ä
ö
ß
ü
Słownik uniwersalny niemiecko-polski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

f, -, -n rezerwa f, zapas m

Niemiecko-polski słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej z indeksem zawodów i specjalności 2009, Artur Dariusz Kubacki

rezerwa f

Wielki słownik rolniczy niemiecko-polski © prof. dr hab. Lesław Zimny

f rezerwa

ECTACO słownik niemiecko-polski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ODWÓD

REZERWA

ZAPAS

Otwarty słownik niemiecko-polski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

odwodowy

rezerwowy

zapasowy

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Zurückgestellte Einzahlung von Kapital, Reserven und Rückstellungen der Europäischen Zentralbank
Odroczona wpłata kapitału, rezerw i zasobów Europejskiego Banku Centralnego

EU Constitution

Unter normalen Umständen decken die logistischen Reserven den Banknotenbedarf. Sie werden genutzt, um
Celem rezerw logistycznych jest pokrycie zapotrzebowania na banknoty w normalnych warunkach, w tym:

ECB

Standards for the use of central counterparties in Eurosystem foreign reserve management operations
Standardy stosowane przez kontrahentów centralnych w operacjach zarządzania rezerwami dewizowymi Eurosystemu

ECB