(in a cup, ice etc.) pęknięcie, rysa
(in the ground) pęknięcie, szczelina
(in wall, floor etc.) szpara, szczelina.
2.
(sudden noise) trzask, huk
(of thunder) uderzenie pioruna.
3.
at the ~ of dawn o świcie.
4.
(blow) cios, uderzenie
he got a ~ on the head dostał w głowę.
5.
(colloq, facetious remark) żartobliwa uwaga.
6.
(colloq, attempt) próba, okazja, szansa
to have a ~ at sth próbować czegoś po raz pierwszy.
7.
a ~ regiment elitarne zastępy
a ~ shot strzelec wyborowy.
8.
(sl, drug) kokaina.vt
1.
(make a ~ in, break open) roztrzaskiwać, rozbijać
he fell and ~ed his skull upadł i rozbił głowę
to ~ a nut rozłupywać orzech
to ~ a code łamać szyfry.
2. to

Słownik angielsko-polski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pęknięcie, rysa, trzask, kawał (dowcip), wyłom, szczelina
doborowy, znakomity, pierwszorzędny, elitarny
pękać, trzaskać, rozbijać, łamać, rozłupywać, puszczać (nerwy), załamywać się
~ a bottle otworzyć butelkę i wypić zawartość
~ down wprowadzać rygory
~ open otwierać z trzaskiem
~ up tracić siły, cierpieć na zanik pamięci
at the ~ of dawn o świcie
open a ~ uchylić
have a ~ at sth próbować z trudnością coś zrobić

Nowoczesny słownik angielsko-polski

przedziałek

crack (pozwalający bezpłatnie korzystać z płatnego programu komputerowego)

Słownik morski angielsko-polski Iwona Kienzler

n
1. pęknięcie, szczelina
2. nazwa popularnego (zwłaszcza w USA) narkotyku

Słownik medyczny angielsko-polski Iwona Kienzler

pęknięcie n, szczelina f

pękać vt

Wojskowy słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

vt vi trzaskać, roztrzaskać
pękać
to ~ a line przełamać front (linię obrony)
to ~ an attack załamać atak przeciwnika
to ~ the code złamać szyfr
s trzask
uderzenie
pęknięcie
rysa
~ shot bryt. snajper
~ unit pododdział wyborowy (specjalny)
~ through przełamanie

Uniwersalny słownik angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

vt vi trzaskać
trzeszczeć
dosł. fig.pękać
powodować pęknięcie
tłuc, łupać
złamać (szyfr)
pot. to crack up - załamać się (o kimś)
to crack jokes - opowiadać kawały
n trzask
uderzenie
pęknięcie
szczelina, rysa
pot. kawał, żart
adj attr pot. wspaniały, pierwszorzędny
wojsk. szturmowy

ECTACO słownik angielsko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PIERWSZORZĘDNY

KAPITALNY [POT.]

POKAZOWY

CHRUPNIĘCIE

PALNIĘCIE

ŁOMOT

ŁOSKOT

PĘKNIĘCIE

RYSA

SZPARA

ROZPADLINA

MISTRZ

PRIMA

PRÓBA

MĘDRZEC

WŁAMYWACZ

WŁAMANIE

TRZESZCZEĆ

ZATRZESZCZEĆ

TRZASKAĆ (BICZEM)

ŁAMAĆ

NADŁAMAĆ

CHRUŚCIĆ

CHRUPAĆ

PRASNĄĆ

POTRZASKAĆ

PĘKAĆ

NADPĘKNĄĆ

POPĘKAĆ

ROZŁUPAĆ

PRUĆ

PORYSOWAĆ

ZARYSOWAĆ

WYKRĘCAĆ

ROZGRYŹĆ

ROZKŁADAĆ (O ZWIĄZKACH CHEMICZNYCH)

Wordnet angielsko-polski


1. (a long narrow opening)
szczelina, rozszczep, rozszczepienie, szpara
synonim: cleft
synonim: crevice
synonim: fissure
synonim: scissure

2. (a purified and potent form of cocaine that is smoked rather than snorted
highly addictive)
crack: : synonim: crack cocaine
synonim: tornado

(of the highest quality
"an ace reporter"
"a crack shot"
"a first-rate golfer"
"a super party"
"played top-notch tennis"
"an athlete in tiptop condition"
"she is absolutely tops")
topowy
synonim: ace
synonim: A-one
synonim: first-rate
synonim: super
synonim: tiptop
synonim: topnotch
synonim: top-notch
synonim: tops (p)

Słownik internautów

elitarny
pękać
pęknięcie

Angielsko-polski słownik potocznego języka businessu Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Bożena Hoszowska)

