а
б
в
г
д
е
ё
ж
з
и
й
к
л
м
н
о
п
р
с
т
у
ф
х
ц
ч
ш
щ
ъ
ы
ь
э
ю
я
Duży słownik polsko-rosyjskiWydawnictwo ExLibris www.exlibris-pl.com

-lа м вексель
spłасić ~еl уплатить вексель
wуstаwić ~еl выдать вексель

Słownik terminów ubezpieczeniowych polsko-rosyjskiLucyna Gierlasińska

м вексель
w. gwarancyjny гарантированный вексель
w. imienny именной вексель
w. kupiecki коммерческий вексель
w. obrotowy оборотный вексель
w. prolongowany продленный вексель
w. skarbowy казначейский вексель
w. in blanco бланковый вексель
w. na okaziciela przyjmować принимать вексель на предъявителя; предъявительский вексель
akceptacja weksla акцепт векселя
gwarancja weksla залог векселя
przyjęcie weksla акцепт векселя
termin weksla срок векселя
wartość weksla стоимость векселя
wykupienie weksla уплата по векселю
wystawca weksla trasowanego трассант
akceptować w. акцептовать вексель
podpisywać w. подписывать вексель
prolongować w. пролонгировать вексель

Otwarty słownik polsko-rosyjskiV.8.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Вексель