à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny polsko-francuski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

f analyse f
med. ~ krwi <
moczu>
analyse du sang <
des urines>

ECTACO słownik polsko-francuski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ANALYSE

DéCOMPOSITION

Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f.) analyse~ bilansu - (f.) analyse du bilan~ danych - (f.) analyse des données~ drzewa decyzyjnego - (f.) analysede l’arbre de décision~ dynamiki - (f.) analyse de dynamique~ działalności gospodarczej - (f.) analysed’activité économique~ ekonomiczna - (f.) analyse économique~ finansowa - (f.) analyse financière~ konta - (f.) analyse d’un compte~ kosztów - (f.) analyse des coűts~ kosztów i korzyści - (f.) analyse descoűts-avantages~ kosztów własnych - (f.) analyse descoűts de revient~ metod księgowania - (f.) analyse desméthodes comptables~ pionowa (bilansu) - (f.) analyseverticale~ poddawać szczegółowej analizie zeznanie - disséquer une déposition~ porównawcza - (f.) analyse compara-tive~ prawna - (f.) analyse juridique~ przyczynowa - (f.) analyse desensibilité~ punktu krytycznego - (f.) analyse duseuil de rentabilité~ relacji koszty-produkcja - (f.) analysecoűt-volume-profit~ rynku - (f.) analyse du marché~ sprawozdań finansowych - (f.) analyse des états financiers~ wartości - (f.) analyse de valeur~ wskaźnikowa (relacji) - (f.) analyseau moyen de ratios~ wykonania planu - (f.) analysede budget~ zbytu - (f.) analyse des ventes

Słownik prawniczo handlowy polsko-francuski Anna Słomczewska

analyse f, décomposition f, teste m

Słownik środowiska polsko-francuski

analyse f

Otwarty słownik polsko-francuski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

dissection