ä
ö
ß
ü
Słownik uniwersalny polsko-niemiecki Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

f Analyse f

ECTACO słownik polsko-niemiecki Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ANALYSE

Słownik Ekologiczny polsko-niemiecki A. Słomczewska

Analyse f

Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-niemiecki

Analyse f, Auswertung f, Untersuchung

Słownik z zakresu kontroli finansowej polsko-niemiecki

(f) Analyse f analiza ABC ABC-Analyse analiza bilansu i wynik

Wielki słownik rolniczy polsko-niemiecki © prof. dr hab. Lesław Zimny

Analyse f

Nowoczesny słownik polsko-niemiecki

Untersuchung

Auswertung

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

W kontekście nauk ekonomicznych oszustwo to prosta analiza kosztów i korzyści.
In der Wirtschaftstheorie ist Betrug nur eine einfache Kosten-Nutzen-Rechnung.

TED

To była analiza wykonalności, jakich silników użyć? ~~~ Jakiego sterowania?
Es war mehr eine Möglichkeitsstudie welche Art von Motoren sollten wir verwenden?

TED

Mam przyjaciela na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, który zajmował się analizą ryzyka.
Ich habe einen Freund an der Uni Berkeley, der sich mit Risikoanalyse beschäftigt.

TED