(n) very pure cocaine (for smoking rather than inhalation) ~- bardzo czysta kokaina (nadająca się raczej do palenia niż do wdychania)

Praktyczny słownik religijny angielsko-polski 2005, Krzysztof Czekierda

trzask

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami angielsko-polski 2003, Krzysztof Czekierda

pęknięcieszczelina~, dessication szczelina z wysychania~, settlement pęknięcie związane z osiadaniem (składowiska)

Słownik terminologii prawniczej angielsko-polski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

rozpracować
to crack down on organized crime: rozbić zorganizowaną przestępczość

Słownik audio-video Montevideo

pęknię-cie

Słownik slangu Zbigniewa Parzycha

dowcip, żart, kawał (najczęściej robiony komuś)

cios poniżej pasa, przytyk, złośliwość, docinek, uszczypliwa/ szydercza / ironiczna/ złośliwa uwaga, złośliwa aluzja, wycieczka osobista (uwaga nakierowana na czyjś czuły punkt)

próba, szansa

za sztukę, za kawałek

załamać się (pod presją), nie wytrzymać, pęknąć, zacząć śpiewać/ gadać

włamać się gdzieś

Otwarty słownik angielsko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kapitalny

łupać

roztrzaskać

świetny

szczelina

trzaskać

wspaniały

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

pęknięcie; trzask
~, microscopic - pęknięcie mikroskopowe, szczelina mikroskopowa
~ of broken wood - trzask łamanego drzewa

Słownik środowiska angielsko-polski

szczelina f, pękać

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

szczelina
pęknięcie
~, settlement - pęknięcie związane z osiadaniem
~, structural szczelina konstrukcyjna

Słownik techniczny angielsko-polski

1. pękać
2. krakować

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

It just needs one link to crack for the whole chain of intervention to fail.
Wystarczy, że pęknie jedno ogniwo, a cały łańcuch interwencji zostanie przerwany.

statmt.org

And we saw over and over the way that spoken word poetry cracks open locks.
I za każdym razem obserwowaliśmy, jak poezja mówiona otwiera zamknięte drzwi.

TED

But it comes in like a mallet, and it literally cracks space, wobbling it like a drum.
Jest jak młoteczek, robi też wyrwy w przestrzeni, chybotając nią jak bębnem.

TED

And at some point you're going to have to cross these cracks in the ice, these crevasses.
Niekiedy będziecie musieli przechodzić przez popękany lód, przez rozpadliny.

TED

So what's significant about this isn't that crows are using cars to crack nuts.
Istotne jest nie to, że wrony używają samochodów do łupania orzechów.

TED

The smell, the stench is in the hallway - that's one of the things about the crack epidemic, people had lost their sense of pride.

www.guardian.co.uk

But now we were in power because the people who were supposed to be our support system were on crack, and they was telling us, 'I'll do anything to get it.

www.guardian.co.uk

A second burst of shooting followed the crack of sniper rounds from nearby rooftops.

www.guardian.co.uk

I heard his voice crack as he said, 'Oh my God.

www.guardian.co.uk

Perhaps one of the most conceptually puzzling moments comes when DiCaprio, an ace "dream extractor", assumes the identity of a fictional head of internal security, Mr Charles, as a ruse to stabilise the turbulence being experienced by his crack team as they work inside a dream within a dream, bobbing around in the head of their troubled, sleeping "mark".

www.guardian.co.uk

The hour will come when one of us must crack.
Godzina nadejdzie kiedy jeden z nas się złamie.

We have to find a way to crack her, so she'll talk.
Musimy znaleźć sposób żeby ją złamać, żeby mówiła.

So big every moment in history. past and future. will crack.
Tak wielki, że każdy moment w historii, przeszły i przyszły, pęknie.

My only interest in your head is how easy it'll crack open.
Zawsze miałem głowę do liczb. Interesuje mnie tylko, jak twarda jest twoja głowa.

Using that crack, I can go to the past and the future!
Dzięki niemu można podróżować w przeszłość i przyszłość.

First time you open them, they'll crack a little bit.
Kiedy otworzycie je po raz pierwszy, grzbiet może pęknąć.

So if you're taking another crack at him, I want in.
Sir, jeśli będzie kolejna próba, chcę w tym uczestniczyć.

Are you sure the pressure will crack that stuff on the body?
Jesteś pewny, że ciśnienie skruszy tę skorupę na ciele?

How long did it take you to crack into Frank's drive?
Jak długo zajęło Ci włamanie do jego dysku?

I was supposed to have all night to crack this.
Miałem mieć całą noc na rozpracowanie go.

I told her my code was too easy to crack.
Mówiłem jej, że ten kod był zbyt prosty do złamania.

Look, doing crack is not the way to stop drinking.
Przejście na crack to nie jest sposób na rzucenie picia.

