ä
ö
ß
ü
Słownik uniwersalny niemiecko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

n, -s, -e symbol m

Słownik religii niemiecko-polski

symbol m

ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SYMBOL

Otwarty słownik niemiecko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Symbolika

Nowoczesny słownik niemiecko-polski

m. symbol

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Möglicherweise hat Ihr Computerhersteller dem Desktop weitere Symbole hinzugefügt.
Oprócz tego pulpit może zawierać inne ikony dodane przez producenta komputera.

Microsoft

Klicken Sie auf das Symbol der Google Docs-App oder rufen Sie docs.google.com
Kliknij ikonę aplikacji Dokumenty Google lub odwiedź witrynę docs.google.com.

Google

Sie müssen lediglich das Symbol auf die Taskleiste ziehen, wo es dann bleibt.
Aby przypiąć element, wystarczy go przeciągnąć na pasek zadań — tam już pozostanie.

Microsoft

Über das X-Symbol können Sie die Freigabe der Datei für eine Person aufheben.
Kliknięcie ikony x umożliwi całkowite zakończenie udostępniania wybranej osobie.

Microsoft

Ein neuer Bildschirm für den Nutzer mit einem speziellen Symbol erscheint oben.
Pojawi się nowe okno dotyczące użytkownika, z wybraną dla niego ikoną w górnym rogu.

Google