Słownik polsko-angielski EXETERCopyright © http://www.kastor.strefa.pl.

bill of exchange

Słownik polsko-angielski PARKCopyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C promissory note
bill of exchange

Uniwersalny słownik polsko-angielskiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m fin. bill (of exchange)

Słownik finansowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r


1. bill
2. draft ~el akceptowany acceptance bill ~el awalizowany backed bill ~el bankowy bank bill ~el bezdokumentowy clean bill ~el budżetowy supply bill ~el ciągniony drawn bill~el czysty clean bill of exchange~el debetowy debet bill ~el długoterminowy long-term bill~el do inkasa bill for collection ~el do zapłaty bill payable (B/P) ~el domicilowany domiciled bill~el dyskontowy discount bill ~el finansowy financial paper ~el grzecznościowy accommodation bill ~el gwarancyjny bill of security ~el imienny non-negotiable bill ~el in blanco blank bill ~el indosowany endorsed bill ~el kredytowy credit bill ~el krótkoterminowy short-term bill~el lombardowy bill on deposit ~el należny bill receivable (B/R) ~el pierwszorzędny fine bank bill ~el płatny na żądanie demand bill, call note, draft at sight, sight bill, sight draft ~el płatny po dacie wystawienia after-date bill ~el płatny za okazaniem sight bill~el pojedynczy sola bill, single bill, sole bill ~el przeterminowany overdue bill ~el ratalny instalment bill ~el skarbowy treasury bill ~el skarbowy treasury bill, T-bill, treasury paper ~el trasowany drawn bill ~el uso at usance bill ~el w portfelu portfolio bill~el własny promisory note~el własny banku bank ne ~el własny płatny za okazaniem sight note ~el wspólny joint note~el wykupiony discharged bill ~el wykupiony przed terminem zapłaty retired bill ~el wystawiony z wtórnikami bill in a set ~el zabezpieczony secured bill ~el zagraniczny foreign bill ~el zainkasowany collected bill ~el zakupiony ze zniżką investement bill ~el zaliczkowy advance bill of exchange ~el zbywalny negotiable bill ~el zdyskontowany discounted bill~el zwrotny return draft ~le komercyjne short-term paperdata wystawienia ~la date of issue of a bill duplikat ~la copy of a bill inkaso ~li collection of bills nabywca ~la buyer of a bill notowanie ~la noting of a bill obieg ~li circulation of billspokrycie ~la billholder portfel ~li billholdingposiadacz ~la billholderrachunek ~li w portfelu bills receivable account remitent ~la remitter, payee termin płatności ~la term of a bill terminarz płatności ~li bill diary trasat ~la drawee of a bill wystawca ~la drawer of a bill domicylować ~el to domicile a bill dyskontować ~el to discount a bill indosować ~el to endorse a bill prolongować ~el to extend a bill przedstawiać ~el to protest a bill przedstawiać ~el do przyjęcia to present a bill for acceptance przedstawiać ~el do zapłaty to present a bill for payment przenieść ~el przez indos to endorse a billwycofać ~el to withdraw a bill wypełniać ~el to fill in a bill wystawiać ~el to issue a bill