You came to this world by opening a crack in space and time.
Przybyłeś tu przez pęknięcie w czasie i przestrzeni.

Why don't you go and take a crack at Hollywood?
Czemu sami nie wyłożycie się w Hollywood?

But Captain asked me to stay until we crack this case.
Ale kapitan poprosił mnie, żebym został do rozwiązania sprawy.

What has got you up at the crack of dawn?
Co cię tak zerwało o bladym świcie?

Who else would call me at the crack of dawn?
Kto inny dzwonił by o świcie?

When this new bird shows up, I'll give you first crack at her.
Kiedy pokaże się nowy ptaszek, dam ci z niej pierwszego gryza.

I hit that black box like a hundred times, and it didn't even crack.
Uderzyłam to czarne pudełko chyba ze sto razy, a ono nawet nie pękło.

Especially if every safe you crack between now and then is already empty?
Szczególnie, że każdy sejf, który mógłbyś okraść w tym czasie, jest już pusty.

Cause she can wash her crack and use it again.
Bo możemoże umyć swoją szparę i użyć jej ponownie.

Is that a problem, because the crack makes you violent?
Czy to nie jest problem, bo zioło zawsze robi z ciebie przestępcę?

One of your friends made a crack about my ass.
Jeden z twoich przyjaciół zażartował o moim tyłku.

I might as well just buy him a crack pipe.
Równie dobrze mogłem mu kupić fajkę do narkotyków.

Looks like a really nice place to relax and do crack.
Wygląda na naprawde miłe miejsce do relaxu i do robienia narkotyków.

We're getting up at the crack of dawn and I'm teaching you to fish.
Jutro wstajemy skoro świt i idziemy uczyć się łowić ryby.

This wall is solid and the crack doesn't go all the way through it.
Ściana wydaje się być solidna, a pęknięcie nie biegnie przez nią całą.

They had to crack that woman open like a lobster.
Musieli ją całkowicie otworzyć, jak homara.

Do all kids who are abused crack up so bad that they see things?
Czy wszystkie maltretowane dzieci załamują się tak bardzo, że widzą rzeczy?

Even if these pants do ride up my bum crack.
Nawet jeśli te spodnie miałby pęknąć w pół.

Last month, my 13-year-old nephew died in a crack house run by these guys.
W zeszłym miesiącu mój trzynastoletni siostrzeniec... ...zaćpał się na śmierć w jamajskiej knajpie.

She was mad because he made some crack about her dress.
Była wściekła bo zrobił jej dziurę w sukience.

Today we will learn the correct way how to crack an egg.
Dzisiaj nauczymy się, jak należy rozbić jajko.

You get a free crack at the guards, even a chance to kill one.
To okazja do przyłożenia strażnikom, a nawet do wykończenia jednego z nich.

It'll take time to crack the entire manuscript, but I started from the end.
Złamanie całego manuskryptu zajmie czas, ale zacząłem od końca.

You'll be nearer the hospital, and you can get much better crack in town.
Będziesz bliżej szpitala. W mieście można dostać lepszą amfę.

And when the door begins to crack, It's like a stick across your back.
A kiedy drzwi zaczynają pękać, to jest jak kij na twój grzbiet.

Maybe I should go smoke some crack and get your sympathy.
Może powinienem popalić trochę trawki i zdobyć twoją sympatię.

Because they're for that article Alex wanted to do about models on crack.
Ponieważ są do tego artykułu, w którym Alex pisze o modelkach na cracku.

The disk is no good to me unless you crack it soon.
Dysk nie jest nic dla mnie wart, jeśli wkrótce go nie złamiesz.

Said he was using at this crack house run by a guy named Monty.
Mówił, że chowa się w jednej spelunie prowadzonej przez gościa o imieniu Monty.

I had to get somebody who could crack these bastards.
Musiałem znalezc kogos, kto by dorwał tych skurwieli.

And to stop people from sleeping or smoking crack in there.
I żeby nie pozwolić ludziom spać w środku i palić trawkę.

What, you thought we just hung out and smoked crack?
Myślałeś, że my tu tylko palimy crack?

And the next day at school. some kid made a crack about my haircut.
Następnego dnia w szkole jakiś dzieciak nabijał się z mojej fryzury.

This last batch was great, but we didn't even crack 50 pounds.
Ta ostatnia partia była świetna, ale było nam daleko nawet do 25 kg.

Find something to cover the crack under the door!
Znajdź coś do zakrycia szpary pod drzwiami!

Bodies that are year-round great, but crack just like china.
Ciała zbudowane wspaniale a pękają jak porcelana.

So how exactly did crack get in the ghetto, Pop?
No więc jak dokładnie crack wszedł do getta?