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielskiIwona Kienzler, 2010r

m bill of exchange, bill, draft ~el agencyjny agency bill ~el akceptowany acceptance bill ~el awalizowany backed bill ~el bankowy bank bill ~el bezdokumentowy clean bill ~el budżetowy supply bill ~el ciągniony drawn bill ~el czasowy time bill ~el debetowy debet bill ~el dewizowy currency bill ~el długoterminowy long-term bill, long paper ~el do inkasa bill for collection ~el do zapłaty bill payable ~el dokumentowy documentary bill, document bill ~el domicylowany domiciled bill ~el dyskontowy discount bill ~el eurowalutowy European Commercial Paper ~el fałszywy bogus bill, forged bill ~el finansowy financial bill of exchange, financial paper ~el grzecznościowy accommodation bill, paper bill ~el gwarancyjny bill of security ~el handlowy commercial bill, mercantile bill ~el handlowy pierwszorzędny choice commercial bill ~el honorowany honoured bill ~el imienny non-negotiable bill ~el in blanco blank bill ~el indosowany endorsed bill ~ek klientowski customer’s acceptance ~el krajowy domestic bill ~el kredytowy credit bill ~el krótkoterminowy short-term bill, paper at a short date, short paper ~el kupiecki commercial bill ~el lombardowy bill on deposit ~el ma być płatny niebawem the bill matures ~el miesięczny one month; s bill ~el nadający się do dyskonta eligible bill ~el należny bill receivable ~el na okaziciela bill to bearer ~el na pokrycie reimbursement draft ~el na resztę należności bill in full settlement ~el niehonorowy dishonoured bill ~el nie nadający się do dyskonta w banku unbankable paper ~el nie nadający się do obiegu negotiable bill ~el niepewny dubious bill, bad paper ~el nieprzyjęty unaccepted bill ~el niewykupiony unpaid bill, outstanding bill ~el pierwszorzędny 1. am. prime bill 2. bryt. fine bank bill ~el płatnościowy payment bill ~el płatny a vista bill at sight, sight exchange ~el płatny na żądanie demand bill, call note ~el płatny po dacie wystawienia after-date bill ~el płatny po upływie określonego czasu od wystawienia date bill, draft after date ~el płatny po upływie określonego czasu po okazaniu bill payable at a fixed date after presentation ~el płatny wkrótce hot bill ~el płatny za okazaniem demand bill, a vista bill, sight bill, sight draft ~el pojedynczy single bill, sola bill ~el prolongowany extended bill, renewed bill ~el przeterminowany overdue bill ~el puszczony w obieg negotiated bill ~el ratalny instalment bill ~el skarbowy T-bill, treasury bill ~el solidny bona fide bill ~el suchy promissory note, private bill of exchange ~el terminowy term bill, after-sight bill ~el trasowany drawn bill ~el trasowany przez bank bank bill ~el USO bill at usance ~el własny promissory note ~el własny banku bank ne ~el własny płatny za okazaniem sight note ~el w obiegu bill in circulation ~el w portfelu portfolio bill, receivable bill ~el wykupiony discharged bill ~el wykupiony przed terminem zapłaty retired bill ~el wystawiony w jednym egzemplarzu sole bill ~el wystawiony z wtórnikami bill in a set ~el zabezpieczony secured bill ~el zabezpieczony dokumentami towarowymi secured bill ~el zagraniczny external bill, foreign bill ~el zainkasowany collected bill ~el zakupiony ze zniżką investement bill ~el zaliczkowy advance bill of exchange ~el zaprotestowany protested bill, bill under protest ~el zbywalny bankable bill, negotiable bill ~el zdyskontowany discounted bill, discount ~el zlombardowany bill in pawn, pawned draft ~el zwrotny return draft ~el zwykły ordinary bill akceptant ~la taker of a bill data i miejsce wystawienia ~la date and place of issue of a bill duplikat ~la copy of a bill egzekucja należności z ~la proceedings for non-payment of a bill of exchange inkaso ~li bill collection, collection of bills nabywca ~la buyer of a bill notowanie ~la noting of a bill obieg ~li circulation of bills, paper circulation odpis ~la duplicate of a bill odwrotna strona ~la reverse side of a bill okaziciel ~la presenter of a bill of exchange oryginał ~la original bill, first of exchange pokrycie ~la billholder posiadacz ~la billholder prolongata ~la prolongation of a bill przednia strona ~la face of the bill rachunek ~li do zapłacenia bills payable account rachunek ~li w portfelu bills receivable account remitent ~la remitter, payee termin płatności ~la term of a bill terminarz płatności ~li bill diary trasat ~la drawee of a bill treść ~la body of a bill, tenor of a bill wtóropis ~la second of exchange, duplicate bill wystawca ~la drawer of a bill wystawca ~li grzecznościowych bill jobber akceptować ~el to accept a bill awalizować ~el to back a bill, to guarantee a bill ciągnąć ~el na kogoś to draw a bill on sb domicylować ~el to address a bill, to domicile a bill dopuścić do protestu ~la to allow a bill to be protested dyskontować ~el to discount a bill fałszować ~el to forge a bill honorować ~el to honour a bill indosować ~el to endorse a bill negocjować ~el to negotiate a bill oddać ~el do protestu to have a bill protested odmówić przyjęcia ~la to dishonour a bill, to repudiate a draft ostemplować ~el to stamp a bill pokryć ~el to cover a bill prolongować ~el to prolong (extend) a bill przedstawić ~el to protest a bill przedstawić ~el do przyjęcia to present a bill for acceptance przedstawić ~el do zapłaty to present a bill for payment przenieść ~el przez indos to endorse a bill przesłać ~el do inkasa to remit a bill for collection przyjąć ~el to accept a bill puścić ~el w obieg to negotiate a bill skupować ~le to buy bills wycofać ~el to withdraw a bill wykupić ~el to retire of a bill wypełnić ~el to enface a bill, to fill in a bill wystawić ~el to issue a bill trasować ~el to draw a bill zainkasować ~el to cash a bill zaprotestować ~el to protest a bill

ECTACO słownik polsko-angielskiSłowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DRAFT

NOTE

Słownik techniczny polsko-angielski

m bill of exchange

Otwarty słownik polsko-angielskiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bill

Nowoczesny słownik polsko-angielski

bill of sale